• Jos on odotettavissa, että hengitettävässä ilmassa on suuria määriä radioaktiivista jodia esimerkiksi vakavan ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena, ihmisiä kehotetaan ottamaan joditabletti. Ohjeen mukaisella joditabletin ottamisella estetään radioaktiivisen jodin kerääntyminen kilpirauhaseen. Kilpirauhasen saama säteily voi aiheuttaa rauhaseen kasvaimia tai vajaatoimintaa.
 • Joditabletissa on ei-radioaktiivista kaliumjodidia. Se täyttää kilpirauhasen niin, että radioaktiivisen jodin imeytyminen rauhaseen estyy. Se ei kuitenkaan suojaa muilta säteilyn muodoilta.
 • Säteilyturvakeskuksen mukaan joditablettia ei pidä milloinkaan ottaa ilman viranomaisten kehotusta. Viranomaiset ilmoittavat, jos joditabletti kannattaa ottaa. Päätöksen joditabletin ottamisesta tekee sosiaali- ja terveysministeriö. Asiasta ilmoitetaan kansalaisille pelastuslaitoksen hätätiedotteella.
 • Joditablettia ei saa ottaa kaiken varalta, koska se lisää kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminnan riskiä 1–3 kuukauden aikana tabletin ottamisesta.
 • Säteilyturvakeskuksen yleisen viranomaisohjeistuksen mukaan ”Älä ota joditablettia”
  • jos olet aiemmin saanut vakavan allergisen reaktion jodista
  • jos sairastat tai olet sairastanut jotakin kilpirauhassairautta
   – kilpirauhassairautta sairastavan henkilön on tarvittaessa keskusteltava oman hoitavan lääkärin kanssa joditabletin ottamisesta.
   – jos kilpirauhasen vajaatoiminta on lievää ja kilpirauhasen osa toimii, joditabletin voi ottaa viranomaisen ohjeen mukaisesti.
  • jos kilpirauhanen on poistettu tai toimimaton, sillä joditabletti suojaa toimivaa kilpirauhasta eikä siitä ole näin ollen hyötyä”
 • Kilpirauhassairauksista ainoastaan kilpirauhasen liikatoiminta kuuluu sairauksiin, joiden yhteydessä joditabletin otosta kannattaa mahdollisuuksien mukaan keskustella omalääkärin kanssa, koska kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavilla joditabletti voi pahentaa liikatoimintaa. Pääsääntöisesti liikatoimintapotilaatkin voivat noudattaa viranomaisen ohjetta. Heidän kannatta hakeutua kilpirauhaskokeisiin 1-3 kk joditabletin ottamisesta.
 • Jodin ottamistarpeeseen vaikuttavat muun muassa sairaustyyppi, sairauden vaikeusaste sekä potilaan ikä.  Etenkin lapsille, nuorille ja raskaana oleville kilpirauhasen suojaamisesta radioaktiiviselta jodilta on merkitystä. Sen sijaan jo vajaatoimintaan tyroksiinia käyttäville potilaille kilpirauhasta suojaava merkitys on vähäinen.
 • Joditabletin ottaminen on säteilyvaaratilanteessa aina niin sanottu täydentävä toimi. Ensisijainen keino suojautua säteilyltä on sulkeutua sisätiloihin, sulkea ilmanvaihto ja tiivistää ulosmenoaukot. Joditablettien ottaminen on toissijainen tukitoimi, jota suositellaan enintään 40-vuotiaille sekä raskaana oleville.
 • suositellaan, että 3–40-vuotiaat henkilöt hankkivat apteekista kotiinsa varastoon joditabletteja. Yksi kerta-annos on yleensä riittävä. Iän myötä joditabletin merkitys suojautumiskeinona radioaktiivista säteilyä vastaan vähenee.
 • Ajantasaisen tiedon Suomen säteilytilanteesta ja muuttuvista ohjeistuksista saa Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta stuk.fi

Lähteet:
stuk.fi
valmiuspalveluyksikön ylitarkastaja Antero Kuusi, STUK
yleislääkäri Ulla Slama, LL
Endokrinologian erikoislääkäri, Saara Metso, dos

Takaisin ylös