Kannatin

Tällä sivulla voit seurata Kilpirauhasliiton Kannatin-hankkeen etenemistä. Kolmivuotuinen hanke alkoi maaliskuussa 2018 ja sen tarkoituksena on lisätä netissä annettavaa kilpirauhastietoa. Hankkeen aikana käynnistetään lisäksi uusia verkkovertaistukimuotoja, joiden kohteena ovat erityisesti nuoret ja työikäiset. Verkkopohjaisille toimintamalleille on ollut viime vuosina kasvavasti kysyntää ja on hienoa, että tähän pystytään nyt vastaamaan.

Hankkeen tavoitteena on lisätä verkossa tapahtuvaa tiedonjakoa kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasasioista. Tämä pitää sisällään monipuolisen ja luotettavan asiantuntijatiedon ja tarkoitus on yhdessä eri tahojen kanssa tuottaa sellaista materiaalia, jonka hankkeen kohderyhmä kokee kiinnostavaksi ja hyödylliseksi.

Hankkeen alussa toteutettiin nettikysely, jossa ihmiset pääsivät kertomaan, millaisista asioista he haluaisivat saada tietoa. Vastauksissa kärkeen nousivat ehkä perinteiseksikin katsottavat artikkelit ja vertaistukitarinat, mutta tämän lisäksi kannatusta saivat netissä toimiva kysymys ja vastaus -palsta, videotallenteet sekä -luennot. Varovainen aloitus netissä olevan materiaalin tuottamisessa otettiin jo keväällä 2018, kun ensimmäinen lääkäriluento saatiin tallennettu ja saatettua yleiseen jakoon. Tämän jälkeen videotuotantoa on jatkettu ja nykyisin liiton Youtube-kanavalta löytyy täysmittaisten luentojen lisäksi myös lyhyempiä videonpätkiä muun muassa ravitsemukseen liittyen.

Syksyn 2018 aikana otettiin ensimmäiset askeleet kohti verkossa annettavaa tukea sähköpostitse toimivan verkkovertaisvälityksen muodossa, johon voit tutustua paremmin täältä. Vertaisten ”ilmoitustaululta” löytyy jo lähes parikymmentä ilmoitusta henkilöiltä, jotka kaipaavat juttukaverikseen samanlaisia kokemuksia läpikäynyttä vertaista. Lisäksi loppuvuodesta avattiin ensimmäinen Kilpirauhasliiton ylläpitämä FB-ryhmä nuorille kilpirauhasaikuisille.

Syksyllä 2019 käynnistyivät chat-muotoiset verkkovertaisryhmät, jotka toteutetaan Väestöliiton organisoimalla Hyvä kysymys -alustalla. Lisätietoja tulevista chateista, niiden teemoista sekä tarkemmista ajankohdista löydät täältä.

 

Hakijan tiedot

opiskelijatyöelämässätyötönäitiyslomalla/vanhempainvapaallaeläkkeellä

opiskelijatyöelämässätyötönäitiyslomalla/vanhempainvapaallaeläkkeellä

Millaiseksi koet tällä hetkellä oman:

1 2 3 4 5

Terveydentilasi

12345

Liikuntakykysi

12345

Mielialasi

12345

Sosiaalisen tilanteesi

12345

Taloudellisen tilanteesi

12345

1=erittäin huono, 2=huono, 3= keskinkertainen, 4=hyvä, 5=erinomainen
KylläEi
SomeKasvotusten

KylläEi

OnEi

Mitä


OnEi

Mitä


OnEi

Millaisia
Hakiessani kurssille sitoudun järjestäjän laatimaan kurssiohjelmaan

Takaisin ylös