Lääkkeitä verkkokaupasta

Julkaistu Kilpi-lehdessä 1/2017

Teksti: Sami Paaskoski, yliproviisori, Fimea ja Liisa Näveri, LT, Yksikön päällikkö, Fimea

 

Lääkkeiden hankkiminen verkkokaupoista lisääntyy koko ajan ja internet pullistelee lääkkeitä myyviä sivustoja, joista vain osa on laillisia verkkoapteekkeja. Suurin osa sivustoista on laittomia ja huoli väärennettyjen lääkkeiden vaaroista kuluttajille kasvaa koko ajan.

Lääkkeiden laillista valmistusta ja myyntiä säädellään ja valvotaan nimenomaisesti potilasturvallisuussyistä ja kaikki lääkkeet tulisikin lähtökohtaisesti hankkia suomalaisista apteekeista.

Laiton lääkekauppa on rikollista toimintaa
Laittomat verkkokaupat myyvät lääkeväärennöksiä. Lääkkeiden väärentäminen ja myynti on tuottava rahoitustapa järjestäytyneelle rikollisuudelle. Kiinnijäämisen riski ja mahdolliset rangaistukset ovat pieniä esimerkiksi huumekauppaan verrattuna.
Laittoman verkkoapteekin sivustot näyttävät ulkoasultaan useimmiten siisteiltä ja vakuuttavilta. Kuluttajaan vedotaan laatua ja turvallisuutta korostavilla väittämillä, keksityillä ja kopioiduilla tunnuksilla, edullisilla hinnoilla ja ostamisen helppoudella. Laiton lääkekauppias ei kuitenkaan tavallisesti paljasta itsestään epämääräistä sähköpostiosoitetta enempää ja esitetty postiosoite voi olla ostettu kulissiosoite.
Laittomien verkkoapteekkien toiminta on usein hajautettu eri maihin siten, että viranomaisten on erittäin vaikea päästä tekijöiden jäljille. Kansainvälisissä valvontaoperaatioissa on ilmennyt, että suljettuja verkkosivustoja avataan jonkin ajan kuluttua uudelleen toisessa verkko-osoitteessa.

Väärennettyjä lääkkeitä ja ”kierrätyslääkkeitä” ilmenee ajoittain myytävänä myös sosiaalisen median palveluissa sekä yksityishenkilöiden väliseen kauppaan suunnatuilla kauppapaikoilla. Vastikään tuli Keski-Euroopassa ilmi tapaus, jossa internetin kautta ostetusta lääkepakkauksesta löytyi kokoelma erilaisia vanhentuneita lääkkeitä.

Laittomasti hankittu lääke  saattaa olla hengenvaarallinen
Kaikki laittomasti hankitut lääkkeet ovat lähtökohtaisesti hengenvaarallisia, sillä niiden alkuperästä ja sisällöstä ei käytännössä ole varmuutta. Lääkeväärennökset voivat sisältää pelkkää lumelääkettä, mutta myös vaarallisia aineita ja lääkeaineita, jotka eivät vastaa valmisteesta annettuja tietoja. Aidon ja väärennetyn lääkkeen erottaminen toisistaan silmämääräisesti ulkonäön perusteella on useimmiten mahdotonta. Merkittävän turvallisuusriskin muodostaa myös omatoiminen lääkitystarpeen arviointi tilanteissa, jotka edellyttäisivät lääkärin hoitoa.

Mistä tunnistaa laillisen verkkoapteekin?
Laillisen verkkoapteekin tunnistaminen helpottui oleellisesti, kun Euroopan talousalueella otettiin 1.7.2015 käyttöön yhtenäinen, laillisen verkkoapteekin tunnus. Tunnuksessa on aina lippu, joka edustaa sitä maata, jonka viranomainen on myöntänyt apteekille toimiluvan. Tunnus on myös linkitetty kyseisen maan viranomaisen verkkosivustoon, jossa lailliset verkkoapteekit on lueteltu. Laillisten suomalaisten apteekkiverkkopalveluiden sivuilla tunnus on linkitetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämään luetteloon.
Apteekkien verkkopalvelutoimintaa säännellään Euroopan Unionin jäsenmaissa kansallisesti. Siten jäsenmaissa voi olla erilaisia rajoituksia esimerkiksi reseptilääkkeiden myynnin osalta.

Suomessa apteekkien laillisia verkkopalveluita on ollut käytettävissä vuodesta 2011 alkaen, mutta niiden lääkemyynti on vielä vähäistä. Sen sijaan suomalaisten kysyntä kohdistuu jatkuvasti enemmän ulkomaisiin, useimmiten laittomiin verkkoapteekkeihin. Tämä näkyy Suomeen saapuvan postin tullivalvonnassa. Vuonna 2015 Lentotullissa paljastettiin 124 lääkerikosta ja 682 lääkerikkomusta. Takavarikoituja lääkkeitä oli yhteensä 282 908 kappaletta. Lisäksi Lentotullissa tehdään hallinnollisia lääkkeiden haltuunottoja, vuonna 2014 näitä tehtiin noin 2 500. Lähes kaikki haltuunotetut ja takavarikoidut lääkkeet oli tilattu internetin kautta.

Mitä lääkkeitä ulkomailta saa postitse hankkia?
Yksityishenkilö saa vastaanottaa postitse omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä lääkkeitä Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Lääkkeiden vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta on kielletty. Huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä ei saa lainkaan vastaanottaa postitse.

Lääkkeen tulee olla hankittu lailliselta, lääkkeiden vähittäisjakeluun ostomaassa oikeutetulta taholta ja lääkkeellä on oltava myyntilupa siinä maassa, mistä lääke on hankittu. Lääkkeen vastaanottajan on tuontihetkellä pystyttävä osoittamaan asianmukaisesti annettu lääkemääräys tai lääkärintodistus mikäli kyseessä on reseptilääke. Ulkomaisen lääkkeen reseptivaatimus määräytyy Suomessa voimassa olevan luokituksen perusteella.

Lääkkeiden laiton verkkokauppa ja huoli väärennettyjen lääkkeiden vaaroista kuluttajille kasvavat koko ajan. Viranomaiset valvovat laillisten lääkkeiden turvallisuutta ja toimittamista, mutta laittomia lääkkeitä ei valvo kukaan. Lääkkeen käyttäjän tulisikin välttää turhia riskejä ja hankkia lääkkeensä mieluiten kotimaisista apteekeista. Lääkkeiden hankkiminen ulkomaisilta verkkosivustoilta ei ole missään tilanteessa suositeltavaa.

Lähteet
Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 1088/2002

Fimean määräys 2/2011 ”Apteekin verkkopalvelu”

Fimean määräys 1/2015 ”Yhteisen tunnuksen käyttö apteekin verkkopalvelussa”

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sic!-verkkolehti 13.11.2015