Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myönsi Uudenmaan Kilvelle kolmivuotisen rahoituksen Vahvana yhdessä – tiedon tuella Uudellamaalla -hankkeeseen.

Hankkeen tarkoituksena on

  • lisätä kilpirauhassairaitten ja heidän läheistensä hyvinvointia, voimavaroja, vertaistuen ja osallistumisen mahdollisuuksia koko Uudenmaan Kilpi ry:n toiminta-alueella
  • ulottaa vertaistukitoimintaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle
  • löytää uusia aktiiveja ja kouluttaa heitä vertaistoimintaan ja digitaalisten välineiden käyttöön
  • on järjestää hyvinvointi- ja asiantuntijatilaisuuksia ja viedään kilpirauhastietoa niin terveydenhuollon ammattialaisille kuin opiskelijoillekin
  • on lisätä yhteistyötä Kilpirauhasliiton ja muiden kilpirauhasyhdistysten kanssa
  • tukea sairastuneita ottamaa enemmän vastuuta omasta terveydentilastaan ja hoidostaan
  • on luoda uusia rakenteita ja toimintamalleja ja tullaan tunnetuksi ja päästään osaksi kilpirauhassairaitten hoitoketjua Uudellamaalla

Hanketta vetää hankekoordinaattori Jonna Marttinen yhteistyössä Uudenmaan Kilpi ry:n hallituksen ja vapaaehtoisten kanssa.

Takaisin ylös