VAASAN SEUDUN KILPIRAUHASYHDISTYS RY /
VASANEJDENS SKÖLDKÖRTELFÖRENING RF


Tapahtumat / händelser

Koronaviruksen vuoksi toimintaa ei tällä hetkellä ole.

Kevätkokous on peruutettu ja siirretty mahdollisuuksien mukaan pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä loka-marraskuussa.

Virkistyspäivä Kivitipun kuntoutuslaitoksessa 13.6. perutaan toistaiseksi.

 

P.g.a Corona viruset har vi ingen aktivitet just nu.


 

Tapahtumia vuonna 2020 / Händelser i år 2020

Vertaisillat/Samtalskvällar
Vaasassa torstaina 23.1. klo 19 Vuorikodin Kumppanuuskeskuksessa, Vuorikatu 2-4, 4. krs, ovi Vuorikodin sisäpihalta.
Vasa torsdag 23.1. kl. 19 i Berghemmets Kamratcentrum, Bergg 2 – 4, 4. våningen, ingång från baksidan av huset.


 

Tapahtumia vuonna 2019 / Händelser i år 2019

Vertaisillat/Samtalskvällar
Vaasassa torstaina 21.2., 28.3., 25.4., 9.5., 12.9., 10.10. ja 21.11. klo 18.30, Vuorikodin Kumppanuuskeskuksessa, Vuorikatu 2-4, 4. kerros, ovi Vuorikodin sisäpihalta.
Vasa torsdag 21.2., 28.3., 25.4. ,9.5., 12.9., 10.10. och 21.11. kl. 18.30 i Berghemmets Kamratcentrum, Bergg 2 – 4, 4. våningen, ingång från baksidan av huset.

Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 6.4.2019 klo 14.00 Vuorikodin juhlasalissa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vaasassa syntynyt endokrinologian professori Leo Niskanen Helsingin yliopistosta pitää luennon. Hän on myös toiminut Fimeassa valvontalääkärinä. Kahvitarjoilu. Palkintojen arvonta henkilöille, jotka ovat keränneet liikuntapisteitä syyskokouksen ja kevätkokouksen välisenä aikana.
Stadgeenligt vårmöte lördag 6.4.2019 kl. 14.00, Berghemmets festsal. Vasabördige endokrinologiprofessor Leo Niskanen från Helsingfors universitet håller föreläsning. Han har bl.a. fungerat som övervakningsläkare på Fimea. Kaffeservering. Pris lottas ut bland dem som samlat motionspoäng mellan höstmötet och vårmötet.

Maailman Kilpirauhaspäivä Rewell Centerissä lauantaina 25.5. klo 10 – 15. Keskustellaan ja jaetaan esitteitä kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksista.
Världens sköldkörteldag lördag 25.5 kl 10 – 15 i Rewell Center. Vi diskuterar och broschyrer om sköldkörtel – och bisköldkörtelsjukdomar delas ut.

Ulkoilupäivä saaristossa kesän aikana, ilmoitetaan paikallislehtien toimintapalstassa tarkemmin.

Virkistyspäivä lauantaina 26.10., ilmoitetaan paikallislehtien toimintapalstassa paikasta tarkemmin.
Reakreationsdag lördag 26.10, meddelas i lokalpressens verksamhetsspalt om plats

Teatteriehdotus Vieraileva venäläinen sirkus Five Star Circus Vaasan Kaupunginteatterissa keskiviikkona 23.10. ja ”Spelman på taket”- musikaali perjantaina 8.11. Wasa Teater:ssa. Jäsenille alennus. Ilmoittautuminen sopii vertaisiltoina.
Teaterförslag Gästande rysk cirkus Five Star Circus på Vaasan Kaupunginteatteri onsdag 23.10 och ”Spelman på taket”- musikal fredag 8.11 Wasa Teater. Rabatt för medlemmar. Anmälningar kan tas emot på samtalskvällar.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous lauantaina 23.11.19 klo 14 Vuorikodin juhlasalissa, Vuorikatu 2-4, Vaasa. Esillä sääntömääräiset asiat. Luento. Kahvitarjoilu.
Höstmöte lördag 23.11.19 kl 14 i Berghemmets festsal, Bergg 2-4, Vasa. Stadgeenliga ärenden. Föreläsning. Kaffeservering.

Takaisin ylös