Ajankohtaista

13.12.

Thesis-kyselytutkimus: Kilpirauhashormonien käyttö kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa

Julkaistu Lääkärilehdessä 3.12.2021

Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa käytetään ensisijaisesti levotyroksiinia (T4).
Kyselytutkimuksessa suomalaisille erikoislääkäreille selvitettiin kilpirauhasvalmisteiden käyttöä
sekä kilpirauhasen vajaatoiminnassa että potilailla, joilla vajaatoimintaa ei ole.

Kysely lähetettiin Suomen endokrinologiyhdistyksen jäsenille (n = 504). Tutkimukseen otettiin
endokrinologien, lastenendokrinologien ja sisätautilääkärien vastaukset (n = 112).

Vastaajista 99 % piti T4-tabletteja ensisijaisena lääkkeenä vajaatoiminnan hoidossa. Jos oireet
jatkuivat normaalista TSH-arvosta huolimatta, 43 % kertoi aloittavansa T4- ja T3-yhdistelmähoidon.
Vastaajista 34 % ei koskaan määrännyt kilpirauhashormoneja, jos kilpirauhaskokeiden tulokset
olivat normaalit. Kolmasosa (30 %) käytti niitä kuitenkin hedelmättömyyden hoidossa naisilla, joilla
TPO-vasta-aineet olivat positiiviset, ja 41 % kasvavan struuman hoidossa.

Suomalaiset erikoislääkärit käyttävät T4-tabletteja kilpirauhasen vajaatoiminnan ensisijaisena
hoitona. T4- ja T3-yhdistelmähoitoa käytetään tarvittaessa kansainvälisten hoitosuositusten
mukaisesti.

Lisää Thesis-kyselytutkimuksesta tämän linkin kautta. 

Lääkärilehdessä julkaistun artikkelin ovat kirjoittaneet

Saara Metso
dosentti, LT, ylilääkäri
Tays, sisätautien vastuualue, endokrinologian yksikkö, Tampereen yliopisto, lääketieteen ja
terveysteknologian tiedekunta

Tommi Hakala
LT, apulaisylilääkäri
Tays, yleiskirurgian vastuualue, Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Roberto Attanasio
LT
IRCCS, Galeazzin ortopedinen instituutti, endokrinologian yksikkö, Milano, Italia

Endre Nagy
professori
Debrecen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, endokrinologian yksikkö, Debrecen, Unkari

Roberto Negro
LT
Vito Fazzi -sairaala, endokrinologian yksikkö, Lecce, Italia

Enrico Papini
LT
Ospedale Regina Apostolorum, endokrinologian ja metabolian yksikkö, Rooma, Italia

Petros Perros
LT
Royal Victoria Infirmary, endokrinologian yksikkö, Newcastle, Englanti

Laszlo Hegedüs
professori
Odensen yliopistollinen sairaala, endokrinologian yksikkö, Odense, Tanska

8.11.

Tarkennuksia Ilta-Sanomien kilpirauhasen vajaatoimintaa käsittelevään artikkeliin

Ilta-Sanomissa tiistaina 2.11.2021 julkaistussa Pirjo Latva-Mantilan artikkelissa 10 salakavalaa oiretta käsitellään kilpirauhasen vajaatoimintaa. Haastateltavana on ollut sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Otto Knutar. Artikkelissa mainitaan mm. seuraavaa:

”Tyroksiinihoidossa perifeeriset kudokset tuottavat T3-hormonia tyroksiinista. Kilpirauhasen oma T3-tuotanto puuttuu. On tehty lukuisia tutkimuksia, joissa on hoidettu ihmisiä tyroksiinin tai T3-hormonin yhdistelmällä, mutta toistaiseksi yhdistelmähoito ei ole johtanut parempaan elämänlaatuun kuin pelkkä tyroksiinihoito.”

Ohessa Otto Knutarin tarkennus kommenttiin:

”Yhdistelmähoitoa on verrattu T4-hoitoon lukuisissa kaksoissokkoutetuissa tutkimuksissa ja niistä on myös tehty ns. meta-analyyseja, joissa ryhmien välillä ei ole todettu eroa mm. elämänlaadun osalta. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, että jotkut henkilöt voivat kokea voivansa paremmin jommallakummalla hoitomuodolla. Tutkimuksiin ei ole rekrytoitu erityisesti ihmisiä, jotka kokivat voivansa huonosti pelkällä T4-hoidolla. Monissa tutkimuksissa poissuljettiin henkilöitä, joilla oli psyykkisiä ongelmia. Tulevaisuudessa olisi paikallaan tutkia yhdistelmähoitoa nimenomaan henkilöillä, jotka kokevat voivansa huonosti pelkällä T4-hoidolla. 

Marraskuussa 2021 Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa (Shakir MKM ja kumppanit) ei todettu eroa esim. elämänlaadussa, kun verrattiin pelkkää T4-hoitoa T4+T3 -hoitoon sekä eläinperäiseen kilpirauhashormonihoitoon. Todettiin kuitenkin että ne, jotka tutkimuksen alussa voivat kaikista huonoiten T4-hoidolla, pitivät yhdistelmähoitoa parempana. Tämä alaryhmä oli kuitenkin niin pieni, että se ei vaikuttanut koko tutkimuksen lopputulokseen.

Mitään tutkimuksia yhdistelmähoidosta subkliinisessä vajaatoiminnassa ei ole tehty. Subkliinisessä vajaatoiminnassa kilpirauhanen tuottaa kuitenkin vielä T3-hormonia ja yleinen käsitys on, että yhdistelmähoitoa ei suositella ainakaan subkliinisessä vajaatoiminnassa.”

 

7.10.

Potilasjärjestöt vaativat hyvää ja yhdenvertaista hoitoa sekä kohtuullisempia sairauskustannuksia

POTKA on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkko, johon Kilpirauhasliitto kuuluu. Vaadimme yhdessä muiden potilasjärjestöjen kanssa hyvää ja yhdenvertaista hoitoa kaikille sekä kohtuullisempia sairaskustannuksia.

Vaadimme yhdenvertaista hoitoa, riippumatta ihmisen sosiaalisesta asemasta tai taloudellisesta tilanteesta. Kilpirauhasliiton 2019 teettämän kyselyn mukaan 40 prosenttia vastaajista oli tyytymättömiä kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon. Samassa kyselyssä liikatoiminnan hoitoon tyytymättömiä vastaajia oli 36 prosenttia. Monen kilpirauhassairaan mukaan alueellinen yhdenvertaisuus ei toteudu, vaan hoidon taso vaihtelee paikkakunnittain. Usealla on myös kokemus siitä, että ei kuunnella potilaan omaa oloa, vaan ”tuijotetaan viitearvoja”.
 
Vaadimme hyvää hoitoa ja käytäntöjen yhtenäisyyttä. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa ja niistä kiinni pitäminen turvaisi kokonaisvaltaisen hoidon. Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon on tulossa Käypä hoito -suositus, mutta muista kilpirauhassairauksista suositukset vielä puuttuvat. Potilasjärjestöjen vertaistuen tulisi olla osa hoitoa. Moni kilpirauhassairas kokee jäävänsä diagnoosin kanssa yksin, minkä takia vertaistuen tulisi olla helpommin saatavilla.

Vaadimme kohtuullisempia kustannuksia ilman velkaantumista. Sairastumisen kustannukset rasittavat liikaa monen sairastuneen taloutta. Maksukatot pyrkivät suojaamaan ihmisiä kohtuuttoman suurilta kustannuksilta, mutta maksukattojen taso on järjestöjen näkemyksen mukaan Suomessa aivan liian korkea. Vaadimme yhden kohtuullisen maksukaton kaikille sairauskustannuksille, lisää maksuttomia terveyspalveluita. Kilpirauhaspotilailla voi olla muita sairauksia, jonka takia kohtuullinen maksukatto on tärkeä – sairastumisen taloudellinen taakka ei voi olla liian korkea sairastuneelle.

20.9.

Kiitos juhlavuoden toiseen webinaariin osallistuneille

Juhlavuotemme toinen webinaari pidettiin lauantaina 18.9.2021. Kiitos kaikille osallistuneille, parhaimmillaan meitä oli linjoilla 150!

Webinaarissa saatiin ajankohtaista tietoa erikoislääkärin, Päivi Halosen luennolta kilpirauhassyövästä ja sen hoidosta. Kuultiin myös kilpirauhassyöpään sairastuneen Jonnan vertaistarina. Perehdyttiin myös kilpirauhassairauksiin liittyviin ravitsemusasioihin, kun ravitsemusterapeutti Hanna Partanen piti luennon aiheesta.

Miten onnistuimme? Toivomme, että ehtisit antamaan palautetta meille, jotta voimme kehittää toimintaamme jatkossa. Palautteen antaminen tämän linkin kautta vie aikaa vain muutaman minuutin.

Iso kiitos vielä osallistuneille!

7.9.

Tarkennuksia KILPI-lehdessä lääkärille esitettyjen kysymyksien vastauksiin

KILPI-lehdessä 3/2021 (s. 14 ja 15) on kaksi ylilääkäri Saara Metsolle esitettyä kysymystä, jotka ovat herättäneet keskustelua. Ohessa Saara Metson tarkennukset vastauksiin.

Kysymys 1: Onko vajaatoiminnassa tyypillistä rautavaraston Ferritiinin vajaus?

Palaute: ”Metso sanoi, että vajaatoiminnassa ei olisi tyypillistä raudanpuute. Muun muassa tämä artikkeli kertoo kyllä toista.”

Tarkennettu vastaus: ”Ensimmäisessä kysymyksessä viitataan hyvin pieneen Intiassa tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksessa havaittiin assosiaatio eli yhteys  matalan rautatason ja hypotyreoosin välillä. Tämä tutkimus ei osoita, että hypotyreoosissa raudan puute olisi tyypillistä Suomen olosuhteissa.

On totta, että rautaa tarvitaan tyreoideaperoksidaasientsyymissä, joka osallistuu kilpirauhashormonien valmistukseen kilpirauhasessa.  Afrikassa ja Intiassa esiintyy väestötasolla raudan- ja jodin puutetta, ja nämä aiheuttavat yleisesti anemiaa ja kilpirauhasen vajaatoimintaa. Näissä maissa on ollut hankkeita, joissa yritetään suolaan jodia ja rautaa lisäämällä estää vaikeaa struumaa, kilpirauhasen vajaatoimintaa ja anemiaa. Joitakin viitteitä näissä maissa on siitä, että, kun raudan ja jodin puutteesta kärsiville koululaisille tarjotaan suolaa, jossa on rautaa ja jodia, kilpirauhasarvot nousevat hiukan paremmin kuin, jos annetaan  suolaa, jossa on vain jodia. (Zimmermann M et al linkki tässä)

Suomessa ei esiinny väestötasolla jodin puutetta. Suomen oloissa myöskään raudan puute ei ole väestötason ongelma. Raudan puute johtuu yleensä Suomessa potilaan runsaista kuukautisista tai suolistoverenvuodosta.  Raudan puutteella ja kilpirauhasen vajaatoiminnalla ei ole yleisesti esiintyvää yhteistä  selitystä. Mikäli ihmisellä ei ole todettu selvää raudan puutetta, ei raudan annostelulla ole vaikutusta kilpirauhasen toimintaan. Todettu raudan puute kannattaa korjata ennen kaikkea raudanpuuteanemian välttämiseksi.  Rautalisästä  voi olla haittaa silloin, kun käytetään kilpirauhasen vajaatoiminnassa rautalisää, koska se heikentää tyroksiinin imeytymistä.

Raudan ja kilpirauhasen yhteys on tyypillinen asia, jossa sinällänsä olemassa olevasta lääketieteellisestä tosiasiasta (rauta on tyreoideaperoksidaasientsyymin katalysaattori) on vedetty liian yksinkertaistetut johtopäätökset ja  lähdetty suosittelemaan rautaa kaikille kilpirauhaspotilaille ilman, että pysähdytään pohtimaan, milloin se on järkevää ja milloin ei. Halusin korostaa tätä ongelmaa vastauksessani.”

 

Kysymys 2: Onko Medithyrox yhtä tehokas kuin Thyroxin?

Palaute: ”Metso myös sanoi, että Medithyroxinin ja Thyroxinin välillä ei ole eroja tehokkuudessa. Jo 2018 on lääkäreitä tiedotettu siitä, että näiden kahden valmisteen välillä on eroa, esimerkiksi täältä voi lukea lisää:”

Tarkennettu vastaus: ”Toisessa kysymyksessä olisi voinut tarkentaa alussa, mitä tarkoittaa teho ja mitä tarkoittaa vahvuus.  Molemmissa valmisteissa on levotyroksiinia, eli teho on sama, koska vaikuttava aine on sama. Kuten vastauksessani totean, toisessa valmisteessa vahvuus on kuitenkin ilmoitettu levotyroksiinina ja toinen levotyroksiininatriumina ja tämän vuoksi apteekki ei saa vaihtaa automaattisesti esim Medithyrox 100ug tabletteja Thyroxin 100ug tabletteihin eikä potilaan kannata käyttää sekaisin esim Thyroxin 100ug tai Medithyrox 100ug tabletteja vaan annos arvioidaan käyttämällä jompaakumpaa valmistetta. Annos titrataan yksilöllisesti käyttäen jompaakumpaa näistä valmisteista.  Valmisteiden välistä tehokkuutta ei ole tutkittu head to head -tutkimuksessa. Ei ole kuitenkaan todennäköistä, että toinen olisi  ”parempi”, jos tällainen tutkimus tehtäisiin.  Eli minulla ei ole mitään erityistä syytä todeta, että toinen näistä valmisteista olisi suositeltavampi kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa. Muita valmisteiden käytännön eroja toin esiin vastauksessani.”

18.8.

Kilpirauhassairaiden tukena 25 vuotta -juhlavuoden webinaari – teemana kilpirauhassyöpä

Syyskuu on nimetty kansainvälisen kilpirauhassyövän tietoisuuden kuukaudeksi. Juhlavuotemme toisessa webinaarissa saamme ajankohtaista tietoa kilpirauhassyövästä ja sen hoidosta sekä kuulemme
papillaariseen kilpirauhassyöpään sairastuneen Jonnan vertaistarinan. Perehdymme myös
kilpirauhassairauksiin liittyviin ravitsemusasioihin.

Ajankohta                          18.9.2021 klo 13:00-15:30

Paikka                                Osallistuminen verkossa (ZOOM-webinaari)

Ilmoittautuminen             Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 15.9. painamalla tästä.

Ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki ja tarkempia osallistumisohjeita. Alla näkyy webinaarin aikataulu, puolessa välissä webinaaria pidetään tauko. Webinaari on katsottavissa kaksi viikkoa jälkikäteen. Linkki tallenteeseen päivitetään nettisivuillemme sekä sosiaalisen median kanaviimme.

13.8.

Kesäbingon arvonta on suoritettu

Viimeisimmän KILPI-lehden kesäbingo keräsi runsaat määrät osallistujia. Arvonta on suoritettu ja kolmelle voittajalle on postitettu tuotepalkinto. Kiitos paljon kaikille osallistuneille.

Kesäbingo erilaisista kesäisistä puuhista, mitä voi halutessaan kesän aikana täydentää.

24.6.

Lomailemme heinäkuun

Kilpirauhasliiton väki lomailee heinäkuun.

Toimistopuhelin on suljettuna 1.7.-31.7.

Neuvontapuhelin on suljettuna 24.6.-31.7.

Tukipuhelin on suljettuna 24.6.-31.7.

Voit halutessasi ottaa yhteyttä sähköpostilla toimisto(at)kilpirauhasliitto.fi tai laittaa viestiä sosiaalisen median kanavien kautta. Vastaamme sähköposteihin taas elokuussa. Uudet jäsenet saavat ensipostituksensa elokuussa, kiitos kärsivällisyydestä.

Oikein hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!

 

 

 

 

14.6.

Kilpirauhasliiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 12.6.

Kilpirauhasliiton vuosikokous pidettiin lauantaina 12.6. Helsingissä. Kokous järjestettiin osaksi paikan päällä ja osaksi etänä. Paikan päällä oli 10 henkilöä Etelä-Suomen aluehallintoviraston rajoituksien mukaisesti.

Vuosikokouksessa liitolle vahvistettiin muun muassa uudet säännöt ja uuden hallituksen kokoonpano. Hallituksemme puheenjohtajaksi valittiin Leena Kallionsivu. Uusien sääntöjen myötä hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet seuraavalle kaudelle ovat: Sirpa Carlsson, Sari Lötjönen, Saara Metso, Irene Mikkola, Tanja Sälevä, Arto Tankka, Tuija Ukskoski ja Kirsti Uhlgren. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi muun muassa vuoden 2020 toimintakertomus läpi ja strategia vuoteen 2027.

Ulla Slaman työ hallituksessa päättyi ja hänen ansiokasta työtään tunnustettiin SOSTEn myöntämällä kultaisella ansiomerkillä. Ulla Slamalla takanaan on pitkä ura kilpirauhaspotilaiden hyväksi: hänet on valittu edustamaan Länsi-Suomea Kilpirauhasliittoon vuonna 1998 ja hän on toiminut Vaasan kilpirauhasyhdistyksen puheenjohtajana 16 vuotta. Hän on osallistunut jokaiseen kansainväliseen kilpirauhassairauksia käsittelevään konferenssiin Kilpirauhasliiton edustajana. Sen lisäksi Ulla on 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa toiminut Ukrainan ja Valko-Venäjän Tšernobylin kilpirauhassyöpälasten kuntouttavana lääkärinä Närpiössä ja hoitanut lomillaan Afrikassa kilpirauhaspotilaita. Ulla on laatinut KILPI-lehteen asiantuntija-artikkeleita, vastannut vakituisesti lääkäripalstalla jäsenten kysymyksiin, kirjoittanut liitolle useita kilpirauhassairauksia koskevia esitteitä sekä luennoinut kilpirauhassairauksista ympäri Suomea. Kiitokset Ullalle ansiokkaasta työstä.

10.6.

Uudet luentotallenteet kilpirauhassairauksista sekä tyypin 1 ja 2 diabeteksesta on julkaistu

Youtube-kanavallamme julkaistu kaksi uutta luentotallennetta. Ensimmäisen videon aihe on tyypin 1 diabetes ja kilpirauhassairaudet. Nämä autoimmuunisairaudet voivat esiintyä yhdessä: suomalaisessa FinnDiane-tutkimuksessa selvisi, että aikuisilla tyypin 1 diabeetikoilla kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyy noin 18 prosentilla.

Videolla paneudutaan aiheeseen syvemmin. Luennolla LT Pirjo Ilanne-Parikka (LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteslääkäri) Diabetesliitosta kertoo tyypin 1 diabeteksesta ja kilpirauhassairauksista. Videoluennolla käsitellään kilpirauhassairauksia sekä tyypin 1 diabetesta yleisesti. Lisäksi paneudutaan siihen, että mitä arjessa pitäisi huomioida, jos sairastaa näitä molempia autoimmuunisairauksia. Videolla käsitellään lyhyesti myös, mitä raskaana, näitä sairauksia sairastavan, tulisi ottaa huomioon.

https://www.youtube.com/watch?v=GIlRMGWGjJU&feature=youtu.be

Toisella videolla Pirjo Ilanne-Parikka kertoo tyypin 2 diabeteksesta ja kilpirauhassairauksista. Tallenteella käydään läpi aikuisten monimuotoista tyypin 2 diabetesta sekä kilpirauhassairauksien yleisyyttä tyypin 2 diabeteksessa.

https://www.youtube.com/watch?v=iTD69SyYTpE&feature=youtu.be

Videot on toteutettu yhteistyössä Diabetesliiton kanssa.

9.6.

Etsitään 18-64-vuotiaita vajaatoimintaa sairastavia miehiä vastaamaan opinnäytetyön kyselyyn

Olen sairaanhoitajaopiskelija Emmi Hakala ja teen opinnäytetyötä miesten kokemuksista kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Etsin opinnäytetyön kyselyyn vastaajiksi 18-64-vuotiaita miehiä, jotka sairastavat kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Tarkoituksena on selvittää millä tavalla vajaatoiminta vaikuttaa arkeesi, millaista ohjausta ja tukea olet saanut hoitohenkilökunnalta, sekä oletko etsinyt itsenäisesti tietoa internetistä vajaatoimintaan liittyen.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla, jolloin yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa ja tiedot poistetaan asianmukaisesti työn valmistuttua. Tutkimustuloksista tiedotetaan Kilpirauhasliittoa, kun opinnäytetyö on valmis. Lopuksi valmis opinnäytetyö kokonaisuudessaan julkaistaan Theseus.fi sivustolla.

Kyselylomakkeeseen pääset tästä: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/9597/lomake.htmlTila 

Kiitos vastauksistanne ja hyvää kesää.

Terveisin

sairaanhoitajaopiskelija Emmi Hakala. e1900100@edu.vamk.fi

2.6.

Potilasjärjestöt: Lainsäädännön valuviat eivät saa vaarantaa potilaiden mahdollisuutta saada uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA:n kannanotto toisiolakiin on julkaistu. KILPI – Suomen kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasliitto on kannanotossa mukana.

Potilasjärjestöt ovat huolissaan, että vuonna 2019 voimaan tullut toisiolaki sivuuttaa yksilön antaman
suostumuksen lääketieteellisissä rekisteritutkimuksissa. Lainsäätäjä on Suomessa tehnyt valinnan, että
toiminta pohjautuu ajaltaan ja käyttötarkoitukseltaan rajattuun viranomaislupaan. Kansalainen ei saa itse
päättää, millä tavalla hänen tietojaan saa hyödyntää. Tämä koskee myös tilannetta, jossa potilas on antanut
suostumuksensa tietojensa tutkimukselliseen käyttöön. Vastaavaa tietosuojan tulkintaa ei ole muualla
Euroopassa. Pahimmillaan toisiolaki vaarantaa suomalaisten potilaiden mahdollisuuden saada hoitoa, jossa
hyödynnetään uusimman tutkimuksen tuomaa tietoa.

Sivuuttamalla yksilön antaman suostumuksen toisiolaki käytännössä estää yksilön tahdon toteutumisen.
Potilasjärjestöjen mielestä laissa pitäisi olla mahdollisuus antaa potilassuostumuksella lupa esimerkiksi
kansallisiin ja kansainvälisiin harvinaissairauksien rekisteritutkimuksiin ja muuhun vastaavaan toimintaan.
Jo käynnissä olevissa tutkimuksissa tutkittavien tietosuoja on varmistettu, ja tutkittavien suostumus heidän
terveystietojensa tutkimuskäyttöön on olemassa.

Laki vaarantaa myös kansainvälisen yhteistyön eli suomalaisten aineistojen tutkimisen yhdessä ulkomaisten
aineistojen kanssa. On erittäin vakavaa, jos Suomi jää toisiolain myötä esimerkiksi eurooppalaisten
harvinaissairauksien osaamisverkostojen tutkimusyhteistyön ulkopuolelle. Suomalaisten potilaiden
mahdollisuus saada uusimpaan tutkimukseen perustuvaa hoitoa heikkenee.

Findatan resursoinnilla turvattava tutkimusten viiveetön käynnistyminen

Lain mukaan Suomessa kansallinen tietolupaviranomainen Findata myöntää tutkijoille luvat rekisteritiedon
käytölle ja pääosin vastaa eri rekisterinpitäjien tietojen yhdistämisestä. Findatan myöntämät tietoluvat ovat
ajallisesti ja käyttötarkoitukseltaan tiukasti rajattuja. Lain voimaantulon jälkeen kliinisen potilastiedon ja
rekisteritietojen yhdistäminen tutkimuskäyttöön on viivästynyt, kun tutkimuslupien saamisessa on ollut
jopa kuukausien viiveitä. Tämän seurauksena tutkimusprosessit ovat pidentyneet.

Tutkimusprosessien merkittävä piteneminen huolestuttaa. Tutkimuksella pyritään vastaamaan nopeasti
potilaiden hoitoon liittyviin kysymyksiin. Potilasjärjestöt vaativat, että Findata tulee resursoida niin, että
tutkimuslupapyynnöt voidaan käsitellä ilman viiveitä.

Potilaiden hoidon tutkimuksen rahoitus on laskenut huolestuttavasti

Tutkimuksen tekeminen on kallistunut, kun esimerkiksi pitkäaikaisissa seurantatutkimuksissa
rekisteritietojen täydennyksiin liittyviä pyyntöjä joudutaan toistamaan. Tutkimustyön kallistuminen tai
rahoituksen niukkuus voi estää potilaiden kannalta tarpeellisen tutkimustyön tekemisen.

Potilasjärjestöissä ollaan huolissaan siitä, että juhlapuheissa korostetaan tutkimuksen ja tutkitun tiedon
merkitystä potilaiden vaikuttavalle hoidolle, mutta samanaikaisesti valtion yliopistotasoisen
terveydenhuollon tutkimuksen rahoitus on jatkuvasti laskenut. Vuonna 2021 rahoitus on enää 21
miljoonaa euroa, kun se vuonna 2019 oli 23,8 milj. euroa ja vuonna 1997 60 milj. euroa. Tällä rahoituksella
tutkitaan nimenomaan kliinisiä käytänteitä eli potilaiden hoitoa.

Lain valuviat tulee korjata

Potilaiden tuoreeseen tietoon pohjautuvan hoidon tutkimuksen vaarantuminen ei varmasti ole ollut
lainlaatijan tarkoitus. Potilasjärjestöt vaativat, että toisiolain valuviat ja sen tulkinta pitää korjata.

Nykyaikaisen tutkimuksen suuri arvo on tietomassojen saatavuus, joita ei voi yksin tuottaa Suomessa.
Harvinaissairauksissa kansainvälinen yhteistyö on edellytys riittävien potilasaineistojen saamiseksi ja tutkimustiedon kerryttämiseksi. Yhteensä eri harvinaissairauksiin sairastuu jopa 8 % väestöstä, mutta
yksittäisinä ne ovat harvinaisia. Väestössä myös yleiset sairaudet, kuten esimerkiksi syöpätaudit,
hermostorappeumataudit ja aineenvaihduntasairaudet, jakautuvat alatyyppeihin, jotka ovat yksinään
harvinaisia. Siksi sekä tavallisten että harvinaisten sairauksien tutkimuksessa kansainvälisen yhteistyön
edellytykset tulee turvata.

Vuonna 2019 voimaan tullut toisiolaki säätelee Suomessa rekisterinpitäjien tutkimustiedon hyödyntämistä
toissijaisesti (Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, 552/2019).

Lisätietoja
POTKA-verkoston varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja Minna Anttonen, Suomen Syöpäpotilaat ry,
minna.anttonen@syopapotilaat.fi, 044 322 8964
asiantuntijalääkäri Katri Makkonen, SOSTE, katri.makkonen@soste.fi

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA kokoaa yhteen 44 järjestöä, joissa on yhteensä yli puoli
miljoonaa jäsentä. Sen toimintaa koordinoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE. Kannanoton

allekirjoittajina ovat ADHD-liitto, Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Finnilco,
Hengitysliitto, Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto,
Kehitysvammaisten tukiliitto, KILPI – Suomen Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasliitto, Kuuloliitto, Muistiliitto,
Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Parkinsonliitto, Psoriasisliitto,
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry, Selkäliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Kipu ry, Suomen
Luustoliitto, Suomen Migreeniyhdistys, Suomen Polioliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen
Suolistosyöpäyhdistys Colores ry, Suomen Syöpäpotilaat ry, Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ja Tunne
Rintasi ry

Kiitos osallistumisesta webinaariin

26.5.

Juhlavuosiwebinaarimme oli eilen 25.5., kiitos kaikille osallistuneille. Webinaari järjestettiin kansainvälisen kilpirauhasviikon sekä 25-vuotisen toimintamme kunniaksi. Kuuntelijoita ja juhlistajia meillä oli parhaimmillaan 350.

Tilaisuus alkoi juhlallisesti Akiko Yokoyaman musiikkiesityksellä.

Ensimmäisen virallisen puheenvuoron sai puheenjohtajamme Leena Kallionsivu, joka puhui liiton toiminnan tarkoituksesta valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Leena nosti puheenvuorossaan tärkeimmäksi prioriteetiksemme kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaiden edunvalvonnan. Liitto on tehnyt pitkäjänteistä työtä esimerkiksi Käypähoitosuosituksen saamiseksi vajaatoimintapotilaille.

Seuraavaksi kuuntelijat saivat kuulla valtiovallan tervehdyksen, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru jatkoi webinaaria. Krista Kiuru otti puheenvuorossaan esille myös käypähoitosuositukseen ja siihen, kuinka suosituksen tekeminen itsessään ei riitä – sitä pitää toteuttaa myös käytännössä.

Kun avaussanat oli sanottu, ääneen pääsi illan asiantuntija. Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Saara Metso piti kuuntelijoille mielenkiintoisen luennon kilpirauhasen vajaatoiminnan ja liikatoiminnan diagnostiikasta sekä hoidosta. Ensin käytiin läpi liikatoimintaa, jonka jälkeen siirryttiin vajaatoimintaan. Luennon lopuksi kuuntelijat saivat esittää kysymyksiä chatin kautta.

Sairauksia ei käsitelty ainoastaan alan ammattilaisen näkökulmasta, vaan omakohtaisen, värikkään ja monivaiheisen sairaustarinan kertoi kokemustoimijamme Raili Kuusela. Railin koskettava ja inspiroiva tarina päättyi hienoon runoon.

Lopuksi vielä toiminnanjohtajamme Mirja Hellstedt kertoi tilaisuuden päätössanat ja KILPI – Suomen kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasliitto ry:n seuraavat askeleet. Mirja Hellstedt korosti loppupuheenvuorossaan kilpirauhassairauksien yleisyyttä ja elämään vaikuttavuutta. Liiton tärkeä työ kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksien hyväksi jatkuu. Seuraava webinaari juhlavuoden kunniaksi on syyskuussa ja sen yhtenä aiheena on kilpirauhassyöpä. Toivottavasti saadaan silloin vähintään yhtä monta innokasta kuuntelijaa mukaan.

Kiitos vielä kerran osallistuneille. Iso kiitos juonnosta ja teknisestä toteutuksesta kuuluu Emilia Osmalalle, Osana yhteistä ratkaisua Oy:sta.

5.5.

Kilpirauhasen vajaa– ja liikatoiminta -webinaari 25-vuotisen toiminnan kunniaksi

Juhlistamme tänä vuonna 25-vuotista toimintaamme kilpi- ja lisäkilpirauhassairaiden hyväksi kahdella webinaarilla. Ensimmäinen pidetään maailman kilpirauhasviikon tiistaina 25.5. ja toinen syyskuussa (18.9.), joka on nimetty kansainvälisen kilpirauhassyövän tietoisuuden kuukaudeksi.

Ajankohta                          25.5.2021 klo 18.00 – 20.30

Paikka                                Osallistuminen verkossa (ZOOM-webinaari)

Ilmoittautuminen             Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 21.5. alla olevasta linkistä.

https://link.webropol.com/ep/2105webinaari

Ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki ja tarkempia ohjeita.

Alla näkyy webinaarin aikataulu.

Tervetuloa mukaan!

 

5.5.

Liikuntavideot ovat katseltavissa

KILPI – Suomen Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasliitto ja UKK-instituutti ovat tehneet yhteistyössä videot: Kilpirauhasen vajaatoiminta ja liikunta sekä Kilpirauhasen liikatoiminta ja liikunta.

https://www.youtube.com/watch?v=i730DUr_7sU
https://www.youtube.com/watch?v=a128XQRZyQs&t=117s

 

Idea ja tarve videoille syntyi kilpirauhasliiton järjestämillä kuntoutumiskursseilla. Kursseille osallistujat toivat esiin sitä, miten kilpirauhassairaus on vähentänyt heidän liikkumistaan. Etenkin raskaan ja kuormittavan liikunnan harrastaminen ei enää onnistu kuten ennen. Kilpirauhasen vajaatoiminnassa esimerkiksi painon nousu ja nivelkivut sekä aineenvaihdunnan hidastuminen ovat saaneet liikunnan tuntumaan ikävältä. Liikatoiminnassa puolestaan aineenvaihdunnan kiihtyminen ja jo valmiiksi kohonnut syketaso saa välttämään kuormittavaa liikuntaa. Näiden seurauksena liikunta usein vähenee tai jää kokonaan pois. Entisille liikuntaharrastuksille on vaikea löytää vaihtoehtoja.

Videoiden tavoitteena on kannustaa liikkumaan ja auttaa löytämään vaihtoehtoisia liikunnan harrastamisen tapoja. Videoilta saa liikuntavinkkien lisäksi tietoa liikunnan hyödyllisyydestä, vaikka liikunta olisi kevyempääkin.

UKK-instituutti löytyi yhteistyökumppaniksi videoiden tekemiselle UKK-instituutin järjestötyöntekijöille suunnatun Elintapaohjauksen verkkovalmennuksen kautta, johon Kilpirauhasliiton edustaja osallistui. KILPI – Suomen Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasliitto kiittää UKK-instituutin asiantuntijapanosta videoiden sisällön tuottamisessa.

 

19.4.

Kesäbingo on julkaistu!

Osallistu Kilpirauhasliiton kesäbingoon! Voit tallentaa oheisen kuvan koneellesi ja tulostaa sen. Rastita ruutuja sitä mukaan, kun teet kesän aktiviteetteja ja bongaat kesäisiä asioita. Halutessasi voit merkitä myös paikan ja ajankohdan.

Kesäbingon tavoitteena on viiden rastin suora, joka pystyyn, vaakaan tai vinoittain. Ja aina hauskempaa, mitä enemmän ruutuja saat rastitetuksi!

Palauta täytetty bingolappusi 10.8.2021 mennessä:

 • sähköpostitse (esim. kuvatiedostona): toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai
 • postitse: KILPI – Suomen Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasliitto ry, PL 40, 00261 Helsink

Osallistujien kesken arvotaan kolme tuotepalkintoa.

Kesäbingo erilaisista kesäisistä puuhista, mitä voi halutessaan kesän aikana täydentää.22.3.

Muutoksia toimistopuhelimen aukioloaikoihin

Maanantaista 22.3. alkaen KILPI- Suomen Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasliiton toimistopuhelin palvelee seuraavina aikoina:

Maanantaisin klo 9-15
Tiistaisin klo 12-16
Keskiviikkoisin klo 9-12
Torstaisin klo 12-16
Perjantaisin suljettu

Toimistopuhelin on suljettu 25.6.-31.7. Kannustamme mahdollisuuksien mukaan käyttämään sähköpostia toimisto(a)kilpirauhasliitto.fi.


19.3.

Kokemustoimijat kertovat tarinansa juhlavuoden kunniaksi

Haluatko kuulla elämänmakuisen tarinan siitä, mitä on elämä kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairauden kanssa? Liitolla on useita kokemustoimijoita eri puolella Suomea. He ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja heillä on omakohtainen kokemus sairaudesta. Kokemustoimijan omakohtainen tarina tarjoaa mahdollisuuden oppia, millaisia muutoksia kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairaus voi tuoda elämään.

Juhlavuoden kunniaksi kokemustoimijamme kertovat omat tarinansa verkon välityksellä. Tarinan pääset kuulemaan nettilinkin kautta (Teams-alusta) ja niihin voi tulla kuuntelijaksi kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Tarinan jälkeen kokemustoimijalle on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatin kautta. Osallistujien kamerat ja mikrofonit pidetään esityksen aikana suljettuina. Ei ennakkoilmoittautumista.

Ensimmäinen tarina kuullaan tiistaina 13.4. klo 18-18.45. Tarinan otsikkona on ”Elämää kilpirauhasen vajaatoiminnan kanssa – syväjäästä sulille vesille”. Osallistumaan pääset tämän linkin kautta: Teams-tapaaminen.


17.3.

Uusi luentotallenne julkaistu Youtubessa

Youtube-kanavallamme on julkaistu uusi, kaikille avoin videoluento kilpirauhasongelmien vaikutuksista uneen. Luennolla käsitellään laajasti unta, sen tarvetta ja tehtäviä sekä kilpirauhasongelmia ja niiden vaikutuksia uneen. Lisäksi videolla annetaan konkreettisia vinkkejä siihen, mitä meistä jokainen voisi itse tehdä nukkuakseen paremmin. Luennoitsijana toimii erikoislaboratoriohoitaja, uniterapeutti ja PSGT-somnologi Susan Pihl.

Näkökulma kilpirauhasongelmien vaikutuksista uneen


23.2.

Webinaari aiheesta: ”Kilpirauhasen toimintahäiriöt Sjögrenin syndroomassa ja muissa autoimmuunisairauksissa”

Järjestämme yhdessä Suomen Sjögrenliitto ry:n kanssa webinaarin aiheesta ”Kilpirauhasen toimintahäiriöt Sjögrenin syndroomassa ja muissa autoimmuunisairauksissa”. Luento järjestetään 13.3. klo 13 ja se on kaikille avoin. Luennoitsijana toimii endokrinologiaan yleistyvä lääkäri Antti Partanen.

Luennolle ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan sitä voi seurata kuka tahansa osoitteessa: https://videonet.fi/kilpirauhasliitto/20210313/


18.2.

Kysymyksiä ja vastauksia kilpirauhassairauksista ja koronarokotteesta

Kuuluvatko kilpirauhassairaat koronaviruksen kannalta riskiryhmäläisiin?
Dosentti Esa Sopen mukaan pelkkä kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta ei tämänhetkisen tiedon mukaan lisää riskiä vakavalle tautimuodolle.

Saavatko kilpirauhasen vajaa- tai liikatoimintaa sairastavat sairautensa perusteella rokotteen perustervettä väestöä nopeammin?
Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta ovat useimmiten autoimmuuniperäisiä sairauksia. Ne eivät heikennä immuunipuolustusta eikä niiden hoitoon käytetä immuunipuolustusta heikentävää lääkehoitoa. Tästä syystä autoimmuuniperäinen kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta ei ole mukana THL:n laatimalla listalla, jossa mainitaan koronavirustaudille vakavasti tai erittäin vakavasti altistavat sairaudet. Pelkän kilpirauhassairauden perusteella ei voi saada koronarokotusta ennen omaa, muiden tekijöiden (esim. ikä) perusteella määriteltyä rokotusvuoroa.

Kuuluvatko kilpirauhassyöpää sairastavat riskiryhmään?
Aiemmin sairastettu ja parantunut syöpä ei tiettävästi lisää riskiä hankalalle koronainfektiolle. Kilpirauhassyöpä ei myöskään itsessään ole voimakkaasti immuunijärjestelmän toimintaa heikentävä syöpä. Useimmiten kilpirauhassyöpä hoidetaan kirurgisesti, eikä immuunipuolustusta heikentämällä. Tämän perusteella kilpirauhassyöpää sairastavat eivät kuulu THL:n määrittelemään riskiryhmään.

Voit kuitenkin kuulua riskiryhmään, mikäli olet vasta toipumassa syöpäleikkauksestasi. Syöpäjärjestöt ohjeistavat asiassa näin: ”On tärkeää, että noudatat leikkauksen jälkeen saamiasi ohjeita. Tarkkaile omaa vointiasi ja toimi viranomaisten suositusten mukaisesti. Ota tarvittaessa yhteyttä hoitohenkilökuntaan saadaksesi lisää tietoa.”

Kannattaako kilpirauhassairautta sairastavan ottaa rokote, kun oma vuoro koittaa?
Nykytietämyksen mukaan kilpirauhassairaus ei ole este koronarokotteen ottamiselle. Euroopan Endokrinologiyhdistys on antanut suosituksen, jonka mukaan hoitotasapainossa olevien vajaa- ja liikatoimintaa sairastavien henkilöiden kannattaa ottaa rokotus.

Mikäli asia mietityttää tai sairastat muita sairauksia, olethan yhteydessä oman alueesi terveydenhuoltoon saadaksesi lisää tietoja.

Lisätietoja THL:n riskiryhmistä ja koronarokotuksen järjestyksestä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys

Syöpäjärjestöjen kokoamia kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta: https://www.kaikkisyovasta.fi/digilehti-artikkeli/korona-virus-kysymyksia-ja-vastauksia/


17.2.

Luustoliiton etävälitteiset Luustokurssit

Tiesitkö, että kilpirauhasen tai lisäkilpirauhasen liikatoiminta voi altistaa osteoporoosille? Onko sinulla todettu osteoporoosi tai osteopenia ja haluaisit perehtyä sairauteesi tarkemmin ja vahvistaa luustoterveellisiä elintapoja omassa arjessasi?

Luustoliiton kevään 2021 Etävälitteisten Luustokurssien haku on käynnissä! Hae mukaan viimeistään 28.2.2021: https://luustoliitto.fi/tule-mukaan/tule-mukaan-kuntoutus/verkkokurssit/


16.2.

E-MPATHY-tutkimus: Patient Experiences of Hypothyroidism Care and Treatment

Tausta
Thyroid Federation International (TFI) (www.thyroid-fed.org) on kansainvälinen kilpirauhaspotilasjärjestöjen verkosto. Lyöttäydyimme yhteen neljän kansainvälisen kilpirauhasasiantuntijan kanssa tekemään tutkimusta, joka auttaa meitä ymmärtämään potilaan kokemuksia hoidosta. Tätä E-MPATHY (E-Mode Patient Self-Assessment of THYroid Therapy) -tutkimusta valvoo Picker Institute Europe (Picker), joka on riippumaton terveydenhuollon tutkimuksen hyväntekeväisyysjärjestö (www.picker.org). Rahoituksen hankkeelle tarjoaa Institut BioChimique SA (IBSA). Kyselyn kohderyhmänä ovat potilaat, joilla on diagnosoitu kilpirauhasen vajaatoiminta.

Mitä olemme tekemässä?
Olemme kehittäneet ja testanneet potilaskokemuskyselyä, joka löytyy netistä. Kyselyn avulla kerätään palautteita potilailta, joilla on kilpirauhasen vajaatoiminta. Tarkoituksena on kartoittaa potilaiden kokemuksia heidän saamastaan hoidosta. Tutkimuksessa kysytään myös elämänlaatuun, persoonallisuuteen ja joihinkin demografisiin tietoihin (ikä, kotitalouden muoto, sukupuoli) liittyviä kysymyksiä.

Kuka voi osallistua?
Osallistujilla on oltava diagnoosi kilpirauhasen vajaatoiminnasta ja heidän on oltava vähintään 18-vuotiaita.
Olet ehkä osallistunut tämän kyselyn pilottiversioon muutama kuukausi sitten. Huomaa, että arvostamme edelleen panostasi, vaikka olisitkin vastannut pilottiin.

Täytyykö minun osallistua?
Ei, osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Saat itse päättää, osallistutko vai et. Jos päätät olla osallistumatta, tämä ei vaikuta saamaasi hoitoon millään tavalla.

Mitä hyötyä osallistumisesta on?
Tutkimuksen tulokset auttavat meitä paremmin ymmärtämään potilaiden kokemuksia hoidosta.
Kyselyn täyttäneet vastaavat seuraaviin keskeisiin tutkimuskysymyksiin:
– Tyytyväisyystaso kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa
– Hoidossa koetut esteet ja onnistuneen hoidon mahdollistaneet tekijät
– Hoitotarpeet, jotka eivät ole tulleet täytetyiksi
– Millä tavoin erilaiset tekijät (demografiset tiedot / liitännäissairaudet / persoonallisuus) vaikuttavat hoitotyytyväisyyteen.

Pysyvätkö tässä tutkimuksessa sanomani asiat luottamuksellisena?
Kyllä – näkemyksesi pidetään täysin luottamuksellisena. Ethän kuitenkaan kirjoita vastauksiisi tunnistetietoja (kuten esimerkiksi nimiä).
Se, mitä kirjoitat kyselylomakkeeseen, ei millään tavoin vaikuta saamaasi hoitoon.

Mitä tapahtuu jakamilleni tiedoille?
Jakamiasi tietoja käytetään hoitokokemusten ymmärtämiseen ja yllä esitettyihin keskeisiin tutkimuskysymyksiin vastaamiseen.

Onko sinulla lisää kysymyksiä?
Ota yhteyttä Harriet Hayiin sähköpostilla take_part@PickerEurope.ac.uk (käytä viestissäsi otsikkoa ”kilpirauhasen vajaatoiminta”). Huom! Vain englanniksi.

Oletko valmis osallistumaan?
Kyselyyn pääset osallistumaan TFI:n nettisivuilta löytyvän linkin kautta.


21.1.

Tule kanssamme suunnittelemaan nuorten kilpirauhasaikuisten viikonloppua!

Onko sinulla kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta ja diagnoosistasi on jo muutama vuosi aikaa? Oletko 18-30 -vuotias?

Haluaisitko tulla kurssivapaaehtoiseksi Kilpirauhasliiton nuorten viikonloppuun? Kurssivapaaehtoisena toimit kurssiohjaajan apuna keskittyen vertaistukeen. Olet mukana koko viikonlopun ajan ja sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan kurssin sisältöön. Kurssista ei koidu sinulle kuluja. Koulutamme ja perehdytämme sinut tehtävään. Saat todistuksen vapaaehtoisena toimimisesta.
Viikonloppu järjestetään 18.-20.6. Tampereella Varalan urheiluopistolla.

Laita vapaamuotoinen hakemus tulemaan Asta Saloselle (asta.salonen@kilpirauhasliitto.fi) 28.2. mennessä, jossa kerrot hieman itsestäsi ja miksi juuri sinä olisit sopiva tyyppi osallistumaan kurssillemme.


22.12.

Toimistomme lomailee 23.12.-3.1.

Kilpirauhasliiton toimistoväki lomailee 23.12.-3.1. Tänä aikana vastaamme toimistopuhelimeen vain satunnaisesti. Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse yleisissä asioissa toimisto(a)kilpirauhasliitto.fi tai jäsenasioissa jasenasiat(a)kilpirauhasliitto.fi.

Toivotamme kaikille hyvää ja rauhallista joulua sekä uutta vuotta!


18.12.

Neljännesvuosisata toimintaa kilpirauhaspotilaiden hyväksi

Kilpirauhasliitto juhlii ensi vuonna 25-vuotista taivaltaan kilpirauhassairaiden potilasjärjestönä. Vuonna 1996 perustettiin Suomen Kilpirauhaspotilasyhdistys ry. Melko pian syntyi alueellisia kilpirauhasyhdistyksiä, joten syksyllä 1999 ryhdyttiin valmistelemaan Kilpirauhaspotilasyhdistyksen työn jatkamista valtakunnallisena kattojärjestönä, johon jäseniksi voivat liittyä alueelliset yhdistykset. Niinpä vuoden 2000 alussa Kilpirauhasliitto aloitti toimintansa kilpirauhaspotilaiden keskusjärjestönä.

Juhlavuonna jatkamme työtämme pääosin jo tutuin toimintamuodoin. Haluamme kuitenkin nostaa esille 25-vuotista työtämme kaikessa toiminnassamme. Tarvitsemme siihen sinun mukanaoloasi ja apuasi. Meillä on nöyrä pyyntö: tehdään yhdessä juhlavuodesta näkyvä ja kuuluva. Jokainen kilpirauhaspotilas ansaitsee tulla huomioiduksi!

KERRO MUISTOSI
Tulemme pitkin juhlavuotta julkaisemaan jäsentemme muistoja vuosien varrelta erilaisissa julkaisuissamme, mm. Kilpi-lehdessä, kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa.

Kerro lyhyesti joku sinulle merkittävä muisto, tärkeä tapahtuma tai virstanpylväs toimiessasi kilpirauhasyhdistyksesi tai liiton jäsenenä. Muisto voi olla myös esimerkiksi runona tai laulettuna tarinana. Se voi olla tallennettu kirjoitettuna, piirrettynä tai videona.

Lähetä muistosi osoitteeseen toimisto@kilpirauhasliitto.fi, aihekenttään maininta ”Muistelo” tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto ry, Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki.

Lähettämällä muiston sitoudut samalla siihen, että voimme käyttää sitä sekä painetussa materiaalissamme että verkkoviestinnässämme. Voit esiintyä joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä.


13.10.

Neljännesvuosisata toimintaa kilpirauhaspotilaiden hyväksi

Kilpirauhasliitto juhlii ensi vuonna 25-vuotista taivaltaan kilpirauhassairaiden potilasjärjestönä. Vuonna 1996 perustettiin Suomen Kilpirauhaspotilasyhdistys ry. Melko pian syntyi alueellisia kilpirauhasyhdistyksiä, joten syksyllä 1999 ryhdyttiin valmistelemaan Kilpirauhaspotilasyhdistyksen työn jatkamista valtakunnallisena kattojärjestönä, johon jäseniksi voivat liittyä alueelliset yhdistykset. Niinpä vuoden 2000 alussa Kilpirauhasliitto aloitti toimintansa kilpirauhaspotilaiden keskusjärjestönä.
Juhlavuonna jatkamme työtämme pääosin jo tutuin toimintamuodoin. Haluamme kuitenkin nostaa esille 25-vuotista työtämme kaikessa toiminnassamme. Tarvitsemme siihen sinun mukanaoloasi ja apuasi. Meillä on nöyrä pyyntö: tehdään yhdessä juhlavuodesta näkyvä ja kuuluva. Jokainen kilpirauhaspotilas ansaitsee tulla huomioiduksi!

Suunnittele juhlavuoden tunnus

Lähetä meille idea juhlavuoden tunnuksesta, jota voimme käyttää eri tilaisuuksissa ja materiaaleissa niin verkossa kuin painettunakin. Ideasi toivomme saavamme sekä kirjallisesti kuvattuna että piirrettynä tai valokuvattuna. Ehdotuksesi ei tarvitse olla graafisesti valmis sellaisenaan, vaan idean pohjalta suunnittelemme lopullisen version, jonka hyväksytämme sinulla. Lähetä ehdotuksesi 31.10.2020 mennessä asta.tirronen@kilpirauhasliitto.fi. Kirjoita aihekenttään ”Juhlavuoden tunnus” tai postitse Asta Tirronen, Suomen Kilpirauhasliitto ry, Vilhonkatu 4 B 15, 00100. Lähettämällä ehdotuksesi sitoudut siihen, että voimme käyttää valmista tunnusta niin painetuissa materiaaleissamme kuin verkon välityksellä viestinnässämme. Lisätietoja antaa Asta Tirronen, asta.tirronen@kilpirauhasliitto.fi tai p. 050 3300 080.


18.9.

Pohjois-Pohjanmaa / Oulu: Teemapäivä ikääntyville

Hyvän mielen päivä 60 + ikäisille pidetään Oulussa, De gamlas Hemissä, osoitteessa Kirkkokatu 54, 90120 Oulu, maanantaina 26.10. kello 10 – 15. Päivä järjestetään yhteistyössä Suomen Kilpirauhasliiton kanssa.

Päivän ohjelma:
– Luento ikääntyvän toimintakyvystä; yliopistolehtori Heidi Siira
– Luento ikääntyvän silmäsairauksista; optikko Tiina Pesonen
– Lisäksi voimavarjojen löytämistä, vertaiskeskustelua hyvässä seurassa!
– Lounas ja päiväkahvit

Tilaisuuden järjestää Crohn ja Colitis ry:n TIISE-hanke sekä Suomen Kilpirauhasliitto ry. Päivän hinta on 20€, joka laskutetaan osallistujilta.

Ilmoittautumiset: Crohn ja Colitis ry: Maria Joutsen, 040 031 6575, tai maria.joutsen(a)ibd.fi
TAI Suomen Kilpirauhasliitto: Asta Salonen, 050 408 4403, asta.salonen(a)kilpirauhasliitto.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan!


18.9.

Uusimaa / Helsinki: Teemapäivä ikääntyville

Hyvän mielen teemapäivä Helsingissä 5.11. klo 10 – 15 Iiris-keskuksessa, osoitteessa: Itäkeskus, Marjaniementie 17, Helsinki.

Päivä järjestetään yhteistyössä Suomen Kilpirauhasliiton kanssa ja se on tarkoitettu IBD:tä tai muuta suolistosairautta tai kilpirauhassairautta sairastaville.

Päivän ohjelmassa luennot:
– Ikääntyvän pitkäaikaissairaan jaksaminen; Psykoterapeutti Raija Palmu
– Askaretta aivoille ja piristystä päivään; Senioritoiminnan vastaava ohjaaja Anu Lintilä; Vanhustyön Keskusliitto

Tämän lisäksi toiminnallisia harjoituksia sekä vertaistukea mukavassa seurassa.

Päivän hinta on 20 € / henkilö ja se sisältää lounaan ja päiväkahvit. Hinta laskutetaan osallistujilta.

Sitovat ilmoittautumiset 18.10. mennessä:

Maria Joutsen: maria.joutsen(a)ibd.fi tai 040 031 6575
TAI Asta Salonen: asta.salonen(a)kilpirauhasliitto.fi tai 050 408 4403

Lämpimästi tervetuloa mukaan!


27.8.

KILPIRAUHASSAIRAUKSIEN HOIDON TÄMÄNHETKINEN TILANNE SUOMESSA

Kilpirauhassairauksien hoito on noussut taas erityisen ajankohtaiseksi monessa eri kanavassa. Kilpirauhasliitto on ottanut kantaa kilpirauhassairaiden hoitoon useana vuotena monesta eri suunnasta. Linkitämme julkaisumme tähän tiedotteeseen.

Kantamme on pysynyt samana kuin jo vuonna 2013, jolloin julkaisimme kannanoton hoitoon liittyen. On edelleen ajankohtaista vaatia oireiden ja voinnin huolellisempaa huomioimista ja tarjota potilaalle mahdollisuus vaihtoehtoihin tilanteissa, joissa riittävän pitkällä ja oikealla tasolla olevalla annostuksella annetulla T4-hoidolla ei ole saatu hoitotasapainoa ja potilasta oireettomaksi. Kannanotto jaettiin Valviraan, sosiaali- ja terveysministeriöön, Lääkäriliittoon ja Suomen Endokrinologiyhdistykseen. Kannanotto luettavissa: https://kilpirauhasliitto.fi/julkaisut/kl_Kannanotto.pdf

Samoihin aikoihin annoimme lausunnon T3-monoterapiahoidosta. Lausunto luettavissa: https://kilpirauhasliitto.fi/julkaisut/kl_Lausunto_monoterapia.pdf

Vuonna 2017 otimme osaa Thyroid Federation Internationalin (Kansainvälinen Kilpirauhasliitto) julkaisemaan potilaskannanottoon kilpirauhashormoneista. Kannanotto on yhä ajankohtainen. Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon on tullut Suomenkin markkinoille erivahvuisia lääkevaihtoehtoja vajaatoimintaan tämän ajankohdan jälkeen. Potilaskannanotto luettavissa: https://kilpirauhasliitto.fi/julkaisut/kl_Potilaskannanotto_TFI_2017.pdf

Kesällä 2018 kirjoitimme vetoomuksen silloiselle peruspalveluministeri Annika Saarikolle, jossa esitimme, että näemme kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa edelleen vakavia puutteita. Tämä vetoomus lähetettiin tiedoksi myös Lääkäriliitolle, Suomen Endokrinologiyhdistykselle ja Valviralle. Tässä vetoomuksessa tuomme esille myös kantamme valvovan viranomaisen tärkeästä toiminnasta. Vetoomus luettavissa: https://kilpirauhasliitto.fi/wp-content/uploads/2018/08/Vetoomus-ministeri-Saarikko.pdf

Vuoden 2020 alussa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru aloitti soteuudistuksen valmisteluun liittyen ns. pyöreän pöydän keskustelut, jossa on mukana laajasti kilpirauhassairauksien asiantuntijoita, kilpirauhaspotilasjärjestöt sekä rajoituksen saaneita tai rajoitusuhan alla olevia lääkäreitä. Tämä työ on kesken, keskustelu jatkunee pandemiatilanteen laannuttua.

Kilpirauhasliitto tuo esiin potilaiden ja lääkärien näkökulmia kilpirauhassairaiden hoidosta Kilpi-lehdessään ja mediassa. Teemme jatkuvaa työtä oikean tiedon välittämiseksi sekä potilaiden hyvän hoidon edistämiseksi.

Hallitus
Suomen Kilpirauhasliitto ry


27.8.

Nature-Throid –valmisteet on vedetty pois markkinoilta

Nature-Throid –valmisteet on vedetty pois markkinoilta varotoimena valmistajan puolelta, koska joissakin valmisteen erissä tyroksiinin tai trijodityroniinin osuus on alhaisempi kuin 90 %. Oriola on tiedottanut apteekkeja, sairaala-apteekkeja, lääkekeskuksia ja Fimeaa asiasta. Takaisinveto ei koske valmisteen käyttäjiä, mutta aiheuttaa saatavuuskatkoksen valmisteelle.

Pääset lukemaan englanninkielisen tiedotteen tästä.


10.8.

Avo-etäsopeutumisvalmennusta Jyväskylässä

Jyväskylässä järjestetään kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville tarkoitettu avo-etäsopeutumisvalmennus 25.9 ja 26.9. sekä 29.10. Kurssi toteutetaan edellä mainittuina lähipäivinä, joiden väliin sijoittuu Movendos-etävalmennusohjelman avulla toteutettu etäjakso.

Kurssille voi hakea, vaikkei olisi Kilpirauhasliiton jäsen. Edellytyksenä osallistumiselle on, että henkilöllä on käytössä tietokone, nettiyhteys ja sähköpostiosoite sekä valmius käyttää niitä. Hakiessasi sitoudut myös osallistumaan sekä lähipäiviin että etäjaksoon ja tekemään etäjakson aikana annetut tehtävät.

Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät täältä.


29.6.2020

Videovertaistukiryhmä työikäisille – ilmoittautuminen 15.8. mennessä

Keskustellaan kilpirauhaseen liittyvistä asioista verkossa luottamuksellisesti ja hyvässä hengessä.
Mukaan pääsee kuusi ilmoittautujaa eli ryhmän koko on pieni.

Ryhmä kokoontuu aluksi kolme kertaa. Vertaistapaamiset järjestetään:

 • keskiviikkona 19.8. klo 17.30 – n.18.30 (yhteyttä voi testata jo klo 17.15)
 • keskiviikkona 2.9. klo 17.30 – n.18.30 (yhteyttä voi testata jo klo 17.15)
 • keskiviikkona 23.9. klo 17.30 – n.18.30 (yhteyttä voi testata jo klo 17.15)

Tapaamiset järjestetään helposti Zoomin kautta. Saat linkin, jonka kautta osallistuminen tapahtuu.
Ilmoittautuminen kolmen kerran kokonaisuuteen 15.8. mennessä: eriksson.riitta@gmail.com

Ennen tapaamisia saat sähköpostissa ohjeet, säännöt ja lyhyen alkukartoituksen.

Tule mukaan!


18.6.2020

Haemme vertaistarinoita julkaistavaksi

Kaipaamme vertaistarinoita henkilöiltä, jotka sairastavat:
– kilpirauhassairautta ja tyypin 1 diabetesta
– medullaarista tai anaplastista kilpirauhassyöpää
– lisäkilpirauhasen liika- tai vajaatoimintaa
– tai ovatko äänihuulesi vioittuneet kilpirauhasleikkauksessa

Vertaistarinan voit kirjoittaa omalla nimellä tai nimimerkillä. Kiitokseksi lähetämme sinulle kaksi Finnkinon leffalippua!

Ohjeet vertaistarinan kirjoittamiseen:
1) Kirjoita oma vertaistarinasi.
– Minimipituus noin yksi sivu (A4).
2) Lisää tekstiin nimesi tai nimimerkkisi.
3) Valitse mukaan kuva itsestäsi tai jostakin sinulle voimaa tuovasta tai tärkeästä asiasta.
– Liitä mukaan lyhyt kuvateksti, jossa kerrot, miksi kuva on sinulle tärkeä.
4) Lähetä tarina liitteineen osoitteeseen: lehti@kilpirauhasliitto.fi
– Kerro samalla osoitetietosi, johon voimme leffaliput lähettää.
5) Kun olet lähettänyt tarinasi meille, sinulle sopii, että:
– Tarinasi ja kuvasi voidaan julkaista Kilpi-lehdessä sekä liiton nettisivuilla ja some-kanavissa.

Haluaisitko kysyä lisätietoja? Laita meille viestiä: lehti@kilpirauhasliitto.fi.


11.6.2020

Tiedote: Osallistu tutkimukseen, joka kehittää voinnin ja elämänlaadun mittaamista Aalto-yliopiston puitteissa

Pyydämme sinua osallistumaan tutkimukseen, joka kehittää voinnin ja elämänlaadun mittaamista Aalto-yliopiston puitteissa.

Tutkimuksessa selvitetään, miten ihmiset tulkitsevat erilaisia terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyviä tilanteita (DIHEML-tutkimus, 2018-2021).

Kyselyyn osallistuminen

Tutkimukseen osallistutaan vastaamalla kyselyyn verkkosivulla
https://ilmaisu.cs.aalto.fi/tutkimus/osallistu/avain-KIRALI-36KNF9EYPA

Kyselyssä pyydetään tulkitsemaan ja arvioimaan kuviteltuja tilanteita, joita esitetään tekstien, kuvien ja videoiden avulla.
Kyselyssä kerätään vastauksia myös elämäntilanteesta ja elämänlaadusta sekä terveydentilasta.

Tutkimuksessa kerättävien tietojen pohjalta kehitetään tekoälyä tukemaan julkista terveydenhuoltoa sekä hyvinvointia yksilöllisissä elämäntilanteissa. Tutkimus on ei-kaupallinen.
Tutkimuksessa huolehditaan kerättävien tietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta tarkasti.
Tutkimukseen voivat osallistua vähintään 16-vuotiaat henkilöt.

Ei-kaupallinen terveydenhoidon kehittäminen

Tutkimus pyrkii tunnistamaan ihmisten viestinnästä piirteitä, joiden huomioiminen on tärkeää 1) hoidon tarpeen arvioinnissa, 2) terveyttä koskevan tiedon opiskelussa sekä 3) suotuisan terveyskäyttäytymisen tukemisessa.

Kysely tarjoaa mahdollisuuden kertoa myös koronavirukseen liittyvistä kokemuksista.
Kyselyä ei ole kuitenkaan tarkoitettu hoidon tarpeen arviointiin, eikä myöskään hoito- tai toimintaohjeeksi.

Tutkimus kerää vastauksia erityisesti a) potilas- ja vammaisryhmiltä sekä b) terveyttä ja hyvinvointia edistävien yhteisöjen ja oppilaitosten väeltä.
Kerättävien tietojen käsittelyssä kunnioitetaan Euroopan unionin (EU) tietosuoja-asetusta. Yksityiskohtainen tietosuojailmoitus esitellään kyselyn alussa ja siihen pyydetään vastaajan hyväksyntä.

Osallistumisen hyödyt ja turvallisuus

Aalto-yliopiston tutkimuseettinen toimikunta on 18.6.2019 antanut puoltavan lausunnon tutkimuksen eettisessä ennakkoarvioinnissa. Tutkimukseen osallistuvalle henkilölle luodaan henkilökohtainen salausavain, jonka avulla hänelle turvataan tiedonsaanti mahdollisesta sivulöydöksestä ja osallistuminen pitkittäistutkimukseen. Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei yksittäinen henkilö ole tunnistettavissa vastauksista.

Tutkimuksen toteuttajat

Toteuttavina tutkijoina ovat tekniikan tohtori Lauri Lahti ja professori Marko Nieminen Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta.
Tutkimusyhteistyössä ovat oman työnsä ohella lääketieteen tohtorit Ilmo Keskimäki ja Tiina Laatikainen, jotka työskentelevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessoreina. THL ei ole organisaationa mukana tässä tutkimuksessa.
Tutkimusta koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen lauri.lahti@aalto.fi.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimus kehittää tekoälyä tukemaan potilas- ja vammaisryhmien sekä muiden väestöryhmien hoitoa ja hyvinvointia.
Kun vastaat kyselyyn, autat luomaan uusia keinoja tulkita ja huomioida eri potilas- ja vammaisryhmien yksilöllisiä tarpeita ja toiveita terveyspalveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.
Vastauksillasi autat myös kehittämään eri erityisryhmien tarvitsemia tukipalveluita sekä yksilön oikeuksien aiempaa parempaa huomiointia päätöksenteossa.

Auta kehittämään terveyspalveluita

Kyselyyn voit vastata helposti älypuhelimella tai perinteisellä tietokoneella taikka tabletilla tai muulla laitteella.
Vastaamisen voit heti aloittaa siirtymällä internet-selaimella alla näkyvään verkko-osoitteeseen (eli mitään ei tarvitse asentaa laitteeseen). Vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Toivomme, että osallistuminen kyselyyn voi tarjota sinulle kiinnostavan mahdollisuuden arvioida erilaisia terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyviä tilanteita sekä suhtautumistasi niihin.

Kiitos, jos voit auttaa tutkimusta ja vastata kyselyyn mahdollisimman pian verkkosivulla
https://ilmaisu.cs.aalto.fi/tutkimus/osallistu/avain-KIRALI-36KNF9EYPA

Parhain terveisin
Lauri Lahti

tekniikan tohtori, Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos
DIHEML-tutkimushanke (Koneoppimista hyödyntävän menetelmän kehittäminen terveyttä koskevien ilmaisujen tulkitsemiseksi tukemaan erilaisia hoitotilanteita ja henkilöitä)
Yhteydenotot: lauri.lahti@aalto.fi


11.5.2020

Suomen Kilpirauhasliitto ry hakee järjestöasiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Liiton toiminnan tarkoitus on toimia valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksien tunnettuutta, hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden ja lisäkilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Järjestöasiantuntijan tehtäviin kuuluu liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnan vahvistaminen eri keinoin. Tehtävä edellyttää järjestömaailman ja julkisen terveydenhuollon tuntemusta. Työtehtävien hoitamista helpottaa kyky toimia vaihtelevissa tilanteissa itsenäisesti, työparina sekä erilaisissa työryhmissä. Oma-aloitteisuus, organisointikyky ja priorisointi kaihtamatta rutiinitehtäviäkään auttavat monipuolisten tehtävien hoitamista. Osaat suunnitella ja toteuttaa koulutuksia.

Arvostamme vaikuttamistoiminnan tuntemusta sekä hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja. Ruotsin ja englannin kielen taidon katsomme eduksi. Osallistut liiton sopeutumisvalmennuskurssien käytännön kurssityöhön. Teet viestintää niin järjestön sisäisiin kuin ulkoisiin viestintäkanaviin. Osallistut jäsenlehtemme ja esitteiden toimittamiseen.

Edellytämme soveltuvaa koulutusta, kokemusta järjestötoiminnasta, hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä kykyä verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa. Työ edellyttää valmiuksia matkustamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Työhön sisältyy myös ilta- ja viikonlopputyötä. Sinun pitää omata hyvä it-osaaminen.

Tarjoamme mahdollisuuden olla kehittämässä liiton ja sen jäsenjärjestöjen toimintaa edistääksemme kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaiden hyvinvointia. Henkilöstöllämme on tilaa kasvaa ja kehittyä. Tarjoamme viihtyisät työskentelytilat Helsingin ydinkeskustassa Vilhonkadulla ja innovatiivisen työyhteisön. Palkkaus ja työehdot ovat sosiaalialan järjestöjen TES:n mukaiset.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan myöhemmin.
Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Asta Tirronen tiistaina 2.6. klo 15-17 ja keskiviikkona 3.6. klo 12-14 puhelimitse 050 330 0080.

Täytä hakemuslomake 9.6.2020 mennessä. Lisää lomakkeen mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV.


11.5.2020

Neuvonta-ajat ovat päivittyneet

Kilpirauhasliiton neuvonta-ajat ovat muuttuneet. Nykyisin neuvontauhelimeen vastataan tiistai- ja keskiviikkoiltaisin klo 17-19. Numero on 044 788 8899. Neuvontakysymyksiin vastataan myös sähköpostilla neuvonta@kilpirauhasliitto.fi.

Neuvonnasta vastaavat liiton palkkaamat terveydenhuollon ammattilaiset.


27.4.2020

Tule mukaan maksuttomaan Vireyttä ruuasta -virtuaaliryhmään!

Kaipaatko pieniä käytännön vinkkejä, miten sinun ruokalautasellesi saisi lisää väriä ja monipuolisuutta? Gerontologinen ravitsemus Gery ry hakee yli 50-vuotiaita osallistujia ravitsemusasiantuntijan vetämiin virtuaalisiin ryhmiin. Ryhmän kesto on neljä viikkoa, jonka aikana käytetään älypuhelinsovellusta ja järjestetään kaksi etätapaamista.

Ryhmään osallistuminen on maksutonta. Voit osallistua ryhmään, jos sinulla on käytössä Android tai iOS-käyttöjärjestelmän älypuhelin. Ilmoittaudu ryhmään 15.5.2020 mennessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Heli Salmenius-Suominen
Ravitsemussuunnittelija, ETM, terveydenhoitaja
Gerontologinen ravitsemus Gery ry
heli.salmenius-suominen@gery.fi
p. 044 241 3185

Ilmoittautumislomake: www.muutoslautasella.fi


9.4.2020

Chatit sekä kilpirauhaslääkkeistä että sopetumisvalmennuksesta ja tuetuista lomista

Kilpirauhasliitolla on luvassa kaksi teemachattia. Toisen teemana on kilpirauhaslääkkeiden saatavuus poikkeusaikoina sekä kilpirauhaslääkkeisiin liittyvät asiat yleisesti. Toisessa chatissa keskustellaan Kilpirauhasliiton sopeutumisvalmennuskursseista sekä yhteistyössä järjestettävistä tuetuista lomista.

Voit tulla chatteihin kysymään mitä tahansa teemoihin liittyvää, mukana chattailemassa on Kilpirauhasliiton työntekijöitä.

16.4. klo 18-19.30: Yleistä kilpirauhaslääkkeistä ja niiden saatavuudesta. Chatin löydät täältä.
23.4. klo 16-18: Yleistä sopeutumisvalmennuskursseista ja tuetuista lomista. Chatin löydät täältä.


20.3.2020

Kuinka kilpirauhaspotilaan lääkehoito on turvattu?

Oletko huolissasi kilpirauhaslääkkeiden riittävyydestä poikkeusoloissa? Käy lukemassa aiheesta kirjoitettu artikkeli: https://kilpirauhasliitto.fi/kuinka-kilpirauhaspotilaan-laakehoito-turvattu/


14.3.2020

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n hallituksen suositus

Suomen Kilpirauhasliiton hallituksen suositus on, että kaikki yleisötilaisuudet siirretään tai perutaan. Seuraamme tarkasti viranomaisten ohjeistusta ja suosittelemme, että yhdistysten hallitukset tekevät samoin. Jokainen yhdistys tekee tietenkin päätöksensä itse, mutta toivottavasti liiton hallituksen suosituksesta on apua päätöksentekoon. Suositus pohjautuu terveysviranomaisten ja valtioneuvoston suosituksiin ja ohjeisiin sekä muihin selvityksiin.

Tämän hetken ohjeistuksilla pyritään suojaamaan terveydenhuollon ammattilaisia ja riskiryhmään kuuluvia kansalaisia, jotta terveydenhuoltomme pysyy toimintakykyisenä ja selviämme koronavirusepidemiasta mahdollisimman vähäisin menetyksin.

Seuraathan oman jäsenyhdityksesi tiedotusta (Facebook ja nettisivut) mahdollisista tapahtumamuutoksista: https://kilpirauhasliitto.fi/jasenyhdistykset/

LISÄYS 16.3.:

Maan hallitus on tänään linjannut lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle huomenna tiistaina 17. maaliskuuta 2020. On historiallisesti poikkeuksellista, että valmiuslaki otetaan käyttöön.

Tärkeimmät linjaukset yhdistystemme toiminnassa ovat:

 • ”Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.” Tarkoittaa käytännössä, että yli 10 henkilön kokoontumiset on kielletty.
 • ”Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet)”

13.3.2020

Kilpirauhassairaudet ja koronavirus

Meiltä on kyselty, kuuluvatko kilpirauhaspotilaat riskiryhmään koronan suhteen. Kysymykseen vastasi sisätautiopin dosentti Esa Soppi seuraavasti:

”Coronavirus infektoi kaikenikäisiä ihmisiä. Tämän hetkisen tiedon mukaan kilpirauhassairaus (vajaatoiminta/liikatoiminta) sinänsä ei muodosta erityistä riskiä vakavalle coronavirusinfektion taudinkululle.

Vakavaan taudinkulkuun on liitetty ikäihmiset ja iän lisääntyessä näyttää riski lisääntyvän. Muita riskitekijöitä näyttäsivät olevan sairaustilat, kuten sydänsairaudet, diabetes sekä keuhkosairaudet vaikeina erityisesti, jos ne ovat yhdistyneet korkeaan ikään (https://www.cdc.gov/).”


12.3.2020

Rovaniemelle 16.3. suunniteltu Hyvän mielen päivä perutaan

Valitettavasti joudumme peruuttamaan 16.3. suunnitellun Hyvän mielen päivän Rovaniemellä. Syynä peruutukseen on maassamme vallitseva Korona-virus tilanne. Noudatamme ministeriön ohjeita välttää riskiryhmien kasvokkaisia tapaamisia.

Järjestämme mahdollisesti myöhemmin vastaavan tilaisuuden, tiedotamme siitä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.


11.3.2020

Verkkovertaistukea kilpirauhasen liikatoimintaa sairastaville

Sairastatko kilpirauhasen liikatoimintaa? Haluaisitko keskustella sairaudestasi ja siihen liittyvistä teemoista nimettömästi toisten vertaisten kanssa? Tule mukaan kerran kuussa järjestettävään chattiin, jossa voit jakaa ajatuksiasi nimettömästi. Chatit käydään Hyvä Kysymys -nimisellä alustalla, jonka löydät täältä. Huomaathan, että tulevat chatit eivät välttämättä vielä löydy haulla tai niitä ei ole lisätty ryhmächat-listaukseen.

Alta löydät liikatoimintachattien tämän kevään päivämäärät:

23. maaliskuuta klo 18-19.30
Tule mukaan keskustelemaan vuoden ensimmäiseen chat-kertaan.
Chatin löydät täältä.

20. huhtikuuta klo 18-19.30

25. toukokuuta klo 18-19.30

Lisätietoja Kilpirauhasliiton järjestämistä verkkovertaischateista löydät vertaischat-sivultamme.


6.3.2020

Videoluento kilpirauhasen liikatoiminnasta

Youtube-kanavallamme on julkaistu kaikille avoin video kilpirauhasen liikatoiminnasta. Noin 15 minuuttia kestävällä luennolla käydään läpi kilpirauhasen liikatoiminnan syitä, oireita sekä erilaisia hoitomuotoa. Lisäksi tallenneella puhutaan Basedowin silmäoireyhtymästä. Luennoitsijana on LL Ulla Slama.


21.2.2020

Uusi laboratorioetu lisäkilpirauhasten seurannalle

Puhti Oy, laboratoriopalvelut:

 • Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasten seurantaan liittyvät testipaketit 15% alennuksella. Testit eivät vaadi lääkärin lähetettä. Testipaketin tilaaminen Puhdin nettisivuilta on vaivatonta. Testeihin on myös helppo mennä, verikokeen voi ottaa 26 paikkakunnalla Synlabin laboratorioissa.
 • Raportin tuloksista saat Oma Puhti -sivulle, jossa havainnollistetaan selkeästi, mitkä arvot ovat viitearvojen mukaisia ja mitä arvot yleisesti tarkoittavat. Voit myös jatkossa seurata helposti arvojen kehitystä omalta sivultasi.
 • Kilpirauhaseen liittyvät testipaketit on koottu ja ne voi tilata helposti sivulta: puhti.fi/kilpirauhasliitto
 • UUSI ETU: Lisäkilpirauhaseen liittyvät testipaketit löydät osoitteista: Lisäkilpirauhasen suppeampi testipaketti ja Lisäkilpirauhasen laajempi testipaketti
 • Saat alennuksen syöttämällä koodin: kilpirauhanenXXYY (jäsennumerosi XXYY tilalle)

Puhti on suomalainen yritys, jonka palvelu tekee oman terveyden seurannasta ja ylläpidosta laboratoriotestin avulla aiempaa helpompaa. www.puhti.fi
Huomioithan, että Puhti toimii ainoastaan verkkopalveluna.


13.2.2020

Kurssihakuaikaa pidennetty

Maalis-huhtikuussa järjestetään kolmesta tapaamiskerrasta koostuva kuntoutumiskurssi sekä osteoporoosia/osteopeniaa että kilpirauhassairautta sairastaville. Kurssi järjestetään yhteistyössä Luustoliiton kanssa Kouvolassa ja se on tarjoiluineen osallistujalle maksuton.

Kurssi sisältää mm. kahden pitkäaikaisen sairauden kanssa elämisen tarkastelua, alustuksia ja toiminnallisia osioita omahoidosta, ravitsemuksesta, liikunnasta ja levosta sekä tavoitteellisen tulevaisuuteen suuntautumisen.

Hakuaika käynnissä 8. maaliskuuta asti. Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät täältä.


31.1.2020

Kaikille avoin Lääkehoidon päivän kansalaistapahtuma

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupungintalolla järjestettävään avoimeen Lääkehoidon päivän kansalaistapahtumaan!

Tilaisuudessa voit keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa lääkehoitosi kokonaisuudesta ja kysyä lääkkeistä niin lääkäreiltä kuin farmasian ammattilaisiltakin. Toimintapisteillä pääset tutustumaan erilaisiin luotettaviin lääketiedon lähteisiin ja laatimaan lääkityksestäsi ajantasaisen lääkityslistan. Myös Kilpirauhasliitto on tilaisuudessa mukana! Avustamme lääkityslistan laatimisessa sekä jaamme KILPI-lehteä 1/2020, jossa kerrotaan kilpirauhaslääkkeen ottamisesta.

Tervetuloa poikkeamaan jutulle!

Lisätietoja päivästä www.laakehoidonpaiva.fi


27.1.2020

Hyvän mielen päivä Rovaniemellä 16.3.

Suomen Kilpirauhasliitto, Lapin Kilpirauhasyhdistys ja KERRO JA KUUNTELE -projekti järjestävät yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n ja TIISE-hankkeen ensimmäisen Hyvän mielen päivän 60 vuotta täyttäneille IBD:tä ja kilpirauhassairautta sairastaville. Tilaisuus järjestetään maanantaina 16.3. klo 10-15 Kansalaistalolla, Rovakatu 23, 2. krs. Tarjolla erilaisia hyvään mieleen liittyviä harjoituksia ja keskustelutuokioita. Päivän aikana on kahvitarjoilu ja mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen, ohjelma on ilmainen.

Ilmoittautumiset viimeistään 1.3. Crohn ja Colitis ry:n kotisivuilla osoitteessa www.ibd.fi/tapahtumat. Lisätiedot maria.joutsen@ibd.fi tai p. 040 031 6575.

Tervetuloa mukaan!


16.1.2020

Vertaischatit saavat jatkoa

Oletko kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastava nuori aikuinen, työikäinen tai sairastatko kilpirauhasen syöpää? Haluaisitko keskustella sairaudestasi ja siihen liittyvistä teemoista nimettömästi toisten vertaisten kanssa?

Hyvä kysymys -sivustolla järjestetään kerran kuukaudessa vertaischatteja sekä eri-ikäisille kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville että kilpirauhasen syöpään sairastuneille. Keskustelua ohjaavat vapaaehtoiset vertaiset. Lisätietoja, tarkemmat ajankohdat ja keskustelukertojen mahdolliset ennakolta sovitut teemat löydät täältä.


13.1.2020

Kuntoutumiskurssihaku käynnissä

Maalis-huhtikuussa järjestetään viidestä tapaamiskerrasta koostuva kuntoutumiskurssi sekä osteoporoosia/osteopeniaa että kilpirauhassairautta sairastaville työikäisille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Luustoliiton kanssa Kouvolassa ja se on tarjoiluineen osallistujalle maksuton.

Kurssi sisältää mm. kahden pitkäaikaisen sairauden kanssa elämisen tarkastelua, alustuksia ja toiminnallisia osioita omahoidosta, ravitsemuksesta, liikunnasta ja levosta sekä tavoitteellisen tulevaisuuteen suuntautumisen.

Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät täältä.


10.1.2020

Tukipuhelimen teemaillat jatkuvat

Tukipuhelimmemme suositut teemaillat saavat jatkoa myös vuonna 2020. Teemailtoja on luvassa seuraavasti:

23.1 kilpirauhasen syöpä
20.2. kilpirauhasen liikatoiminta
19.3. lisäkilpirauhanen
16.4. kilpirauhasen syöpä
14.5. kilpirauhasen liikatoiminta
11.6. lisäkilpirauhanen

Muina torstaina vastaaja on pääsääntöisesti kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastava vertainen.

Tukipuhelimessa vastataan joka arkitorstai klo 18–21 numerossa 050 400 6800. Puhelimeen vastaavat henkilöt ovat jo pidempään sairastaneita vapaaehtoisia, joiden kanssa voit jakaa oman kokemuksesi. Tukipuhelimen tarkoituksena on avata uusia näkökulmia selviytymiseen arjessa sairauden kanssa.

Huomaathan, että tukipuhelimeen vastaavat henkilöt, jotka toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin oman elämänkokemuksen kautta. Vertaisuudessa jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Tukipuhelin päivystäjiltä ei edellytetä terveyden- tai sairaanhoidon koulutusta, mutta he saavat säännöllisesti koulutusta vertaistoimijan tehtävään.


10.1.2020

Kirjoita vertaistarinasi, saat kaksi leffalippua!

Onko sinulla kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairaus sekä jokin muu todettu autoimmuunisairaus? Kirjoita vertaistarinasi meille ja me lähetämme sinulle kiitokseksi kaksi Finnkinon leffalippua!

Ohjeet vertaistarinaa varten:
1) Kirjoita oma vertaistarinasi.
– Minimipituus noin yksi sivu (A4). Nostathan tarinassasi esiin molemmat sairaudet ja niiden vaikutuksen elämääsi.
2) Lisää tekstiin nimesi tai nimimerkkisi ja ikäsi.
3) Valitse mukaan kuva itsestäsi tai jostakin sinulle voimaa tuovasta tai tärkeästä asiasta.
– Liitä mukaan myös lyhyt kuvateksti, jossa kerrot, miksi kuva on sinulle tärkeä.
4) Lähetä tarina liitteineen osoitteeseen: lehti@kilpirauhasliitto.fi.
5) Kun olet lähettänyt tarinasi meille, sinulle sopii, että:
– Tarinasi ja kuvasi voidaan julkaista Kilpi-lehdessä sekä liiton nettisivuilla ja some-kanavissa.

Lähetä tarina osoitteeseen: lehti@kilpirauhasliitto.fi ja liitä viestiin mukaan teksti, nimi tai nimimerkki, kuva sekä osoitetiedot leffalippuja varten. Haluatko kysyä jotain muuta? Ota meihin yhteyttä: lehti@kilpirauhasliitto.fi.


9.1.2020

Uusi videoluento julkaistu

Olemme julkaisseet uuden, kaikille avoimen videoluennon! Tuhdin ja ajankohtaisen tietopaketin kilpirauhasen syövästä luennoi syöpätautien dosentti Hanna Mäenpää.

Videolla käsitellään kilpirauhasen syöpään sairastumista, sen yleisyyttä sekä erilaisia lajeja. Lisäksi luennolla tarkastellaan kilpirauhasen syövän toteamista, hoitoa, hoitotuloksen arviointia, seurantaa ja tyroksiinilääkitystä. Videon lopulla käydään läpi myös harvinaisempia hoitoja sekä kilpirauhasen syövän hoidon kehityssuuntia.


13.12.2019

Audienssi ministeriössä

Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Leena Kallionsivu ja toiminnanjohtaja Asta Tirronen olivat tänään tapaamassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua. Tapaamista on järjestelty ja keskusteluja käyty kesästä lähtien, kun Kiuru nimitettiin ensimmäisen kerran tehtäväänsä.

Tapaaminen oli lyhyt, mutta sitäkin tehokkaampi. Keskustelimme hoidoissa esiintyvistä ongelmista, erimielisyyksistä ja tietotason puutteista. Iloitsemme, että ministeriössä huolemme hoidon tasosta ja tavoitteemme sen parantamiseksi otetaan erittäin vakavasti. Tapaamisia jatketaan, seuraavan kerran jo tammikuun loppupuolella. Millä kokoonpanolla, selviää lähiviikkoina.


30.10.2019

Videokooste Kunpa siivet kantaisivat -kampanjasta


25.10.2019

HUSLABn kilpirauhastutkimusten menetelmä, tulostaso ja viitevälit muuttuvat 28.10. alkaen

Kilpirauhastutkimusten menetelmä, tulostaso ja viitevälit muuttuvat HUSLABissa ensi maanantaista 28. lokakuuta alkaen. Yli 60 vuotiaille otetaan käyttöön omat viitevälit TSH:n suhteen, sillä noin 60 vuoden iästä alkaen TSH-taso nousee fysiologisesti. Muutosten taustalla on määritysmenetelmien ja automaatiolinjaston vaihto.

Kannattaa muistaa, että muutoksen jälkeen omat aiemmat laboratoriotulokset perustuvat aiempiin viitearvoihin. Vanhoja ja uusia tuloksia ei voi enää suoraan verrata toisiinsa. Mittaustekniikat ja viitevälit vaihtelevat laboratoriosta toiseen, eli on tärkeää muistaa verrata omia tuloksia sen laboratorion viiteväleihin, joissa verikokeet on testattu.

Lähde.


11.10.2019

Vertaischatteja tarjolla kilpirauhasen syöpään sairastuneille

Vertaischat on ryhmämuotoinen reaaliaikainen kirjoitettu keskustelu, jota ohjaavat vapaaehtoiset vertaiset. Keskustelu käydään nimimerkin turvin. Chatiin voi liittyä kirjautumatta antamalla itselleen nimimerkin. Chatia voi käyttää myös kirjautuneena, jolloin omiin tietoihin tallennettu käyttäjänimi toimii nimimerkkinä.

Keskusteluissa tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja hyviä tapoja. Chateissa noudatetaan myös Kilpirauhasliiton verkkovertaistuen sääntöjä, jotka ovat luettavissa tästä. Keskusteluja moderoidaan tarvittaessa.

Chat-alustan löydät osoitteesta www.hyvakysymys.fi. Huomaathan, että tulevat chatit eivät välttämättä vielä löydy haulla tai niitä ei ole lisätty ryhmächat-listaukseen.

Alla olevasta listauksesta löydät tulevat kilpirauhasen syöpään sairastuneille suunnatut vertaischatit

22. lokakuuta klo 18-19.30
Tule mukaan keskustelemaan ensimmäiseen chat-kertaan. Pohditaan yhdessä, mistä teemoista haluamme tulevilla chat-kerroilla keskustella.

19. marraskuuta 18-19.30
Illan teemana kilpirauhasen syöpä – tule mukaan jakamaan ajatuksiasi vertaisten kanssa.

17. joulukuuta 18-19.30
Illan teemana kilpirauhasen syöpä – tule mukaan jakamaan ajatuksiasi vertaisten kanssa.


25.9.2019

Saksanpähkinät, pellavansiemenet ja tyroksiinilääkitys

Olemme saaneet useita kyselyitä viimeisimmässä Kilpi-lehdessä julkaistusta luentotiivistelmästä, jossa todettiin seuraavaa: ”Samaan aikaan kilpirauhashormonien kanssa ei suositella käytettävän soijavalmisteita, saksanpähkinöitä eikä pellavansiemeniä.”

Osalle lukijoista on muodostunut mielikuva, ettei tyroksiinilääkityksellä oleva saisi käyttää näitä ollenkaan. Kysyimme tarkennusta artikkelin asiatarkastaneelta lääkäriltä. Kyseiset valmisteet eivät ole kokonaan kiellettyjä, vaan saattavat vaikuttaa tyroksiinin imeytymiseen. Riittää, että lääkkeenoton jälkeen pitää neljän tunnin välin ennen näiden syömistä.


18.9.2019

Vertaischatit käynnistymässä myös työikäisille, kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville

Vertaischat on ryhmämuotoinen reaaliaikainen kirjoitettu keskustelu, jota ohjaavat vapaaehtoiset. Keskustelu käydään nimimerkin turvin. Chatiin voi liittyä kirjautumatta antamalla itselleen nimimerkin. Chatia voi käyttää myös kirjautuneena, jolloin omiin tietoihin tallennettu käyttäjänimi toimii nimimerkkinä.

Keskusteluissa tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja hyviä tapoja. Chateissa noudatetaan myös Kilpirauhasliiton verkkovertaistuen sääntöjä, jotka ovat luettavissa tästä. Keskusteluja moderoidaan tarvittaessa.

Chat-alustan löydät osoitteesta www.hyvakysymys.fi. Huomaathan, että tulevat chatit eivät välttämättä vielä löydy haulla tai niitä ei ole lisätty ryhmächat-listaukseen.

Alla olevasta listauksesta löydät tulevat, työikäisille suunnatut chatit ja niiden ajankohdat:

Työikäiset – kilpirauhasen vajaatoiminta

26. syyskuuta klo 19-20.30
Tule mukaan keskustelemaan ensimmäiseen chat-kertaan. Pohditaan yhdessä, mistä teemoista haluamme jutella seuraavilla kerroilla.

31. lokakuuta klo 19-20.30
Illan teema avoin.

28. marraskuuta 19-20.30
Illan teema avoin.

19. joulukuuta 19-20.30
Illan teema avoin.


12.9.2019

Uusi väitöstutkimus: Kilpirauhasen liikatoiminta lisää sydän- ja syöpäsairauksien riskiä hyvästä hoidosta huolimatta

Kilpirauhasen liikatoimintaa sairastaa noin 1 prosentti suomalaisista. Liikatoiminnan on todettu lisäävän sydänsairauksien riskiä. Lääketieteen lisensiaatti Essi Ryödi toteaa väitöstutkimuksessaan, että kilpirauhasen liikatoiminta lisää sydänsairauksien ja joidenkin syöpien riskiä siihen sairastuneilla jopa 20 vuoden ajan hoidon jälkeenkin terveisiin verrokkeihin nähden.

Kilpirauhasen liikatoimintaa, hypertyreoosia, voidaan hoitaa kolmella tavalla: lääkkeillä, radioaktiivisella jodilla (RAI) tai kilpirauhasen osa- tai kokopoistolla. Kaikki nämä hoitomuodot ovat olleet käytössä jo vuosikymmeniä, eikä uusia ole näköpiirissä.

Ryödin väitöstyössä oli tutkittavina yli 6 000 suomalaista kilpirauhasen liikatoimintaa sairastanutta potilasta ja heille valitut terveet verrokit. Tutkimuksessa todettiin, että hypertyreoosi lisää riskiä joutua sairaalahoitoon sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien vuoksi vielä kahden vuosikymmenen ajan radiojodihoidon tai kilpirauhasleikkauksen jälkeen ikä- ja sukupuolivakioituihin verrokkeihin verrattuna.

Kilpirauhasleikkaus vähensi tehokkaammin sydänsairastuvuutta ja kuolleisuutta kuin hoito radiojodilla ja radiojodilla hoidetuilla potilailla oli yli kaksinkertainen sydänkuolleisuus leikattuihin potilaisiin verrattuna. Kilpirauhasen vajaatoiminta RAI-hoidon jälkeen merkitsi parempaa ennustetta. Syövän ilmaantuvuudessa ja syöpäkuolleisuudessa ei ollut eroa potilaiden ja verrokkien välillä, mutta hengitystiesyöpien ja mahasyövän riski oli potilailla korkeampi kuin verrokeilla. Hoitomuodolla ei ollut vaikutusta syövän ilmaantuvuuteen tai syöpäkuolleisuuteen.

Kilpirauhashormonit säätelevät elimistön aineenvaihduntaa, solujen kasvua ja energian tuotantoa. Kilpirauhasen liikatoiminnalla, hypertyreoosilla, tarkoitetaan sairastuneen kilpirauhasen liiallista kilpirauhashormonien tuotantoa ja kilpirauhashormonien ylimäärää verenkierrossa. Kilpirauhasen liikatoimintaa vastaava tila voidaan saada aikaan myös liiallisella kilpirauhashormonin lääkkeellisellä annostelulla. Hypertyreoosi kiihdyttää aineenvaihduntaa ja elimistön lämmöntuotantoa ja verenkierron kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä jo levossa ja rasituksensieto heikkenee. Verenkierron ylikuormitustila nostaa verenpainetta, altistaa rytmihäiriöille ja voi vaikeuttaa olemassa olevan sydänsairauden oireita.

Väitöstutkimuksen tulokset korostavat hypertyreoosin tehokkaan hoidon merkitystä tulevaisuudessa ja vahvistavat aiempia tuloksia liiallisen kilpirauhashormonien määrän haitallisuudesta ihmisen elimistölle. Hypertyreoosin sairastaneita tulisi pitää sydän- ja verisuonisairauksien ja syövän suhteen korkean riskin potilaina hoidon jälkeenkin ja huolehtia pitkäaikaisseurannan toteutumisesta näiden sairauksien suhteen.

Lähde: https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/kilpirauhasen-liikatoiminta-lisaa-sydan-ja-syopasairauksien-riskia-hyvasta-hoidosta


9.9.2019

Mukana TFI:n vuosikokouksessa Budapestissa

Viikonloppuna Kilpirauhasliitto osallistui TFI:n (Thyroid Federation International) vuosikokoukseen Budapestissa. Päiviin mahtui innostavaa työskentelyä ja tulevan suunnittelua. Tapaamista varjosti huoli ja suru siitä, että Nigerian ja Ghanan edustajilta evättiin viisumit, vaikka kutsut ja muut dokumentit olivat kunnossa, meno-paluu-lennot ja hotellihuoneet maksettu etukäteen.

Tapaamisesta olemme perinteisesti koostaneet artikkelitiivistelmän myös Kilpi-lehteemme, tällainen on luvassa myös tänä vuonna.

Suomen Kilpirauhasliiton edustajina olivat Ulla Slama ja Asta Tirronen.

TFI:n vuosikokous, Budapest, 2019.


7.8.2019

Kilpirauhassyöpään vastasairastuneiden kurssihaku nyt auki

Kilpirauhasliitto järjestää yhteistyössä Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa kuntoutumiskurssin henkilöille, jotka ovat sairastuneet kilpirauhassyöpään viimeisen kahden vuoden aikana. Kurssi järjestetään lokakuun 10.-13. Peurungassa, Laukaassa.

Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät täältä.

Haku on käynnissä myös joulukuussa järjestettävälle ”Keliakia ja kilpirauhasen sairaus” -kurssille, joka järjestetään yhteistyössä Keliakialiiton kanssa. Kurssi on suunnattu kaikille, jotka sairastavat keliakiaa ja jotain kilpirauhassairautta ja se toteutetaan 9.-12. joulukuuta kylpylähotelli Rauhalahdessa, Kuopiossa.

Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät täältä.


30.7.2019

Kilpirauhasliitto on perustamassa tutkimusapurahastoa

Liitto sai testamenttilahjoituksen, josta on siirretty 10 000 euron peruspääoma rahastoon. Varoja tullaan kartuttamaan myöhemmin tarjoamalla mahdollisuus lahjoituksiin. Rahaston tarkoituksena on myöntää apurahoja kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairauksiin liittyvään lääketieteelliseen, sosiaaliseen, psykologiseen tai psykososiaaliseen väitöskirja- ja muihin tieteellisiin tutkimuksiin, tutkimusten julkaisukuluihin tai tutkimuksesta johtaviin tieteellisiin artikkeleihin ja abstrakteihin, jotka julkaistaan tiedeyhteisöjen arvostamissa suomalaisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa, kokouksissa tai konferensseissa. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja myös tutkimuksille, joiden aiheena ovat muut sairaudet, joiden yhteyttä kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairauksiin selvitetään.


28.6.2019

Puhelinpalvelut suljettuina osan heinäkuuta

Kilpirauhasliiton toimistopuhelin on suljettuna heinäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Vastaamme numerossa jälleen 15. heinäkuuta lähtien. Neuvontapuhelin ja tukipuhelin ovat suljettuina koko heinäkuun ajan. Toivotamme kaikille oikein mukavaa kesää!


28.6.2019

Verkkovertaiskoulutusta luvassa Helsingissä 17. elokuuta

Lisätietoja: www.kilpirauhasliitto.fi/kannatin


18.6.2019

Anne Rothin kilpirauhastarina katseltavissa Youtubesta


10.6.2019

Kilpirauhasliiton vuosikokous pidetty

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 8.6. Helsingissä.

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Leena Kallionsivu Satakunnasta. Leena aloitti puheenjohtajana heti vuosikokouksen jälkeisenä päivänä 9. kesäkuuta ja hänen kautensa jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Lisäksi hallitukseen valittiin jäseniä seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet
Sirpa Carlsson (2019-2020)
Kirsti Uhlgren (2019-2020)
Ulla Slama (2020-2021)
Tanja Sälevä (9.6.2019-2020)
Irene Mikkola (2020-2021)
Sari Lötjönen (2020-2021)

Varajäsenet
Inga Nieminen (2019-2020)
Airi Rautiainen (2019-2020)
Irja Karhu (2020)
Tuula Karhila (2020-2021)
Pirjo Gustafsson (2020-2021)
Päivi Paavilainen (2020-2021)

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020. Jäsenmaksun pysyy tulevana kalenterivuotena samana, eli 25€/jäsen.

Kilpirauhasliitto onnittelee uutta puheenjohtajaa ja muita hallitukseen valituksi tulleita sekä kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita!


6.6.2019

Perheleirin haku käynnissä 28.7. saakka

Onko perheessänne lapsi, joka sairastaa kilpirauhassairautta? Kilpirauhasliitto järjestää Lasten kesä ry:n kanssa syyskuun alussa perheleirin, jossa on tarjolla tietoa ja vertaistukea.

Kurssin hinta o aikuisilta 50 €, alle 15-vuotiailta 25 € ja alle 4-vuotiaat osallistuvat maksutta.

Kurssimaksu pitää sisällään täysihoidon ja ohjelman sekä lapsille että aikuisille. Aikuisten ohjelman aikana yli 4-vuotiaille lapsille on ohjattua leiriohjelmaa tai -toimintaa. Alle 4-vuotiaille lastenhoitopalvelu.

Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät täältä.


3.6.2019

Toinen lääkäriluento julkaistu

Maailman lisäkilpirauhaspäivää vietettiin lauantaina 1.6. Samalla sai päätöksensä edellisestä lauantaista asti vietetty kilpirauhasviikko. Youtube-kanavallamme on nlisätty uusi videoluento lisäkilpirauhassairauksista. Luennolla pitää Tays:n endokrinologian vastuuyksiön osastonylilääkäri, dosentti Saara Metso. Luento on suomenkielinen eikä sitä ole teksitetty.


28.5.2019

Kunpa siivet kantaisivat -näyttely edelleen käynnissä

Vielä ehdit tutustua Kunpa siivet kantaisivat-näyttelyymme Galleria Art Kaarisillassa. Näyttely on avoinna myös helatorstaina klo 12-16 ja päättyy sunnuntaina 2.6. Tervetuloa!

Lisätietoja näyttelystä voit lukea täältä.


27.5.2019

Uusi lääkäriluento julkaistu

Maailman kilpirauhaspäivää vietettiin lauantaina 25.5. Tämän kunniaksi Youtube-kanavallamme on nyt julkaistu uusi, kaikille avoin luento kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Lääkäri Ulla Slaman luento on ruotsinkielinen, mutta videoon on saatavilla suomenkieliset tekstitykset. Pöytäkoneella tekstit saa näkyviin videokuvan oikeasta alalaidasta asetuksista. Mobiililla tekstitysasetukset löytyvät kuvaruudun oikeasta yläkulmasta.


Julkaistu 22.5.2019

Oikaisu Kilpi-lehdessä 2/2019 julkaistuihin jäsenetuihin

Olemme pahoillamme viimeisimmän Kilpi-lehden sivulla 50 jäseneduissa 2019 olleesta virheestä, jossa Synlabin alle oli tullut tietoa Puhti Oy:n testipaketeista.

Synlab tarjoaa tänäkin vuonna yksittäisistä laboratoriotutkimuksista 12 % alennuksen ja magneettikuvauksista 5 % alennuksen. Voit tutustua kaikkiin jäsenetuihimme tarkemmin täältä.


Julkaistu 6.5.2019

Haku perheleirille on nyt auennut

Lasten Kesä ry ja Kilpirauhasliitto järjestävät yhteistyössä perheleirin 6.-8.9. Hauhon Lomakeskuksessa sellaisille perheille, joissa lapsella on kilpirauhassairaus.

Kurssin hinta aikuisilta on 50 €, alle 15-vuotiailta 25 € ja alle 4-vuotiaat osallistuvat maksutta. Kurssimaksu pitää sisällään täysihoidon ja ohjelman sekä lapsille että aikuisille. Aikuisten ohjelman aikana yli 4-vuotiaille lapsille on ohjattua leiriohjelmaa tai -toimintaa. Alle 4-vuotiaille lastenhoitopalvelu.

Leirin haku on nyt käynnissä ja se jatkuu aina 28.7. saakka. Leirille valituille ilmoitetaan elokuun alussa.

Lisätiedot ja hakulomakkeen löydät nettisivuiltamme: https://kilpirauhasliitto.fi/kurssit-ja-lomat/lastenleirin-hakulomake/


Julkaistu 3.5.2019

Kerro mielipiteesi uusimmasta Kilpi-lehdestä ja olet mukana kirjapalkinnon arvonnassa

Vuoden toinen Kilpi-lehti ilmestyi viime viikolla. Olemme jälleen kiinnostuneita kuulemaan sinun mielipiteesi lehdestä: mikä oli lehden kiinnostavin juttu ja miksi. Lisäksi olemme kiinnostuneita toiveistasi tulevia lehtiä kohtaan.

Voit täyttää kyselyn tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/8B6F0D02A6E01AEE

Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken Anne Rothin kirjan ”Sekundakroppa”. Vastaustaikaa on 17.5. asti, jonka jälkeen arvonta suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


Julkaistu 1.4.2019

Uusi jäsenetu Eckerö Linen kanssa

Eckerö Line myöntää Suomen Kilpirauhasliitto ry jäsenille 20 % alennuksen henkilölippujen risteily- ja reittimatkojen päivittäisestä verkkokauppahinnasta (1.7.-12.8.2019 alennus on -10%).
Alennukset vain verkkokaupasta käyttämällä tuotekoodia JARJ19 varausvaiheessa.

Voimassa oleva jäsen- / henkilökortti on varauduttava esittämään pyydettäessä lippujen lunastuksen yhteydessä. Etuhinnat koskevat Suomen Kilpirauhasliiton jäsenyhdistyksiä sekä niiden henkilöjäseniä sekä toimistojen henkilökuntaa että muita samalla varausnumerolla matkustavia.
Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin. Edut voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Varaukset: www.eckeroline.fi/SOSTE
Kokous- ja ryhmämatkat: Myyntipalvelu ma-pe klo 0800-1900 puh 09 22 88 540, ryhmat(a)eckeroline.fi


Julkaistu 21.3.2019

Valtakunnallinen Lääkehoidon päivä – uusi luento katsottavissa!

Tänään vietetään Lääkehoidon päivää, joka on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Tavoitteena lisätä tietoa lääkkeistä ja lääkehoidoista.

Päivän kunniaksi Youtube-kanavallamme on nyt katsottavissa proviisori Henna Uusitalon luento ”Lääketietoa lääkkeiden käyttäjille”. Luennolla käydään läpi muun muassa yksilöllisyyttä, ajantasaisen lääkelistan merkitystä ja lääkkeiden ottoajankohtiin, säilyvyyteen, yhteisvaikutuksiin sekä ravintolisiin liittyviä kysymyksiä.

Proviisori Henna Uusitalo – Lääketietoa lääkkeiden käyttäjille

Lisätietoja päivästä voit lukea Lääkehoidon päivän nettisivuilta.


Julkaistu 14.3.2019

Liothyronin-valmisteen kestoajassa muutoksia

Liothyronin-valmisteen kestoaika on lyhennetty viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Jotkut tarkkaavaiset valmisteen käyttäjät ovatkin ihmetelleet, että tuotantokatkoksen jälkeen myytävissä erissä on ollut lyhyempi kestoaika kuin aikaisemmissa erissä.

Valmistaja Takeda kertoo, että nykykäsityksen mukaan viisi vuotta on pitkä kestoaika ja valmisteiden tehon, turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi on viime vuosina tehty näitä kestoajan lyhennyksiä.


Julkaistu 4.3.2019

Uusi järjestösuunnittelijamme esittäytyy!

Uusi järjestösuunnittelijamme Arja Toivola aloitti työt liitossa. Arja on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja hänellä on pitkä työkokemus erilaisissa julkisen perusterveydenhuollon toimipisteissä. Lisäksi hän on ollut kehittämässä uusia toimintamuotoja Helsingin kaupungin terveydenhuollossa, esim. ryhmätoimintaa.

Toivotamme Arjan tervetulleeksi työtiimiimme!


Julkaistu 7.2.2019

Oletko 18-30 -vuotias ja sinulla on jokin kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairaus? Kirjoita vertaistarinasi meille ja me lähetämme sinulle kaksi Finnkinon leffalippua!

Ohjeet ovat lyhyet ja ytimekkäät:
1) Kirjoita oma vertaistarinasi. Minimipituus noin yksi sivu (A4) fonttikoolla 12.
2) Lisää tekstiin nimesi tai nimimerkkisi ja ikäsi.
3) Valitse mukaan kuva itsestäsi tai jostakin sinulle voimaa tuovasta tai tärkeästä asiasta
– Liitä mukaan myös lyhyt kuvateksti, jossa kerrot, miksi kuva on sinulle tärkeä.
4) Kun olet lähettänyt tarinasi meille, sinulle sopii, että:
– Tarinasi ja kuvasi voidaan julkaista Kilpi-lehdessä.
– Tämän lisäksi tarinasi tai osia siitä voidaan julkaista www.kilpirauhasliitto.fi -sivustolla tai Kilpirauhasliiton sosiaalisen median kanavissa.

Lähetä meille viestiä sähköpostilla osoitteeseen: lehti(a)kilpirauhasliitto.fi. Liitä viestiin mukaan vertaistarinasi, haluamasi nimi tai nimimerkki, kuva kuvatekstineen sekä osoitetiedot, johon haluat leffaliput postitettavan. Voit laittaa samaan osoitteeseen viestiä myös, mikäli sinulla on aiheesta jotain lisäkysyttävää.

Ps. Jos mietit, millaisia tarinoita meillä aiemmin on julkaistu, niitä löydät runsaasti sivultamme: https://kilpirauhasliitto.fi/potilastarinoita/


 
Julkaistu 29.1.2019

Osallistu kirjapalkinnon arvontaan!

Kerro meille, mikä oli Kilpi-lehden 1/2019 paras juttu ja voita Anne Rothin kirja Sekundakroppa – elämä kilpirauhaspotilaana (Docendo). Vastausaikaa on 15.2. asti.

Kilpailuun pääset osallistumaan tämän linkin kautta:
https://www.webropolsurveys.com/Kilpi-kilpailu.net

Lisäksi Anne on tulossa kertomaan kirjastaan liiton toimistolle 28.2., tervetuloa kuuntelemaan!


Julkaistu 23.1.2019

Verkkovertaiskoulutuspäivä Helsingissä lauantaina 23.2.

Tämän vuoden aikana Kilpirauhasliitto käynnistää vertaisryhmächatteja, joihin vertaistukea tarvitsevat voivat osallistua ympäri Suomen. Nyt etsimme sellaisia vapaaehtoisia, jotka ovat kiinnostuneita omalta kotisohvalta käsin toteutettavasta vertaistoimijuudesta. Toisin sanoen kaipaamme vertaisohjaajia chatteihimme.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoimijuudesta ja haluaisit paitsi antaa myös saada vertaistukea omaan sairauteesi liittyen, tämä lauantai on sinua varten!

Milloin: Lauantaina 23.2., klo 10-16.
Missä: Kilpirauhasliiton toimisto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.
Ilmoittautuminen: 13.2. mennessä
Mitä luvassa: Tietoa vapaaehtoistoiminnan perusasioista ja mahdollisuuksista. Erityisesti keskitymme verkkovapaaehtoistoimintaan ja sen etuihin. Lisäksi tutustumme Väestöliiton ylläpitämään Hyvä kysymys -sivustoon, jolla ryhmächatit tullaan käymään.
Koulutuksen hinta: Koulutus on osallistujalle maksuton. Lisäksi koulutuspäivään sisältyy ilmainen lounas. Osallistujalle myös maksetaan matkakulut halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan. Koulutuksen käyminen ei velvoita osallistujaa ottamaan osaa Kilpirauhasliiton verkkovapaaehtoistoimintaan, mutta antaa siihen hyvän pohjan.
Lisätietoja: Tiettyyn aiheeseen keskittyvät ryhmächatit kokoontuvat kerran kuukaudessa, kahden tunnin ajan arki-iltaisin. Tätä enempää aikaa ei vapaaehtoisena chat-ohjaajana toimimiseen kulu. Lisäksi apunasi on aina joko Kilpirauhasliiton työntekijä tai toinen vapaaehtoinen chat-ohjaaja, joten et koskaan ole yksin vastuussa chatista. Toivomme, että pystyt sitoutumaan chatin vertaistoimijuuteen koko sen toimikaudeksi, eli noin neljäksi tai viideksi kuukaudeksi kevään tai syksyn aikana.

Ilmoittaudu täältä.


Julkaistu 23.1.2019

Artikkeleita yhteistyössä Netlääkäri.fi -palvelun kanssa

Olemme tuottaneet yhdessä Netlääkäri.fi -palvelun kanssa erilaisia artikkeleita kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyen. Sivustolta löydät tietoa vajaatoiminnan oireista, toteamisesta ja hoidosta. Artikkeleissa pureudutaan muun muassa siihen, minkä vuoksi sairaus on joskus vaikea tunnistaa, millainen ravinto tukee kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoa ja miten toimitaan, jos tyroksiinihoito ei auta oireisiin.

Artikkelit löytyvät osoitteesta: https://www.netlaakari.fi/kilpirauhanen/kilpirauhasen-vajaatoiminta/

Tietoa Netlääkäri.fi:stä
Netlääkärin tavoitteena on kertoa helposti ymmärrettävällä tavalla sairauksista ja lääketieteestä. Netlääkärin taustalla on Bonnier Business Forum Oy, joka on osa Bonnier-mediayhtiötä. Bonnier-yhtiöihin kuuluvat myös Netdoktor.se-palvelu Ruotsissa ja Nethealth.no-palvelu Norjassa.

Kaikki Netlääkärin sisältö tuotetaan toimituksessa yhteistyössä lääketieteen ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Sivuilla oleva tieto on tarkoitettu tukemaan lääketieteen ammattilaisten antamaa hoitoa. Toimituksellisesta aineistosta vastaa Netlääkärin toimitus. Netlääkärin sisältö nojaa tieteelliseen tutkimukseen ja on puolueetonta sekä riippumatonta. Tukeudumme todennettaviin lähteisiin.

Lähde


Julkaistu 22.11.2018

Kohtaamisia Kuopion torilla ja keskustelua lääkäreiden kesken

Suomen Kilpirauhasliiton puheenjohtajapäiviä vietettiin tänä vuonna Kuopiossa 16.-18.11. Päiviin mahtui valtavasti asiaa: pohdimme muun muassa eri yhdistyksissä olevia hyviä käytäntöjä sekä kävimme läpi sosiaalisen median mahdollisuuksia yhdistysten näkökulmasta. Ohjelmassa oli ensimmäistä kertaa myös toritapahtuma, jonne oli kutsuttu paikalle kansanedustajia ja paikallisia päättäjiä. Keskustelua käytiin hyvässä hengessä ja puheenvuoroissa nostettiin esiin esimerkiksi kilpirauhashoitajien merkitys, asiakasosallisuus sekä kokemustiedon hyödyntäminen.

Sunnuntaina meillä oli ilo kuunnella Ville Pöntysen ja Ulla Slaman välistä keskustelua kilpirauhaslääkityksistä ja niiden käytöstä. Aihe on viime vuosina herättänyt keskustelua sekä lääkäreiden että potilaiden keskuudessa. Erityisesti keskustelussa paneuduttiin siihen, kuinka tähän tilanteeseen on päädytty ja millä tavoin tästä voitaisiin mennä eteenpäin. Myös sitä pohdittiin, kuinka potilasjärjestö voisi osaltaan olla edistämässä potilaiden hyvää hoitoa.

Kiitos kaikille paikalla olleille yhdistysten aktiiveille, keskusteluihin osallistuneille, toritapahtumaan paikalle tulleille sekä henkilökunnalle!


Julkaistu 14.11.2018

Suomen Kilpirauhasliiton jäsenkysely

Suomen Kilpirauhasliitto on valtakunnallinen kattojärjestö 15 alueellisesti toimivalle kilpirauhasyhdistykselle. Kyselyn tavoitteena on selvittää jäsenten mielipiteitä Suomen Kilpirauhasliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnasta. Haluamme kehittää toimintaamme ja palvella jäseniämme entistä paremmin. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Jäsenistön kattavan mielipiteen selvittämisen kannalta on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn.

Kyselyn löydät tämän linkin takaa: https://link.webropolsurveys.com/S/971C7F982C04E51C.

Vastaajien kesken arvotaan Holiday Clubin lahjakortti sekä tuotepalkintoja. Vastausaikaa on 31.12. asti. Lisätietoja löydät jäsenyys-sivuiltamme täältä.


Julkaistu 25.11.2018

Verkkovertaistukea nyt tarjolla sähköpostitse

Lue lisää täältä.


 
Julkaistu 2.10.2018

Kilpirauhasliitto YouTubessa

Kilpirauhasliitto löytyy nykyään myös YouTubesta. Tulet löytämään kanavaltamme erilaista materiaalia aina pidemmistä asiantuntijaluennoista lyhyempiin tietoiskuihin. Loppuvuoden aikana julkaisemme videosarjaa kilpirauhaseen ja ravitsemukseen liittyvistä, meiltä usein kysytyistä kysymyksistä. Tervetuloa videoiden pariin!

YouTube-kanavamme


Julkaistu 24.9.2018

Hilaa luusi kierrokselle – avoimet ovet Kilpirauhasliitossa 1. lokakuuta

Kilpirauhasliitolla on avoimet ovet lokakuun ensimmäinen päivä kello 12-15. Avoimet ovet järjestetään Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä. Toiminnan esittelyn lisäksi tarjolla on tietoa sekä pientä naposteltavaa. Tervetuloa tutustumaan!

Erityisesti haastamme mukaan kaikki opiskelijat: yhdessä Luustoliiton ja Selkäliiton kanssa kutsumme pääkaupunkiseudulla ammattikorkeakouluissa ja -oppilaitoksissa opiskelevat tutustumaan kansalaisjärjestöihimme teemalla ”Hilaa luusi kierrokselle”. Ovet ovat avoinna kello 12-15.

Ensimmäisessä järjestössä vierailijalle annetaan passi, johon tulee merkintä vierailusta.
Kun passissa on vähintään kaksi merkintää, sen voi jättää yhteystiedoillaan varustettuna viimeiseen järjestöön. Osallistujien kesken arvotaan leffalippuja.

Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B 15, Helsinki
Luustoliitto, Arkadiankatu 19 C 36, Helsinki
Selkäliitto, Eerikinkatu 16 A 2, Helsinki


Julkaistu 14.9.2018

Syyskuu on kansainvälinen kilpirauhassyövän tietoisuuden kuukausi

Jos huomaat kaulallasi muutoksia, sinulla on hengitys- tai nielemisvaikeuksia, palan tunne kurkussa tai ääni on käheytynyt, pyydä tutkimuksia. Kaulaa voi itse tarkkailla peilistä kallistamalla päätä taaksepäin ja nielemällä hieman vettä. Jos kaulalla näkyy suurentumaa tai kohoumaa, on syytä mennä lääkäriin. Kilpirauhasen kyhmyt ovat varsin yleisiä ja pääosin hyvänlaatuisia, mutta aina ne on syytä tutkia. Perustutkimus on kaulan ultraäänikuvaus ja ohutneulanäyte.

Suomessa todetaan vuosittan noin 500 uutta kilpirauhassyöpää. Kilpirauhassyöpiä on neljää erilaista: papillaarinen, follikulaarinen, medullaarinen ja anaplastinen, joista papillaarinen ja follikulaarinen ovat yleisimmät. Papillaarisen ja follikulaarisen syövän ennuste on hyvä. Kilpirauhassyöpä on naisilla noin kolme kertaa yleisempi kuin miehillä.

Lisätietoja kilpirauhassyövistä löydät meidän sivultamme sekä muun muassa Syöpäjärjestöjen sivulta.


 
Julkaistu 29.8.2018

Erityislupavalmisteissa saatavuuskatkoksia

Saimme Oriolalta tiedon, että Thyroid Erfa 60mg -valmisteella on saatavuuskatkos syyskuun 2018 loppuun. Valmiste on jo loppu Oriolan varastosta. Myös Thyroid Erfa 30mg -valmisteen saatavuudessa on tällä hetkellä haasteita. Tamron varastossa valmistetta on, mutta saatavuuden haasteet näkyvät heilläkin.

Myös Liothyroninin saatavuudessa on katkos. Takeda arvioi tällä hetkellä, että Liothyroninia saadaan jakeluun Suomeen viikolla 38.


Julkaistu 15.8.2018

Helsinki 9.7.2018

Arvoisa ministeri Saarikko,

Vetoamme Teihin, jotta ryhdytte pikaisesti toimenpiteisiin kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa ilmenneiden puutteiden korjaamiseksi ja yli viisi vuotta jatkuneiden hoitoerimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa edelleen vakavia puutteita

Suomen Kilpirauhasliitto vaatii, että vuosia velloneelle kärjistyneelle arvostelulle ja vastakkainasettelulle lääkärien toimista ja kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidoista on vihdoin päästävä eteenpäin ja keskityttävä etsimään ratkaisuja kilpirauhaspotilaiden asianmukaisen ja yksilöllisen hoidon sekä yhdenvertaisen kohtelun toteutumiseksi koko maassa, niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Hyvään hoitoon kuuluu myös se, ettei potilasturvallisuus vaarannu.

Edellytämme avointa ja tavoitteellista keskustelua lääkäreiden kesken ja yhdessä potilaiden kanssa, jotta maahamme saadaan tehtyä uusinta tutkimustietoa sekä kertyneitä kokemuksia hyödyntävät hoitosuositukset tarvittavine hoitohenkilökunnan lisäkoulutuksineen, jotka aidosti takaavat tarpeellisen, yksilöllisen hoidon potilaille.

Suomessa kilpirauhasen vajaatoimintaan on määrätty lääkitystä noin 330 000 potilaalle, joten kokemuksia hoidostakin on yhtä paljon. Kyse on esiintyvyydeltään merkittävimmästä kansansairaudesta diabeteksen jälkeen. Vajaatoimintaa sairastavat potilaat hoidetaan pääsääntöisesti avoterveydenhuollossa. Jokainen hankalien oireidensa kanssa kamppaileva ansaitsee tulla kohdelluksi yksilönä, asiallisesti ja parhaan mahdollisen hoidon vastaanottajana. Näin ei ikävä kyllä tapahdu läheskään kaikkien potilaiden kohdalla. Suomen Kilpirauhasliitto tuntee 20 vuoden kokemuksella ja 10 000 jäsenen etujärjestönä kilpirauhaspotilaan kohtaamat ongelmat hoidossa. Liiton päivittäisessä työssä kuulemme usein tilanteita, joissa potilas kohtaa hoitohenkilökunnan taholta välinpitämättömyyttä ja vähättelyä. Puutteellinen diagnostiikka, ali- tai ylimitoitettu korvaushoito, puuttuva seuranta tai potilaan oireiden ja voinnin mitätöinti hoitotilanteessa ovat arkipäivää tällä saralla. Riittämättömän hoidon myötä sairauslomalla tai vajaatyökuntoisena oleva potilas maksaa yhteiskunnalle enemmän kuin asianmukainen ja potilaan tilan edellyttävä hoito.

Tavanomaisin hoito kilpirauhasen vajaatoimintaan niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa on T4-monoterapia eli tyroksiinilääkitys. Mikäli riittävän pitkällä ja oikein annostelulla korvaushoidolla potilaan vointi ei kohennu sellaiseksi, että hän on työ- ja toimintakykyinen sekä oireeton, on lääkärin oltava valmis tekemään lisätutkimuksia ja tarvittaessa myös määräämään muita markkinoilla olevia laillisia, mutta kylläkin erityisluvan vaativia kilpirauhashormonivalmisteita. Näissä valmisteissa ei ole mitään mystistä, vaarallista tai kyseenalaista. Mutta ymmärrystä valmisteista ja niillä hoitamisella lääkäriltä vaaditaan. Yliannostuksesta voi olla ikäviä seurauksia potilaalle, joten lääkäriltä vaaditaan perehtyneisyyttä.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito on noussut jälleen aktiiviseen keskusteluun kuopiolaisen Lääkärikeskus Lupaus Oy:n vastuulääkäri Ville Pöntysen ilmoitettua, että lääkärikeskuksen toiminta lakkaa syyskuussa. Syyksi näin voimakkaaseen ratkaisuun Pöntynen ilmoittaa sen, että Itä-Suomen aluehallintovirasto perui hänen oikeutensa toimia lääkärikeskuksen vastuulääkärinä saatuaan Valviralta varoituksen toiminnastaan. Aikaisemmin Valvira on rajoittanut viiden lääkärin oikeutta hoitaa kilpirauhasvalmisteilla.

Monissa potilaissa nämä viranomaistoimet aiheuttavat ihan aiheesta hämmennystä, pettymystä ja vihaa. Potilaiden kannalta päätökset ovat kuohuttavia, koska useimmat potilaat ovat kokeneet saaneensa näiltä lääkäreiltä hyvää ja potilaan voinnin huomioivaa hoitoa. Kilpirauhasliitolla kuten muillakaan kuin itse asianosaisilla ei voi luonnollisestikaan olla kaikenkattavaa tietoa viranomaisten päätöksiin vaikuttaneista yksityiskohdista. Viranomaisten ja lääkärien vaitiolovelvollisuuden vuoksi informaatiota ei päädy yleiseen tietoon, elleivät itse vaaratilanteita kokeneet henkilöt tule asiassaan julkisuuteen, joten tilanteessa ei voi kuin luottaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön toimintaa valvovan viranomaisen oikeudenmukaiseen toimintaan.

Valvovien viranomaisten toiminnan tarkoitus on olla potilaan puolella. He tekevät lain määräämää työtä. Mikäli viranomaistoiminnassa ilmenee laiminlyöntejä, lainrikkomusta, virhetulkintaa tai puutteellista selvitystä tilanteista, tulee tähän puuttua.

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Satu Tommola
puheenjohtaja

Asta Tirronen
toiminnanjohtaja

Tiedoksi: Lääkäriliitto, Suomen Endokrinologiyhdistys ry ja Valvira


Julkaistu 28.6.2018

Maksoitko B-todistuksesta?

Kun B-lausunto kirjoitetaan perusterveydenhuollossa, esimerkiksi terveyskeskuksessa, siitä ei sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan tule periä maksua. Kunnilla on ollut tässä erilaisia linjauksia. Hallinto-oikeus on päättänyt, että mikäli kunta on perinyt maksun B-lausunnosta, joka tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten, voi maksusta saada palautuksen takautuvasti.

Diabetesliiton sivuilta löydät aihesta lisätietoa ja esimerkkihakemuksen palautusta varten:
Linkki Diabetesliiton uutiseen


Julkaistu 11.6.2018

Vuosikokouksesta risteilyyn: rauhasesta rauhaan?

Kilpirauhasliiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 9. kesäkuuta Hotelli Helkassa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi hyväksyttiin yleissuunnitelma vuosille 2020-21. Keskustelun aiheena oli muun muassa hoitajien täydennyskoulutustarpeet kilpirauhassairauksissa.

Liiton hallitukseen valittiin varsinaiset- ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 1.1.2019 lähtien sekä täydennettiin hallitusta yhdellä varsinaisella jäsenellä 10.6. lähtien. Tälle paikalle tuli valituksi Leena Kallionsivu Satakunnan kilpirauhasyhdistyksestä. Vuoden 2019 hallitus on Satu Tommola, pj., Sirpa Carlsson, Pirjo Gustafsson, Leena Kallionsivu, Päivi Paavilainen, Ulla Slama ja Kirsti Uhlgren. Varajäsenet ovat Irja Karhu, Sari Lötjönen, Inga Nieminen, Irene Mikkola, Auli Mikkonen ja Airi Rautiainen.

Kokouksen jälkeen jatkoimme työskentelyä risteilyllä Tallinnaan. Laivalla keskusteltiin pienryhmissä erilaisista yhdistystoiminnan haasteista ja jaettiin kokemuksia, miten haasteisiin on vastattu. Keskusteluissa nousseet ajatukset, ideat ja toimintatavat kirjattiin ylös yhteisesti hyödynnettäväksi. Risteily virkisti ja tarjosi yhdistysten vapaaehtoisille aktiivitoimijoille tilaisuuden vapamuotoiseen vertaiskeskusteluun ja yhdessäoloon kiireisen toimintavuoden vastapainoksi.

Kuvakooste Kilpirauhasliiton vuosikokouksesta sekä sitä seuranneesta risteilystä. Naurua aiheutti illallisbuffetin hauska kirjoitusvirhe – onko liittomme nykyisin myös rauhan asialla?


Julkaistu 24.5.2018

Uusi luento katsottavissa

Pirkanmaan kilpirauhasyhdistys järjesti 22.5. luennon aiheesta Kilpirauhassairaudet ja mielenterveys. Luennoitsijana toimi sisätautien-, geriatrian- ja yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyslääkäri Mauri Jussila. Luento tallennettiin ja se on nyt katsottavissa suoraan alla olevasta ikkunasta tai alempaa löytyvän linkin kautta.

Youtube: Kilpirauhassairaudet ja mielenterveys


TIEDOTE 13.4.2018

Miten käy kuntoutuksen? Kuntoutusalan verkosto ei halua romuttaa kuntoutuskomitean mietintöä sote-uudistuksessa

Kuntoutusalan verkoston KUVEn jäsenet ovat huolissaan kuntoutuskomitean mietinnön toimeenpanosta. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että psykoterapiaa ja mahdollisesti laajemmin lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtymässä Kelalta maakuntiin, ilman kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä siirtymäaikoja.

Mietinnössä korostettiin sitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirto Kelalta maakuntiin edellyttää kokeiluja ja tietopohjaa KUVE pitää tärkeänä, että yksimielistä komiteamietintöä ja siinä esitettyjä, laaja-alaisesti pohdittuja asiantuntijanäkemyksiä ja linjauksia kunnioitettaisiin. Esitysten romuttuminen voi tarkoittaa sitä, että kuntoutujien asema heikkenee entisestään ja väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat nykyisestä. Tämä olisi vastoin komiteatyön linjauksia ja esityksiä.

Kuntoutusverkosto (KUVE) on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima vaikuttajaverkosto, johon kuuluu 87 kuntoutuksen toimijaa, järjestöä ja viranomaistahoa.


Vastaa Endo ERN:n kyselyyn

European Reference Networks (ERNs) on EU:n alainen virtuaalisesti toimiva verkosto eurooppalaisille lääketieteen asiantuntojoille. Verkostossa on myös potilasedustus. Osana verkostoa toimii endokriinisiin sairauksiin keskittyvä Endo ERN-verkosto. Endo ERN toteuttaa alla olevan kyselyn potilaille, kysely on avoinna 2.4. saakka. Kysely on englanninkielinen, mutta sanastoltaan helposti ymmärrettävä. Muita kielivaihtoehtoja ovat ranska, saksa, italia ja hollanti. Vastaaminen vie muutaman minuutin. Vastata voivat kaikki potilaat, joilla on joku endokriininen sairaus. Kysely ei siis koske pelkästään kilpirauhaspotilaita.

Linkki kyselyyn

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENDO-ERN-WP-1-Patients-Survey

Lisätietoa Endo ERN:stä

ERN


Hankekoordinaattori esittäytyy

Toimistolle saapui viime vuoden joulukuussa iloinen tieto, kun STEAn avustuspäätökset julkaistiin. Mukana kun oli myös Kilpirauhasliiton Kannatin-hanke, jonka tarkoituksena on lisätä kilpirauhasongelmiin annettavaa tietoa ja tukea netissä. Verkkopohjaisille toimintamalleille on ollut viime vuosina kasvavasti kysyntää ja me Kilpirauhasliitossa olemmekin kovin iloisia siitä, että tähän pystytään nyt vastaamaan. Kerron seuraavassa hieman tarkemmin hankkeesta ja palaan lopuksi esittelemään itseni.

Meiltä kilpirauhasongelmaisia on ympäri Suomen. Kelan tietojen mukaan vajaatoimintaa sairastavia on reilusti yli 300 000 ja tähän päälle tulevat tuhannet muut liikatoiminta- ja lisäkilpirauhaspotilaat. Kaikilla ei ole aikaa tai mahdollisuuksia osallistua perinteiseen yhdistystoimintaan. Välimatkat ovat usein pitkiä ja lisäksi oma elämäntilanne voi olla sellainen, ettei ylimääräiseen ole aikaa tai energiaa. On tärkeää, että liitto pystyy tarjoamaan erilaista tukea erilaisille jäsenille. Hankkeen tuottaman tiedon ja tuen onkin tarkoitus tavoittaa ne henkilöt, jotka nykyisellään jäävät perinteisemmän toiminnan ulkopuolelle. Yhtä tärkeänä tavoitteena voi pitää sitä, että nykyiset yhdistykset saavat mahdollisuuden uuteen toimintamuotoon ja sitä kautta pystyvät palvelemaan sekä nykyisiä että tulevia jäseniä entistä monipuolisemmin.

Koska hanke on vasta alussa, sen tulevista sisällöistä ei ole vielä täyttä varmuutta. Tarkoituksena on helpottaa asiantuntijatiedon saantia sekä mahdollistaa vertaistuki ja osallisuus myös verkon välityksellä. Asiantuntijoiden tuottamat artikkelit tulevat varmasti olemaan yksi tiedonvälityksen tapa. Vertaistukea lähdetään mahdollistamaan ryhmäkeskustelujen ja chattien avulla. Kaikenlainen palaute on kuitenkin erittäin tervetullutta ja ideoita otetaan vastaan. Jos mielessäsi on jokin esimerkiksi muussa järjestössä hyväksi koettu toimintatapa, ota rohkeasti yhteyttä!

Hieman itsestäni. Olen ylpeä tamperelainen, jota kiinnostus järjestötyöhön on kuitenkin viime aikoina vetänyt Helsinkiin. Valmistuin viime heinäkuussa yliopistosta, jossa luin pääaineenani ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta. Työ Kilpirauhasliitossa on monella tavalla itselleni unelmien täyttymys, sillä saan työskennellä järjestössä, joka edistää itsellenikin tärkeää kilpirauhaspotilaiden asemaa. Tämän lisäksi pääsen soveltamaan opiskelemiani asioita mielenkiintoisessa ympäristössä. Lähtökohdat hankkeelle ovat mainiot. Teen kaikkeni, että lopputuloksestakin tulee hyvä.

Ja vielä loppuun. Tiedän, kuinka vaikealta luotettavan kilpirauhastiedon löytäminen voi joskus tuntua ja miten suuri merkitys vertaistuella sairastuessa on. Toivon, että hankkeen jälkeen tietoa ja vertaistukea ei enää tarvitse etsiä, vaan sitä on halukkaille helposti tarjolla elämäntilanteesta ja paikkakunnasta riippumatta.

Mukavan kirpeää lopputalvea kaikille toivottaa,

Johanna
p. 046 9233 340
johanna.erkkila(at)kilpirauhasliitto.fi


Kiitos nettisivukyselyyn vastanneille

Saimme arvokasta tietoa sivujen kehittämiseen. Vastaajia oli yhteensä 33, ikähaitari 19-75 vuotta, joista 60 % 46-65-vuotiaita. Pääosa vastaajista, lähes 80 %, oli jäseniä. Reilusti yli puolet vastaajista vierailee sivuilla vähintään muutaman kerran kuukaudessa, 12 % muutaman kerran viikossa.

Sivuilla liikkumista piti yli puolet melko helppona ja neljännes erittäin helppona. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut osiosta toiseen siirtymistä vaikeana, noin 12 % ilmoitti kuitenkin liikkumisen olevan melko vaikeaa. Kolme neljästä piti ulkoasua ja kuvitusta hyvänä tai erinomaisena, 15 % melko hyvänä. Yhdenkään vastaajan mielestä ulkoasu ei ole heikko. Vapaissa vastauksissa toivottiin parempia kuvia ja kuvia tapahtumista. Tähän toiveeseen pystymme vastaamaan melko pian, koska olemme tuottamassa liitolle omaa kuvapankkia niin kotisivujen, esitteiden kuin muunkin viestinnän kuvitukseen.

Kehittämiskohteissa toivottiin sivujen sisältöön verkkokursseja ja -luentoja, lisää potilastarinoita sekä tutkimustuloksia ja asiantuntijoiden kirjoituksia. Myös ohjeita labraan menoon ja lääkkeen ottoon kaivattiin. Kaikki edellä mainitut toivomukset otamme ilolla vastaan, koska sivuja kehitetään koko ajan käyttäjien tarpeet ja toiveet huomioiden.

Vastaukset kysymykseen jäsenille suunnatuista erillisistä sivuista hajaantuivat. 39 % vastasi kyllä ja saman verran ilmoitti, ettei asialla ole hänelle merkitystä. Viidennes ei nähnyt erillisiä jäsensivuja tarpeellisiksi. Reilusti yli puolet on ohjannut tuttaviaan, ystäviään tai asiakkaitaan hakemaan tietoa liiton sivuilta. Tämä on erittäin positiivinen asia ja näin tietoa saadaan eteenpäin.

Palaute sivuista oli pääosin positiivista ja osoitti, että olemme menossa sivujen kehittämisessä oikeaan suuntaan. Kiitos siis vielä kerran kaikille vastanneille!

 

Potilaskannanotto 2017

Thyroid Federation International (Kansainvälinen Kilpirauhasliitto)

Kilpirauhashormonit

Oikealla annostuksella on valtava vaikutus elämänlaatuun

 • Kilpirauhasen korvaushormonien on oltava saatavilla kaikkina annoksina kaiken aikaa
 • Lääkityksen laatu ja pysyvyys on taattava
 • Läpinäkyvä potilastiedotus on ensiarvoisen tärkeää lääkekoostumuksen muutostapauksissa

Pieniä annostuksia tarvitaan!
Kilpirauhasen vajaatoimintaa hoidetaan LT4:llä (levotyroksiini), joissakin tapauksissa yhdessä LT3:n (liotyroniini) kanssa.

Näillä lääkkeillä on kapea terapeuttinen leveys: muutamalla mikrogrammalla voi olla suuri merkitys potilaalle sairastavuuden ja elämänlaadun suhteen.

Monissa maissa LT4:n ja LT3:n erikokoisia annostuksia on saatavilla vain vähän. Tämän vuoksi on erittäin vaikeaa tai mahdotonta säätää annostusta täsmälleen hoitosuositusten mukaiseksi (1).

Yksilölliset annostusmuutokset (”hienosäätö”) edellyttävät LT4:n ja LT3:n saatavuutta pieninä annostuksina.

Tuotemerkit eivät ole keskenään vaihtokelpoisia!
Kilpirauhasen korvaushormonin koostumuksella on valtava vaikutus sen imeytymiseen – biosaatavuus eli hyötyosuus voi myös vaihdella eri tuotemerkkien välillä jopa 20 %. Kun potilaat vaihtavat tuotemerkistä toiseen, veriarvot on tarkistettava ja annos säädettävä uudelleen (2). Tämän vuoksi voi kestää useita kuukausia, ennen kuin potilaan tila on jälleen vakaa ja potilas pystyy palaamaan aiempaan fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaansa ja elämänlaatuunsa. Tämä lisää myös kuluja terveydenhuoltojärjestelmälle lääkärikäyntien ja oireenmukaisten hoitojen suhteen verrattuna kilpirauhashormonien valmistuskuluihin ja niiden halpoihin hintoihin markkinoilla.

Viime vuosina monissa maissa on ollut pulaa levotyroksiinista. Joissakin tapauksissa yhtiöt ovat lähteneet markkinoilta, ja potilaiden on täytynyt vaihtaa toisiin tuotemerkkeihin. Tällä on valtava vaikutus potilaan kilpirauhasterveyden vakauteen sekä elämänlaatuun.

Kilpirauhasen korvaushormonien saatavuus on taattava jatkuvasti kaikkina eri annoksina. Potilailla tulee olla mahdollisuus pitäytyä tavallisessa tuotemerkissään.


Turvallisuus ja vakaus ensin!
Kilpirauhashormonit kuuluvat eniten määrättyihin jatkuviin lääkityksiin teollistuneissa länsimaissa. Potilaat saavat kilpirauhasen hormonikorvaushoitoa lopun ikäänsä.

Viime vuosina tämä on johtanut kovaan kilpailuun valmistajien kesken. Kilpailua on pahentanut kansallisten terveysviranomaisten paine alentaa hintoja entisestään. Tämän seurauksena yhä vähemmän rahaa sijoitetaan tuotantoprosessien luotettavuuteen ja laatuun, mikä johtaa katkoksiin tuotteiden saatavuudessa sekä laatuongelmiin.

Kansallisten terveysviranomaisten ei tule keskittyä ainoastaan kilpirauhasen korvaushormonien myyntihintoihin, vaan myös lääkkeiden luotettavuuteen ja laatuun.

Potilastiedotus on ensiarvoisen tärkeää!
Levotyroksiinin koostumusmuutoksista tai tuotemerkkien vaihdoksista johtuvat sivuvaikutukset vaikuttavat potilaiden elämänlaatuun. Näillä sivuvaikutuksilla, vaikka ne rauhoittuvatkin annoksen säätämisen jälkeen, voi olla merkittäviä seurauksia potilaiden elämässä – stressiä ja ahdistusta, unenpuutetta, sydämentykytystä, kroonista kipua, ihottumaa, työkyvyttömyyttä tai vaikeuksia selviytyä arkisista askareista.

Kattava potilastiedotus on ongelman avain: potilaiden tulee olla tietoisia lääkekoostumuksen muutoksista, syistä muutoksiin sekä siitä, millaisia sivuvaikutuksia voi olla odotettavissa; heitä tulee rauhoitella siirtymävaiheen lopputulosten suhteen ja heille tulee opastaa, miten edetä askel kerrallaan. Siirtymävaiheen aikana kommunikointi lääkäreiden, potilaiden ja valmistajien välillä on erityisen tärkeää.

Koostumuksen muutosten esimerkit eri maista ja eri tuotemerkeissä viime vuosina ovat osoittaneet, että kun potilaille tiedotettiin asioista asianmukaisesti ja kattavasti, siirtymävaiheen aikana ei esiintynyt suuria ongelmia. Maissa, joissa potilaita ei tiedotettu riittävästi tai potilaat eivät edes tienneet muutoksista lääkkeessään, siirtymävaihe johti epäsuotuisaan medianäkyvyyteen, huhuihin, väärään tietoon ja jopa – kuten parhaillaan Ranskassa – ”protestiliikkeeseen”, joka viime kädessä vahingoittaa kaikkia osapuolia, ei vain potilaita, vaan myös sääntelyviranomaisia, valmistajia ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lääkealan yritysten, terveysviranomaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee tehdä yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa heti, kun koostumusmuutoksia aletaan suunnitella, ja jatkaa sitä koko tuotekehittelyprosessin ja markkinoinnin ajan, jotta kaikki kriittiset ongelmat havaitaan ja niihin voidaan puuttua riittävän varhain.

Kattava, läpinäkyvä tiedotus niin lääkäreille kuin potilaille tulee valmistella hyvissä ajoin etukäteen, siirtymävaiheen tukemiseksi on varmistettava riittävät resurssit, ja ongelmiin on puututtava nopeasti onnistuneen hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Thyroid Federation International (Kansainvälinen Kilpirauhasliitto)

Vuosikokous 2017
Belgrad, 8. syyskuuta 2017

 

50 kysymystä sote-uudistuksen valmistelijoille

Monella Kuluttajaparlamentin sosiaali- ja terveysalan järjestöllä on yhä isoja huolia sote-uudistusta koskien. Kuluttajaparlamentti kokosi huolenaiheet koosteeksi sote-uudistuksen valmistelijoille.

Kuluttajaparlamentin seminaarissa 31.5.2017 kootut kysymykset ja huolenaiheet luovutettiin projektijohtaja Tuomas Pöystille sekä haastettiin valmistelijoita vastaamaan niihin.

1) Miten uudistuneessa palvelujärjestelmässä varmistetaan asiakkaan tilanteen ja tarpeiden kokonaisvaltainen huomioiminen?

2) Millä tavoin varmistetaan, että järjestöjen ja pienten toimijoiden tarjoamat palvelut saavat jalansijaa vielä maakuntatasollakin? Miten turvataan esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien avun saanti, jos järjestöjen toiminta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien auttamiseksi vähenee tai loppuu?

3) On sanottu, että maakuntien vastuulle jää laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien kansalaisten palvelujen keskittäminen. Palvelutarve arvioitaisiin maakunnan toimesta. Olisiko maakunnilla käytettävissä riittävästi asiantuntemusta esimerkiksi päihde- ja muiden riippuvuusongelmien tunnistamiseen tai kehitysvammaisten henkilöiden erityistarpeisiin liittyen?

4) Tällä hetkellä palveluiden saatavuudessa on ongelmia, lääkäreille ei saa aikoja tai jonotusajat ovat pitkät. Ongelmat vaikuttavat korostuvan juuri pitkäaikaissairaiden hoidossa. Usein on vallalla oletus, että sairaus ja sen hoito menevät omalla painollaan eikä niissä tule muutoksia. Tämän seurauksena voi olla jopa mahdotonta päästä lääkärin vastaanotolle. Miten uudistuksessa taataan palvelujen saatavuus ja hyvän hoitosuhteen jatkuvuus erityisesti pitkäaikaissairaiden hoidossa?

5) Kuka vastaa jatkossa sosiaalihuollon asiakkaan henkilökohtaisen palvelusuunnitelman laadinnasta ja seurannasta?

Valinnanvapaus

6) Asiakkaan valinnan mahdollisuus on tarkoitus turvata yhtenäisillä laatuperusteilla ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla. Kauanko kansalaisten pitää odottaa tätä laaturekisteriä, jota voitaisiin käyttää tukena valittaessa palveluja tuottavia yrityksiä ja yksiköitä sosiaali-terveydenhuollossa tulevaisuudessa?

7) Miten turvataan valinnanvapauden toteutuminen niiden asiakkaiden kohdalla, jotka tarvitsevat apua ja tukea valinnanvapautensa käyttämiseen, esim. päätösten ja valintojen tekemiseen?

8) Valinnanvapauslakiesityksen mukaan sote-keskukset luovuttavat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, jos ne eivät ole yksilöllisesti sovitettavia. Mistä erityistason yksilöllisesti sovitettavia apuvälineitä saa ja millä tavalla hoidetaan niiden huolto ja korjaus?

9) Jos sairausvakuutuslain määritelmä matkojen korvaamisesta vain lähimpään hoitopaikkaan estää niiden henkilöiden valinnanvapauden toteutumisen täysimääräisesti terveyspalveluissa, jotka tarvitsevat esteetöntä ns. invataksikalustoa SV-matkoihin (esim. pienituloiset ikääntyneet, vaikeasti vammaiset ja harvinaissairaat, joista valtaosa henkilöistä elävät perustoimeentuloilla, eikä matkan kustantaminen ilman Kela-korvausta ole mahdollista). Miten turvataan tämän ryhmän oikeudet?

10) Valinnanvapausjärjestelmän riskinä on alueellisen eriarvoisuuden kehittyminen suhteessa siihen, mi-ten valittavia palveluita on tarjolla eri puolilla Suomea. Harvaanasutuilla alueilla ja keskusten ulkopuolella markkinat eivät ole niin hyvät, jotta niille syntyisi useampia suoran valinnan palveluja tarjoavia toimijoita. Miten varmistetaan se, että eri puolilla Suomea, myös haja-asutusalueilla, on tosiasiallisesti vaihtoehtoja ja palveluntuottajia joista valita?

11) Valinnanvapauden myötä osa ihmisistä valitsee terveydenhuollon palveluiden tarjoajaksi yksityisen palveluntuottajan. Joissakin kunnissa valinnanvapautta kokeillaan parhaillaan. Kokeilussa on noussut esiin, että annetulle palvelulle ei ole määritelty laadullisia kriteereitä tai sitä onko palvelun antajalla riittävä koulutus esim. ravitsemusohjaukseen. Mitä halvemmalla tutkimus tai hoito tuotetaan sitä enemmän palveluntuottajalle jää voittoa. Tullaanko annettavalle hoidolle tai palvelulle määrittämään laatukriteerit? On toivottavaa, että palveluille asetetaan laadulliset kriteerit myös sen osalta, että hoidon tai ohjauksen antaa ammatillisesti pätevä henkilö.

Neuvonta ja palveluohjaus

12) Miten palveluohjaus on suunniteltu toteutettavan uudessa palvelujärjestelmässä?

13) Palveluohjauksen maksuttomuus ja mahdollisuus kasvokkain tapahtuvaan neuvontaan ja ohjaukseen tulee turvata. Tämä on erityisen tärkeää paljon tukea ja palveluita tarvitsevien kohdalla. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat valintojensa tueksi ohjaus- ja neuvontapalveluja, ja tämä ei tarkoita vain tiedon välittämistä tai ohjausta palvelujen ääreen vaan laajempaa palveluneuvontaa laillistetun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen antamana, jotta asiakkaan tilanne ja palvelutarpeet tulevat kokonaisvaltaisesti arvioiduksi. Mistä nämä asiakas- ja palveluohjaajat tulevat ja miten turvataan heidän riittävyys? Millaista koulutustaustaa asiakas- ja palveluohjaajilta edellytetään? Entä millaisella aiemmalla työkokemuksella pystyy ohjaamaan esimerkiksi monialaista tukea tarvitsevaa asiakasta?

14) Palveluohjaus on jatkossa avainasemassa erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on runsaasti erilaisia palvelutarpeita, mutta heikentynyt kyky itse edistää omia oikeuksiaan sekä tehdä omaa valinnan-vapautta koskevia ratkaisuja. Miten maakunnille turvataan riittävät resurssit koskien sote-alan työntekijöiden täydennyskoulutusta selkokielisestä palveluohjauksesta ja asiakaspalvelusta?

15) Kuinka turvataan paljon tukea ja palveluita tarvitsevien kuten ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden tai vammaisten henkilöiden kohdalla tosiallisen neuvonnan ja ohjauksen saatavuus, jotta he osaavat ja pystyvät tekemään valintoja ”kuluttajana”?

16) Lakiesitys lähtee oletuksesta, että asiakas pystyy joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hallinnoimaan omaa palvelukokonaisuuttaan. Miten varmistetaan, että henkilökohtainen budjetointi on tosiasiallinen vaihtoehto myös kaikkein eniten tukea tarvitseville henkilöille?

17) Lakiluonnoksen mukaan henkilökohtaiseen budjettiin kuuluu myös tuki sen käyttämiseen. Millaista tämä tuki konkreettisesti olisi?

Yhdenvertaisuus ja esteettömyys

18) Sote-uudistus muuttaa merkittävästi sosiaali- ja terveysalan palvelurakennetta Suomessa. Miten varmistetaan, että muutoksesta ja sen seurauksista on saatavilla kaikille ymmärrettävää tietoa asiakkaiden oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta? Kaipaamme sote-uudistuksessa konkreettista määrittelyä ja ohjeistusta sille, miten kansalaisille ja etenkin erityisryhmille voi tai pitää tiedottaa. Esimerkiksi viranomaisten yhdenvertaisuussuunnitelmissa voitaisiin arvioida selkokieltä tarvitsevien henkilöiden määrä ja suunnitella viestinnälliset toimenpiteet ja mittarit saavutettavuuden edistämiseksi. Selkokielen eri sovellukset kuten selkokieliset verkkopalvelut ja selkopuhe tarjoavat tähän konkreettisia ratkaisuja.

19) Kasvava osa tiedosta ja palveluista tarjotaan tulevaisuudessa verkossa. Mikäli verkkopalvelu ei ole helppokäyttöinen ja selkokielinen, riskinä on, että se syrjäyttää kansalaisen palvelun käytöstä kielellisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti. Ilman valtakunnallista viestintäohjeistusta kognitiivinen saavutettavuus ei välttämättä toteudu verkkopalveluiden osalta. Uudistuksessa tulee turvata kansalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa ja käyttää verkkopalveluita kielellisistä ja kognitiivista haasteista huolimatta. Miten maakuntien verkkopalveluita koskevissa hankintapäätöksissä huomioidaan verkkopalveluiden helppokäyttöisyys ja tiedon saavutettavuus esimerkiksi selkokielen avulla? Entä miten varmistetaan, että palveluiden tuottajat ottavat huomioon palveluidensa saavutettavuuden niin, että esimerkiksi sekä näkö- että kuulovammaiset pystyvät tosiasiallisesti käyttämään palveluita?

20) Miten uusien julkisten tietojärjestelmien esteettömyystestaus toteutetaan?

21) Suomessa astui vuonna 2015 voimaan viittomakielilaki, joka antaa viranomaisille velvoitteen edistää viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia saada tietoa omalla kielellään. Tätä vahvistaa myös YK:n vammaisten yleissopimus sekä yhdenvertaisuuslaki. Toistaiseksi sote-uudistuksesta, maakuntauudistuksesta tai valinnanvapaudesta ei ole saatavilla tietoa kummallakaan kansallisella viittomakielellä. Miten viittomakielisten oikeudet voivat toteutua ja miten he voivat käyttää valinnanvapauttaan,  jos heillä ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia saada muutoksesta tietoa?

22) Kaikilla ei ole toimintakykyä, taloudellisia resursseja tai osaamista selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä sähköisiä palveluiden turvin. Miten varmistetaan niiden ihmisten tiedonsaanti ja asiointimahdollisuudet, jotka eivät voi käyttää taloudellisista, toiminnallisista tai tiedollisista syistä sähköisiä palveluja?

23) Jos vastuu palvelujen laadunvalvonnasta siirtyy yhä enemmän asiakkaalle itselleen, miten tämä turvataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden kohdalla?

24) Maakuntalaissa esitetään perustettavaksi uusia alueellisia romaniasiain neuvottelukuntia mm. ehkäisemään romaneihin kohdistuvaa syrjintää. Pitäisikö laajemmin kaikki perustuslain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteet huomioivat uudet alueelliset yhdenvertaisuusasiamiesten virat perustaa eri maakuntiin ehkäisemään eri vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää?

25) Maakuntalaissa esitetään perustettavaksi maakuntiin vammaisneuvosto. Tälle ei kuitenkaan ole annettu tehtäväksi selvittää, arvioida ja määritellä palveluiden tarvetta sekä seurata niiden saatavuutta ja laatua. YK:n vammaisyleissopimus edellyttää vammaisten ihmisten mukaan ottamista heitä koskevaan päätöksentekoon, mikä poikkeaa muiden vähemmistöryhmien oikeuksien turvaamisesta. Vastaavanlainen toimivalta on kuitenkin annettu esim. vähemmistökielen vaikuttamistoimielimelle. Miten vammaisille kansalaisille turvataan sopimuksen mukainen toimivalta heitä koskeviin päätöksiin, kun laki ei tätä turvaa?

26) Maakuntalaissa esitetään perustettavaksi vanhusneuvosto maakuntiin, joille annetaan mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan iäkkäiden palvelujen varmistamiseksi. Vähemmistökielen vaikuttamiselimelle puolestaan annetaan tehtäväksi selvittää, arvioida ja määritellä maakunnan kielellisen vähemmistön palvelujen tarve sekä seurata näiden palveluiden saatavuus ja laatu. Miten maakuntien vanhusneuvostoille varmistetaan lain tasolla todellinen toimivalta asioihin vaikuttamiseksi, kuten vähemmistökielen vaikuttamiselimen kohdalla on tehty lakiesityksessä? Vanhusneuvostoilta puuttuu esimerkiksi selkeästi mandaatti toimia ja aidosti vaikuttaa. Kuinka saataisiin esimerkiksi iäkkäiden läsnä- ja puheoikeus maakunnan valtuustoon?

27) Miten turvataan vammaisten henkilöiden osallistuminen heitä koskeviin sote-palveluratkaisuihin ja heidän kuulemisensa YK:n vammaissopimuksen vaatimukset edellyttävällä tavalla, jos sote-palveluita hankitaan kilpailuttamalla?

28) Miten varmistetaan lähipalveluna maakunnissa terveydenhuollon tutkimuslaitteiston esteettömyys vammaisille naisille (esim. rintasyöpien joukkoseulonnat)?

29) Kuinka turvataan henkilökohtaisen budjetin riittävyys niin, että niin sanotun oman rahan käyttö ei tulisi edellytykseksi riittävien palveluiden saatavuudelle?

30) Sote-palveluiden järjestämiseksi ollaan ottamassa käyttöön uusi asiakasseteli etenkin sote-keskusten, mutta ilmeisesti myös maakuntien liikelaitosten osalta. Miten asiakassetelin arvo määräytyy ja mitä se korvaa sekä mitä ovat niin sanotut lisäpalvelut?

31) Miten varmistetaan, ettei heikoimmassa asemassa olevien asiakasryhmien siirtymisessä uudella tavalla järjestettyihin sote-palveluihin esiinny viiveitä tai kynnyksiä valinnanvapauden ensimmäisessä vaiheessa?

32) Miten varmistetaan, että kaikki hoitotarvikkeita tarvitsevat henkilöt saavat tarvitsemansa hoitotarvikkeet maksutta ja tasa-arvoisesti eri puolilla Suomea? On huolestuttavaa, mikäli hoitotarvikkeet muuttuvat maksullisiksi. Hoitotarvikkeet ovat ehdoton edellytys sille, että esimerkiksi avanneleikatut voivat elää niin normaalia elämää kuin mahdollista. Hyvien tarvikkeiden avulla he voivat käydä esim. töissä ja matkustaa. Nykyisinkin hoitotarvikkeiden saannissa on epätasa-arvoa kuntien välillä. Kuntien (maakuntien) tekemissä kilpailutuksissa ei riitä, että huomioidaan hinta, vaan myös laatu.

Asiakasmaksut

33) Hallitus on tuonut esiin, että verotusta ei tulla kiristämään. Paine asiakasmaksujen korottamiselle on tuotu esiin. Ikääntyneiden, paljon sairastavien ja runsaasti palveluja tarvitsevien asema heikkenee, mikäli asiakasmaksuja ja omavastuuosuuksia korotetaan edelleen. Muun muassa eläkkeensaajissa on paljon pienituloisuutta. Asiakasmaksuja on korotettu useana vuonna merkittävästi (vuonna 2015 9,4% ja vuonna 2016 27.5%). Mikäli asiakasmaksuja edelleen nostetaan, yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa ei tältäkään osin toteudu. Tämä kehitys on myös ristiriidassa ikääntyneiden kotona asumisen ensisijaisuustavoitteen kanssa. Kuinka turvataan ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten asema kuluttajina esim. tilanteissa,  jolloin korkeat asiakasmaksut estävät riittävien ja tarpeellisten palveluiden saamisen?

34) Miten varmistetaan, että korkeat asiakasmaksut eivät enää jatkossa vie asiakkaita toimeentulotuen asiakkuuteen, vaan asiakasmaksut ovat kohtuulliset asiakkaan tulotasoon nähden?

35) Hammashoidon palveluja haetaan ja saadaan jo nyt runsaasti yksityispalveluina. Ikääntyneiden hammashoidon kustannukset ovat suuria ja niiden korvattavuus vähäistä (esim. protetiikka). Kuinka huolehditaan siitä, että hammashoidon kustannukset eivät nouse merkittävästi ja siten estä pienituloisten kansalaisten, mm. ikääntyneiden mahdollisuutta hoitaa suun terveyttä ja hakeutua hammashoitoon?

36) Vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtainen apu ja palveluasuminen ovat vaikeavammaiselle henkilölle subjektiivisia oikeuksia ja maksuttomia erityispalveluita, joita kaikki eivät tarvitse, ja jotka kohdentuvat varsin pienelle asiakasryhmälle. Miten varmistetaan vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen maksuttomuus asiakasmaksu-uudistuksessa?

Kuluttajansuoja

37) Valinnanvapauden piiriin tuleviin ja muihin sote-palveluihin tulee soveltaa kuluttajansuojan periaatteita riippumatta siitä tuottaako palvelut julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottaja. Tilanteessa, jossa palveluntuottajat kilpailevat palveluidensa laadulla on erityisen tärkeää säätää palveluiden markkinoinnista sekä laatulupausten sitovuudesta ja seurauksista, jos laatu ei ole lupausten mukaista. Nykyisissä lakiesityksissä ei ole kuitenkaan säädetty asiakaslähtöisestä kuluttajaoikeudellisesta suojasta. Miten asia aiotaan ratkaista?

38) Valinnanvapauden aito toteutuminen edellyttää nykyistä parempaa tietopohjaa. Yksi keino integraation toimivuuden takaamiseksi on yhdessä asiakkaan kanssa tehty asiakassuunnitelma, josta kaikki asiakkaalle palveluja tarjoavat ovat tietoisia. Asiakassuunnitelman lisäksi palveluntuottajilla on oltava käytössään asiakas- ja potilastiedot. Jokaisen palveluja tuottavan on myös kirjattava tiedot yhtenäiseen rekisteriin. Miten monien toimijoiden tilanteessa turvataan potilasturvallisuus ja asiakkaan yksityisyydensuoja?

39) Kenen vastuulla lasten ja nuorten kriisiapu on sote-uudistuksen jälkeen ja miten sitä käytännössä toteutetaan?

40) Huomioidaanko perheiden kriisitilanteet kuten perheenjäsenen vakava sairastuminen tai kuolema Perhekeskusten tarjoamissa tukipalveluissa?

41) Jäävätkö koulukuraattori- ja psykologipalvelut kuntien vastuulle myös sote-uudistuksen jälkeen?

42) Miten jatkossa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat perheet, jos osassa maakuntia neuvolatoiminta yksityistetään? Miten sen toteutuessa mahdollistetaan pitkäjänteinen ja laadukas työ ja tuen tarpeen arviointi perheiden parissa?

43) Miten huolehditaan saumattomasta tiedonkulusta eri palveluntuottajien kesken; kouluterveyden-huolto – terveydenhuolto- neuvola – lastensuojelu?

44) Miten kotipalvelu tullaan järjestämään uusilla sote-alueilla? Mistä kodinhoitaja tilataan ja kuinka kaukaa kodinhoitaja saapuu?

45) Tullaanko kaikilla sote-alueilla saamaan samoilla kriteereillä kotipalvelua?

46) Lapsenhuolto- ja tapaamislain täytäntöönpanosovittelun keskittämistä on ajettu neljään valtakunnalliseen, moniammatilliseen työryhmään. Tämä kuuluisi niin sanotun vaativan ja erityistason lapsiperheiden palveluihin. Onko tämä toteutumassa?

47) Saavatko uudistuksen myötä kaikki eroavat vanhemmat mahdollisuuden eroneuvotteluun?

48) Miten erityislasten palvelut tulevat uudistuksen toteutuessa toimimaan? Miten taataan se, että asuinpaikasta riippumatta perhe saa niitä palveluita, joita tarvitsee?

49) Vapaaehtoistoimijoista koostuva yhdistys, neuvola sekä sairaanhoitopiiri järjestävät nykyisin yhteistyössä erityisryhmien perhevalmennusta (esim. monikkoperheet). Kuinka maakunnissa varmistetaan kolmannen sektorin vapaaehtoistoimijoiden, sairaaloiden sekä neuvolan välisen yhteistyön jatkuminen?

Ikääntyneiden palvelut

50) Kuinka palvelutalojen iäkkäiden asumispalvelut järjestetään käytännössä? Ikääntyneiden asumispalvelut ovat tilapäisiä ja lyhytaikaisia vain mm. kotihoidon tai omaishoidon vapaan aikana. Tulevatko nämä maakunnan liikelaitokselle ostopalveluihin vai millä tavoin iäkkäiden asumispalvelut on tarkoitus järjestää?

Kysymysten kokoamiseen osallistuivat seuraavat Kuluttajaparlamentin järjestöt:
A-klinikkasäätiö
ADHD-Liitto
Allergia- ja Astmaliitto
Autismi- ja Aspergerliitto
Crohn ja Colitis
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Eläkeliitto
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
Finnilco
Hengitysliitto
Invalidiliitto
Irti Huumeista
Kehitysvammaliitto
Keliakialiitto
Kotien Puolesta Keskusliitto
Kuuloliitto
Kuurojen Liitto
Marttaliitto
Mielenterveyden keskusliitto
Nuorisoasuntoliitto
Näkövammaisten liitto
Perhehoitoliitto
Sininauhaliitto
Suomen Kilpirauhasliitto
Suomen Monikkoperheet
Suomen nuoret lesket
Suomen Potilasliitto
Suomen Reumaliitto
Suomen Selkäliitto
Suomen Setlementtiliitto
Takuusäätiö
Vailla vakinaista asuntoa
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Vates-säätiö
Väestöliitto
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Helsingissä 31.5.2017


Maailman kilpirauhaspäivä ja -viikko 2017

25. toukokuuta vietetään jälleen Maailman kilpirauhaspäivää ja viikko 21 on kansainvälinen kilpirauhastietoisuuden viikko. Euroopan kilpirauhaslääkäreiden yhdistys ETA on perustettu Roomassa 25.5.1965 ja viettäessään 40-vuotisjuhlia yhdistys ehdotti toukokuun 25. päivää vietettävän Euroopan kilpirauhaspäivänä. Myöhemmin myös Amerikan kilpirauhaslääkäreiden yhdistys ATA lähti mukaan lanseeraamaan kansainvälistä kilpirauhaspäivää ja vuodesta 2008 lähtien päivä onkin ollut ”World Thyroid Day”.

Kansainvälinen potilaiden yhdistys Thyroid Federation International (TFI) oli aloitteellinen päivän viettämisessä. Maailmanlaajuisen kilpirauhaspäivän viettämisellä haluttiin herättää poliittisten päättäjien ja suuren yleisön kiinnostus kilpirauhassairauksia kohtaan. Samana vuonna TFI:ssä keskusteltiin kokonaisen kilpirauhasviikon viettämisestä tavoitteena lisätä kilpirauhastietoisuutta. Niinpä vuonna 2009 vietettiin ensimmäisen kerran kansainvälistä kilpirauhasviikkoa, englanninkieliseltä nimeltään International Thyroid Awareness Week.

Tänäkin vuonna liiton jäsenyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia kilpirauhasviikon merkeissä. Liitto järjestää verkkoluennon 23.5., jota on mahdollisuus seurata lukuisilla paikkakunnilla jäsenyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa.

Suomen Kilpirauhasliitto järjestää yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa verkkoluennon. Sisätautiopin dosentti Esa Soppi luennoi aiheesta ”Keskeisiä ajatuksia kilpirauhasen vajaatoiminnasta ” tiistaina 23.5. klo 18. Tältä sivulta löydät lähimmän paikan, jossa voit seurata luentoa!

Muut Kilpirauhaspäivän ja –viikon tapahtumat löydät jäsenyhdistysten sivuilta.

Lääkärin verkkoluento kilpirauhasviikolla

ETELÄ-KARJALAN KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Verkkoluento seurattavissa:
• Lappeenrannassa tiistaina 23.5. klo 18, Lauritsalan seurakuntakeskus, Kauppalankatu 1. Luennon jälkeen mahdollisuus keskusteluun.
• Savonlinnassa tiistaina 23.5. klo 18, Järjestötalo Kolomonen, Pappilankatu 3. Luennon jälkeen mahdollisuus keskusteluun.

ETELÄ-POHJANMAAN KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Verkkoluento klo 18-19. Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden luennon liveseurantaan Seinäjoen kirjaston Jaaksi-salissa.

HYVINKÄÄN SEUDUN KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Verkkoluento seurattavissa Hyvinkäällä Järjestökeskus Onnensillassa, Siltakatu 6.

KESKI-SUOMEN KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Verkkoluento seurattavissa kilpparikävelyn jälkeen Jyväskylän Sepänkeskuksen Rektorisalissa, Kyllikikinkatu 1. Luennon jälkeen aikaa keskustella vertaistuen merkeissä ja jakaa luennon herättämiä ajatuksia.

LAPIN KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Verkkoluento seurattavissa seuraavissa paikoissa:
• Kemijärvi, kirjaston ATK-sali, Hietaniemenkatu 5
• Pelkosenniemi, kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A
• Rovaniemi, Väärti, Rovaniemen Järjestötalo, Kansankatu 8, 3. krs
• Salla, Sallan kirjasto, mediahuone, Postipolku 5
• Sodankylä, Järjestökeskus Kitinen, Jäämerentie 19
• Tornio, Peräpohjola Opiston Reinosali, Kivirannantie 13–15
• Kemi, Majakan Messisali, Pohjoisenrantakatu 5. Tilaisuus alkaa poikkeuksellisesti klo 17 yhdistyksen projektin KERRO JA KUUNTELE esittelyllä ja jatkuu klo 18 verkkoluennolla.

LOUNAIS-SUOMEN KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Loimaa
Tuulensuun Palvelukeskus, Huvilakatu 32, Loimaa 23.5. klo 18.

Salo
Syty ry, Helsingintie 6. 23.5. klo 18.

Turku
Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry. viettää Maailman Kilpirauhaspäivää Turussa ma 29.5. klo 16-19. Erikoislääkäri Esa Sopin videoluento katsottavissa klo 17-18, Lounatuulet yhteisötalo, 2. krs. Läntinen Pitkäkatu 33. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kajaani
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistyksen ja Kaukametsän kansalaisopiston järjestämä videoluento osoitteessa Kaukametsä, Koskikatu 4 B, Kajaani. Luennolle on vapaa pääsy!

Ylivieska
Raudaskylän Kristillinen Opisto, Opistotie 4, Ylivieska. Luento on avoin kaikille!

Sotkamo
Turinatupa, Akkoniementie 9, Sotkamo. Luento on kaikille avoin!

Pudasjärvi
Ravintola Merita, Jukolantie 4, Pudasjärvi. Ilmoittautumiset oskilpi.pudasjarvi(at)gmail.com tai 044-2943868, Pirjo Kareketo.

Raahe
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Merikatu 2, B rakennus. Kahvista peritään 5€. Tasaraha mukaan.

Ilmoittautuminen oskilpi.raahe(at)gmail.com tai 045-127 1940, Anne Harinen.

Kuusamo
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolla Kuusamo-opisto, Kitkantie 35, A rappu Teatterisali. Kahvista peritään 5 €. Tasaraha mukaan.

Ilmoittautumiset oskilpirauhasyhdistys(at)gmail.com tai Kirsti Uhlgren, 0500-385609.

Oulu
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Torikatu 22 A, 2 kerros. Kahvista peritään 5 €. Tasaraha mukaan.

Ilmoittautumiset sähköpostiin oskilpi. oulu(at)gmail.com tai 045-127 1940, Anne Harinen

Ilmoita minkä paikkakunnan luennolle ilmoittaudut.

POHJOIS-KARLJALAN KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Verkkoluento seurattavissa Joensuun kirjaston Muikku-salissa, Koskikatu 25.

POHJOIS-SAVON KILPIRAUHASYHDISTYS
Verkkoluento seurattavissa Pöljän koululla Siilinjärvellä, Varpaisjärventie 501, Viitonen 2881.

PÄIJÄT-HÄMEEN KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Verkkoluento seurattavissa Invakeskuksen salissa, Hämeenkatu 26 A, 3.krs, Lahti.

PÄÄKAUPUNKISEUDUNKILPIRAUHASYHDISTYS RY
Verkkoluento seurattavissa Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, Salomonkatu 21 B, Helsinki.

Takaisin ylös