Kannatin

Ajankohtaista

Tällä sivulla voit seurata Kilpirauhasliiton uuden Kannatin-hankkeen etenemistä. Kolmivuotuinen hanke alkoi maaliskuussa 2018 ja sen tarkoituksena on lisätä netissä annettavaa kilpirauhastietoa. Hankkeen aikana käynnistetään lisäksi uusia verkkovertaistukimuotoja, joiden kohteena ovat erityisesti nuoret ja työikäiset. Verkkopohjaisille toimintamalleille on ollut viime vuosina kasvavasti kysyntää ja on hienoa, että tähän pystytään nyt vastaamaan.

Hankkeen tavoitteena on lisätä verkossa tapahtuvaa tiedonjakoa kilpirauhasasioista. Tämä pitää sisällään monipuolisen ja luotettavan asiantuntijatiedon ja tarkoitus on yhdessä eri tahojen kanssa tuottaa sellaista materiaalia, jonka hankkeen kohderyhmä kokee kiinnostavaksi ja hyödylliseksi. Sisältöjen lisäksi avoimena on se, minkä muodossa tieto esitetään. Pitävätkö perinteiset artikkelit pintansa vai olisiko teillä kiinnostusta esimerkiksi videoluentojen katsomiseen tai vaikkapa podcastien kuunteluun?

Tiedollisen puolen ohella hankkeen toinen selkeä tavoite on vertaistuen ja osallisuuden mahdollistaminen verkon välityksellä. Verkkovertaistuen painottuminen nuoriin ja työikäisiin voi monissa herättää hieman kummastusta, sillä onhan yli puolet esimerkiksi vajaatoimintaan lääkitystä saavista yli 60-vuotiaita. Toisaalta syy kohderyhmän valikoinnille on varsin perusteltu: nykyinen toiminta tavoittaa paikoitellen huonosti juuri nuoremman väen. Kilpirauhassairaudet yleistyvät iän myötä, eli nuorempia kilpirauhassairaita on kokonaisuudessaan vähemmän ja kasvokkain tapaaviin vertaistukiryhmiin on hankala löytää osallistujia. Työikäisistä monet puolestaan elävät ruuhkavuosia, jolloin heiltä ei löydy aikaa tai energiaa tiettyyn fyysiseen paikkaan sidottuun ryhmävertaistoimintaan, vaikka tarve tuelle olisikin olemassa.

Koska hanke on vasta alussa, tulevista sisällöistä ei ole vielä varmuutta. Toisaalta näin asian pitää ollakin, sillä tarkoitus on tuottaa sellaista tietoa, jolle oikeasti on kysyntää. Kaikenlainen palaute on siksi erittäin tervetullutta ja ideoita otetaan vastaan. Jos mielessäsi on jokin esimerkiksi muussa järjestössä hyväksi koettu toimintatapa, ota rohkeasti yhteyttä!

Johanna
p. 046 9233 340
johanna.erkkila(at)kilpirauhasliitto.fi

Takaisin ylös