Kela-korvaus / B-todistus

Kela-korvaus

Asiakas saa Kela-korvauksen suoraan apteekista, kun hän esittää jokaisen resepti-lääkkeen oston yhteydessä Kela-korttinsa. Valmiste voidaan korvata, jos sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt sille korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Tällaisia valmisteita ovat vajaatoiminnan hoitoon käytettävä Thyroxin ja Medithyrox sekä liikatoiminnan hoitoon käytettävä Tyrazol. Synteettinen, erityisluvallinen T3-valmiste kauppanimellä Liothyronin (20 µg) on saanut Kelan peruskorvattavuuden 31.10.2021 saakka.

Lääkekorvauksia maksetaan kolmessa korvausluokassa:

  • Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta (joissain lääkkeissä on rajoitettu peruskorvaus).
  • Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Lääkkeiden erityiskorvaus

Tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen.

Lääkkeiden hintalautakunta päättää, mitkä lääkevalmisteet ovat erityiskorvattavia valtioneuvoston asetuksessa säädetyissä vaikeissa ja pitkäaikaisissa sairauksissa. Lääkkeiden hintalautakunta voi myös rajoittaa erityiskorvattavuuden koskemaan vain sairauden tiettyä muotoa tai vaikeusastetta.

Kelan päätöksissä kerrotaan ne lääketieteelliset edellytykset, joiden tulee täyttyä, jotta asiakas voi saada oikeuden erityiskorvaukseen.

Oikeutta erityiskorvaukseen haetaan toimittamalla Kelan toimistoon B-lausunnon. Saatuaan lausunnon Kela tekee päätöksen korvausoikeudesta.

Oikeus erityiskorvaukseen voi olla määräaikainen tai ilman määräaikaa. Kun oikeus on myönnetty, saa asiakas postitse uuden Kela-kortin, johon on merkitty korvausoikeutesi ja sen mahdollinen määräaika.

Kela maksaa erityiskorvauksen lääkkeistä, jotka on ostettu sen jälkeen, kun B-lausunto on tullut Kelaan. Joissain sairauksissa ennen erityiskorvausoikeuden myöntämistä edellytetään elämäntapamuutoksia, joiden vaikutuksia sairauteen seurataan. Lisäksi joissain sairauksissa vaaditaan vähintään 6 kuukauden säännöllinen lääkitys ennen erityiskorvausoikeuden myöntämistä.

Korvausoikeuden hakeminen

Erityiskorvausoikeus
Korvausoikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla.
Erityiskorvausoikeus voidaan myöntää, kun kyse on valtioneuvoston asetuksessa mainitusta vaikeasta ja pitkäaikaisesta sairaudesta ja Kelan päätöksen mukaiset selvitykset ja lääketieteelliset edellytykset täyttyvät.
Kun korvausoikeus on myönnetty, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Asiakas saa lääkkeensä erityiskorvattuna suoraan apteekista esittämällä Kela-korttinsa. Erityiskorvaus voidaan maksaa lääkkeistä, jotka on ostettu sen jälkeen, kun B-lääkärinlausunto on toimitettu Kelaan.

Oikeus lääkkeiden rajoitettuun peruskorvaukseen
Korvausoikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla.
Oikeus peruskorvaukseen voidaan myöntää, kun Kelan päätöksen mukaiset selvitykset ja lääketieteelliset edellytykset täyttyvät.
Kun korvausoikeus on myönnetty, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Asiakas saa lääkkeensä peruskorvattuna suoraan apteekista esittämällä Kela-korttinsa.

Erityiskorvattavuus tyroksiinista
104 Kilpirauhasen vajaatoiminta
(Hypothyreosis; C73, E03, E89.0)

Taudin yleisyyden takia hyväksytään muukin kuin erikoissairaanhoidon yksikön tutkimukseen perustuva tai erikoislääkärin antama lausunto.

Vajaatoiminnan kliinisen kuvan, alkamisajan ja mahdollisen etiologian tulee käydä lausunnosta ilmi. Lisäksi on ilmoitettava kilpirauhasen toimintaa kuvaavien laboratoriokokeiden (esimerkiksi TSH ja T4-V) tulokset ennen kilpirauhashormonihoidon aloittamista.

Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin välittömästi kilpirauhasleikkauksen jälkeen voidaan myöntää vain, jos kilpirauhanen on poistettu kokonaan. Muutoin leikkauksen tai kilpirauhastulehduksen jälkeisessä kilpirauhasen vajaatoiminnassa lausunto on yleensä syytä antaa vasta puolen vuoden tarkkailun jälkeen. Erityiskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää kliinisen kilpirauhasen vajaatoiminnan osoittamista. Subkliinistä vajaatoimintaa ei pidetä erityiskorvaukseen oikeuttavana vaikeana sairautena.

B-lausunto

Lausunto kannattaa pyytää lääkäriltä, joka tuntee tilanteen hyvin. Lääkitys itsessään on edullinen, annostuksesta riippuu millainen taloudellinen etu todistuksen olemassa olosta seuraa. Toisaalta virallisilla tahoilla kilpirauhaspotilaiden määränä pidetään sitä määrää, jolla on B-lausunto. Valitettavasti valtaosalla tyroksiinin käyttäjistä ei tätä ole.

Lääkäri voi sanoa, ettei hakemusta kannata kirjoittaa. Toisaalta on kuitenkin niin, että vasta Kela tekee asiasta päätöksen. Lääkäri kertoo hakemuksessa vain faktat, joiden perusteella potilaalla olisi suurempaan korvaukseen oikeus. Perusterveydenhuollossa B-lausunto on maksuton silloin, kun sitä tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi, muutoin se voi olla maksullinen. Käytännössä hinta on enimmillään muutamia kymmeniä euroja.

Linkkejä:

Kela: http://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset

 

Takaisin ylös