Kuinka kilpirauhaspotilaan lääkehoito on turvattu?

Teksti: Tanja Väyrynen, järjestösuunnittelija, Suomen Kilpirauhasliitto ry

Tärkeä lääkehoitomme turvaava tekijä on nyt maltti. Kun kukaan ei hamstraa, on seuraavalle tarvitsijallekin myytävää, eikä hukkareissuja apteekkiin synny turhien hetkellisten hyllyjen tyhjentymisten takia aikana, jolloin tarpeetonta asiointia missä tahansa tulisi rajoittaa.

Myös lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kehottaa vahvasti malttiin lääkkeitä ostettaessa. Ylisuuria kotivarastoja ei pidä koronaviruksen aiheuttamassa erikoistilanteessakaan hankkia varmuuden vuoksi.

Lääkkeen myyntiluvan haltija on vastuussa lääkkeidensä saatavuudesta. Myyntiluvan haltijoiden on varmistettava, että toimitusketjut ovat riittävän joustavia kestämään toimitushäiriöitä ja ilmoitettava Fimealle hyvissä ajoin etukäteen tulossa olevista saatavuushäiriöistä. Akuuttia saatavuusongelmaa tilanteen johdosta ei ole toistaiseksi Fimeaan ilmoitettu millekään valmisteelle. Tämä saattaa toki muuttua nopeasti, esimerkiksi muiden maiden lääkkeiden saatavuustilanteen muuttuessa. Fimea seuraa aktiivisesti tilannetta ja on kehottanut lääkevalmistajia ja lääkkeiden maahantuojia arvioimaan pandemian vaikutuksia lääkevalmisteiden saatavuuteen sekä toimitusketjuihinsa ja varastotilanteeseensa.

Lääkkeiden riittävyyttä ja lääkejakeluketjun toimivuutta varmistetaan myös 19.3. annetulla sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Se ohjeistaa lääketukkukauppaa ja apteekkeja, ja sen mukaan apteekkien tulee varmistaa lääkkeitä toimitettaessa niiden tarkoituksenmukainen käyttö ja toimitus- ja myyntilupaehtojen mukainen luovuttaminen rajoittaen lääkemääräystä edellyttävien lääkevalmisteiden toimituksen enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavaan määrään uuden Kelan ohjeistuksen huomioiden (ks. lisätietoja). Päätös koskee kaikkia, myös erityislupaa edellyttäviä lääkkeitä.

Velvoitevarastointi
Suomessa turvataan lääkkeiden saatavuutta myös velvoitevarastoinnin avulla. Varastointivelvoite koskee lääketehtaita, lääkevalmisteiden maahantuojia, terveydenhuollon toimintayksiköitä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista edellyttää, että kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä on varastoituna kuuden kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaava määrä. Käytännössä tämä koskee levotyroksiinivalmisteita, joilla on Suomessa voimassa oleva myyntilupa.

On tärkeää huomata, että velvoitevarastointi ei koske lääkkeitä, joilla ei ole myyntilupaa. Erityislupaa edellyttäviä lääkkeitä ei siis ole velvoitevarastoituna. Niiden käyttäjillä on toivottavasti pientä puskurivarastoa jo aiemmin nähtyjen saatavuuskatkosten opettamina. Olemme selvittäneet niitä maahantuovilta tahoilta tilannetta. Toistaiseksi käytössä on vain toisen maahantuojan tilannearvio. He ovat nostaneet varastoitavaa määrää varautuakseen mahdollisiin haasteisiin logistiikassa. Tämä varasto riittää normaalikulutuksella noin kolmen kuukauden tarpeisiin. Toistaiseksi logistiikka sujuu heidän kertomansa mukaan ongelmitta.

Erityislupaa edellyttävien lääkkeiden resepti ja erityislupa kannattaa etenkin tässä tilanteessa uusia hyvissä ajoin. Potilas voi valita erityislupahakemukselleen normaali- tai pikakäsittelyn. Normaali käsittely maksaa 20 € käsittelyajan ollessa yleensä muutama viikko. Pikakäsittely maksaa 40 € ja käsittelyaika on huomattavasti nopeampi, usein vain joitakin päiviä.

Toimitusväli ja joustoaika
Koronaviruspandemian aikana apteekki voi erityisistä syistä poiketa normaaleista toimitusväleistä ja joustoajoista viikolla harkintansa mukaan. Tässä vaiheessa poikkeusmenettelyä voi käyttää lääkeostoihin, joissa asiakkaan aiemmin ostamat lääke-erät loppuvat ennen 1.6.20. Sitä voidaan soveltaa esimerkiksi asiointikertojen vähentämiseksi tai koronavirusepidemian vuoksi eristykseen, karanteeniin tai muuhun liikkumiskieltoon määrätyn tai vapaaehtoisesti liikkumistaan rajoittavan asiakkaan lääkehoidon turvaamiseksi. Kun apteekki laskee toimitusväliä toimitusvälilaskurilla, voi apteekki poikkeusmenettelyn aikana toimittaa lääkkeet korvattuna seitsemän vuorokautta laskurin ilmoittamaa päivämäärää aiemmin.

Lisätietoja
Lääkkeiden riittävyyttä ja lääkejakeluketjun toimivuutta varmistetaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä:
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paatos
Kelan ohjeistus, toimitusvälit ja koronaviruspandemia:
https://www.kela.fi/ajankohtaista-apteekit/-/asset_publisher/dSKQeOu7bKqQ/content/toimitusvalit-ja-koronaviruspandemia
Velvoitevarastoinnista Fimean sivuilla:
https://www.fimea.fi/valvonta/velvoitevarastointi
Koronavirus (COVID-19),Fimean uutisia aiheesta:
https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-
Koronavirusepidemian vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen seurataan aktiivisesti:
https://www.fimea.fi/-/koronavirusepidemian-vaikutuksia-laakkeiden-saatavuuteen-seurataan-aktiivisesti
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080979

Päivitetty 23.3. Lisätty erityislupien käsittelyajat ja täsmennetty velvoitevarastoitavia lääkkeitä.
Päivitetty 4.5. Täsmennetty STM:n päätöksen soveltamisalaa.