Kilpirauhasen sydänvaikutukset jäävät helposti vaille huomiota (Anneli Seppälä-Lindroos)

Mies pitelee rintansa päällä käsiään, syhdämen kohdalla.

Kilpirauhanen, vaikka onkin kooltaan vain pieni rauhanen kaulalla, säätelee se monia tärkeitä kehon toimintoja. Riittävä ja normaali kilpirauhashormonin määrä auttaa ylläpitämään normaalia aineenvaihduntaa, erityisesti energian ja hapen kulutusta elimistössämme.

Kilpirauhasella on kaikkiin elimiin ainakin jokin vaikutus. Suoliston toimintaan, lihaksistoon ja ihoon vaikutukset ovat usein selvästi havaittavissa. Sydän on nyt tässä kirjoituksessa erityishuomion kohteena, koska kilpirauhashormonin vaikutukset siihen voivat jäädä vaille huomiota.

Miksi näin on? Sydänoireet tulkitaan helposti erillisiksi oireiksi ja keskitytään niiden pohtimiseen ­- niin potilaan kuin lääkärinkin toimesta. Tämän artikkelin tarkoituksena on kiinnittää huomio kilpirauhasen merkitykseen sydänoireiden taustalla.

Kilpirauhashäiriö voi unohtua

Mikäli ihmisellä on sydänsairaus, voi kilpirauhasen toimintahäiriö lisätä sydänoireiden määrää ja vaikeuttaa sydänsairauden kulkua. Keskityttäessä sydänoireiden arvioimiseen voi unohtua potilaan kilpirauhastoiminnan häiriö (tiedossa oleva) tai sen mahdollisuus (ei tiedossa oleva vajaa- tai liikatoiminta).

Usein kilpirauhasarvojen seuranta on parhaiten potilaan itsensä tiedossa ja on tärkeää tarvittaessa sydänoireiden ilmaantuessa muistuttaa lääkäriäkin kilpirauhasen toimintahäiriöstä ja ehkä tarkastaa kilpirauhasarvot. Eli mikäli on sekä kilpirauhasen toimintahäiriö ja jonkinlainen sydän–tai verisuonisairaus, on hyvä tietää kilpirauhastoiminnan vaikutuksista sydämeen.

Kilpirauhasen toimintahäiriö on joko vajaatoimintaa (hypotyreoosi) tai liikatoimintaa (hypertyreoosi).

Hypotyreoosi ja sydän

Kilpirauhasen erittämät hormonit ovat tarpeellisia normaalin sydän- ja verenkiertojärjestelmän toiminnalle. Kilpirauhasen vajaatoiminnassa sydänlihaksen sekä supistus että palautuminen supistuksesta (relaksaatio) ovat heikentyneet. Sydän ei näin ollen jaksa ”pumpata” verta niin tehokkaasti kuin tarve vaatii.

Sydän on ontto lihaspumppu, joka toimii siten, että myös sydämen palautuminen ja laajeneminen on supistuksen ja pumppaustoiminnan kannalta tärkeää. Eli kun sydänlihas ei anna tarpeeksi periksi täyttyessään, jää supistus ja eteenpäin pumpattava verimäärä normaalia alhaisemmaksi.

Voisi ajatella, että tehokkuus sydämen toiminnassa kärsii tässä tapauksessa hormonaalisista syistä. On siis supistumisen aleneminen (systolinen toiminta heikkenee) ja palautumiseen ja sydämen laajenemiseen liittyvä häiriö (diastolinen toimintahäiriö).

Kilpirauhasen vajaatoiminta voi heikentää myös valtimoiden toimintaa vähentämällä typpioksidi-välitteistä valtimoiden normaalia laajenemista ja joustavuutta aiheuttaen näin valtimoiden ”jäykistymistä”.
Valtimoiden sisäpinnan eli endoteelin toiminta on tärkeää verenkierrolle välittömästi eli typpioksidi saa aikaan valtimoiden laajenemisen ja joustavuuden. Tiedetään myös, että häiriö tässä endoteelin toiminnassa on riski valtimokovettumataudin (ateroskleroosi) synnylle ja etenemiselle.

Sydänoireet kilpirauhasen vajaatoiminnassa

Sydänoireet liittyvät usein hypotyreoosiin, mutta erityisesti oireita voi olla ihmisillä, joilla on jo jokin todettu sydänsairaus. Yleisiä oireita ovat:

  • Rasitushengenahdistus ja heikentynyt rasituksensieto. Oireet voivat johtua yleisesti heikentyneestä lihastoiminnasta, mutta sydänpotilailla ne voivat olla merkki vaikeutuneesta sydämen vajaatoiminnasta.
  • Hidas sydämen syketajuus (bradykardia), josta puhuttaessa pulssi on alle 60 lyöntiä minuutissa. Kilpirauhasen vajaatoiminnassa sydämen syke on yleensä 10-20 lyöntiä minuutissa hitaampi kuin normaalisti. Sydänsairailla voi hypotyreoosi lisätä taipumusta lisälyöntisyyteen ja tiheälyöntisyyteen, esimerkiksi eteisvärinään.

Vaikka vajaatoiminnassa aineenvaihdunta hidastuu, voi siihen liittyä alaverenpaineen kohoamista (diastolisen verenpaineen kohoaminen), jossa mekanismina voi olla edellä kuvattu valtimoiden jäykistyminen tai jännittyminen.

Sydämen vajaatoiminta voi ilmaantua

Sydämen vajaatoiminta voi ilmaantua tai olemassa oleva sydämen vajaatoiminta vaikeutua kilpirauhasen vajaatoiminnassa.

Hypotyreoosi voi sinänsä lisätä turvotustaipumusta ja aiheuttaa myös sydämen vajaatoiminnan pahenemisen myötä turvotuksia, nestekertymää.

Sepelvaltimotaudin eteneminen voi kiihtyä vajaatoiminnassa esimerkiksi kolesterolin kohoamisen myötä (LDL –kolesterolin nousu) ja tulehduksen lisääntymisen myötä.

Hypotyreoosi voi olla piilevä, ilman oppikirjamaisia selkeitä oireita ja löydöksiä. Joten mikäli sinulla on oireita sydämen vajaatoimintaan viitaten tai aiemman sydänoireiston vaikeutuminen, muista pyytää huomioimaan kilpirauhasen toiminta ja tarkastamaan kilpirauhasen toimintakokeet.

Hypertyreoosi ja sydän

Kilpirauhasen liikatoiminnassa sydän saattaa käyttäytyä kuin ”lampaansaparo”, syke voi olla kiihtynyt, nopea. Tyroksiini lisää sydänlihaksen supistusvoimaa ja myös näin ollen lisää sydänlihaksen hapenkulutusta, Sydämen työmäärä lisääntyy.

Sydänoireet hypertyreoosissa

  • Nopea sydämen lyöntitiheys eli takykardia ja palpitaatio (tykyttelytuntemus) seuraavat. Oireet ovat hyvin tavallisia kaikilla, joilla liikatoimintaa kilpirauhasessa ilmaantuu. Erityisen haitallisia oireet ja seuraukset ovat niillä, joilla on jokin sydänsairaus taustalla. Jos todetaan ns. tarkoituksettoman nopea normaali rytmi (sinusrytmi, inappropriate sinus tachycardia), esimerkiksi levossa sydän lyö noin 100 lyöntiä minuutissa, tulee kilpirauhasen liikatoiminta sulkea pois.
  • Liikatoiminta sinänsä altistaa henkilön lisälyöntisyydelle, kammiotakykardialle (kammioista lähtevälle nopealyöntisyydelle, joka on haitallinen, hoidettava rytmihäiriö) ja eteisvärinälle (eli flimmeri, engl atrial fibrillation). Aina eteisvärinän ilmaantuessa uutena asiana, tulee kilpirauhasen toimintakokeet katsoa ainakin kertaalleen.
  • Verenpaineen kohoaminen voi liittyä hypertyreoosiin, erityisesti systolisen verenpaineen (”yläverenpaine”) kohoaminen.
  • Rasitushengenahdistus. Tämä voi liittyä myös lihasheikkouteen, tai sydämen vajaatoiminnan pahenemiseen.
  • Sydämen vajaatoiminta. Sydämen vajaatoiminnan ilmaantuminen pelkästään hypertyreoosin vuoksi on harvinaista, mutta mikäli sydämen vajaatoiminta on ennestään, voi se vaikeutua kilpirauhasen toimiessa liikaa.
  • Sepelvaltimotauti voi alkaa oirehtia liikatoiminnassa eli angina pectoris (latinaa ja tarkoittaa ”rinnan ahdistus”) voi pahentua. Oireita eli rintakipua ja ahdistusta alkaa ilmaantua aiempaa kevyemmässä rasituksessa. Pahimmillaan tähän liittyy sydäninfarktin eli sepelvaltimon tukoksen riskin lisääntyminen.

Kilpirauhaskokeet hyvä ottaa herkästi

Kuten hypotyreoosi, myös hypertyreoosi voi olla kyseessä sydänoireiden tai niiden vaikeutumisen taustalla ilman ns. klassisia muita yleisoireita. Siksi kilpirauhaskokeet kannattaa herkästi mitata sydänoireiden ilmaantuessa uutena oireena.

Joskus myös sydänoireiden esiintyessä liikatoimintaan viitaten, voivat kilpirauhasarvot (T4v, T3) olla viitealueella tai sen ylärajoilla, mutta TSH on matala liikatoimintaan selvästi sopien. Erityisesti TSH (tyroideaa stimuloiva hormoni aivolisäkkeestä) kannattaakin yleensä myös katsoa oireisessa, epäselvässä tilanteessa.

Kun ilmaantuu uusia sydänoireiksi epäilyttäviä oireita tai aiemmin vakaa sydän- tai verenpainetauti muuttuu epävakaaksi, kannattaa testata kilpirauhasarvot. Kun ilmaantuu rytmihäiriöitä tai rasitusahdistusta tai rintakipuja – muista kilpirauhasen toiminta. Jos kilpirauhasen kanssa on ollut ongelmaa, testaa arvot ajoittain. Muista sydänoireiden ilmaantuessa myös kilpirauhasen toimintahäiriön mahdollisuus

Anneli Seppälä-Lindroos
Kardiologi
(Artikkeli julkaistu Kilpi-lehdessä 3/2011)