Kilpirauhasliitto on perustettu marraskuussa 1999. Se jatkaa  vuonna 1996 perustetun valtakunnallisen Kilpirauhaspotilasyhdistys ry:n toimintaa. Liittoon kuuluu 14 alueellista kilpirauhasyhdistystä. Jäsenyhdistysten ja liiton jäsenmäärä on noin 10 000.

Toiminta-ajatus

Liiton toiminnan tarkoituksena on toimia valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja
edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien ja lisäkilpirauhassairauksien tunnettuutta,
hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden ja lisäkilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia.

Kilpirauhasliiton tavoitteena on olla tunnettu, arvostettu ja vetovoimainen kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaiden hyvinvoinnin vahvistaja.

Toimintaa ohjaavat arvot

  • Vastuullisuus: Tarjoamme monipuolista tutkittua tietoa ja kokemusasiantuntemusta ymmärrettävällä ja helposti saavutettavalla tavalla. Avoimuus ja ennakointi ovat toimintamme kivijalka.
  • Osallisuus: Kehitämme toimintaamme yhdessä jäsenistön ja jäsenyhdistysten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintamme perustuu kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaiden sekä heidän läheistensä tarpeisiin. Tuemme jäsenyhdistyksiä tarjoamaan monipuolisia vapaaehtoistoiminnan, vertaistuen, tiedon saannin, osallistumisen sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia ja kanavia.
  • Kumppanuus: Toimintamme perustuu aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen jäsenistön, jäsenyhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Vapaaehtoisemme ovat meille arvostettuja kumppaneita.

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä. Liiton palveluksessa on toiminnanjohtajan lisäksi viisi toimihenkilöä.

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet lähivuosina ovat strategian mukaan viestintä, kohderyhmän tavoittaminen, jäsenyyden vahvistaminen, edunvalvonta ja vaikuttamistyö, vapaaehtoistoiminnan edistäminen ja kuntoutumistoiminnan kehittäminen.

Toiminta rahoitetaan STEAn avustuksilla, jäsenmaksutuotoilla ja varainhankinnalla.
Liitto julkaisee neljä numeroa vuodessa ilmestyvää Kilpi-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna.
Toimistosta on saatavana sekä suomen että ruotsin kielellä sairausesitteet:

  • Kilpirauhasen vajaatoiminta
  • Lisäkilpirauhaset
  • Lasten ja nuorten kilpirauhassairaudet (suomeksi), sköldkörtelsjukdomar hos barn (på svenska)

sekä suomen kielellä nämä sairausesitteet:

  • Kilpirauhasen liikatoiminta
  • Kilpirauhanen vaikuttaa mielen hyvinvointiin
  • Kilpirauhasen vajaatoiminta  ja tyypin 2 diabetes

Syöpäjärjestöt on julkaissut Kilpirauhassyöpä – potilaan oppaan sekä suomeksi että ruotsiksi

Liitto on kansainvälisen kilpirauhaspotilasyhdistyksen TFI:n (Thyroid Federation International), SOSTE:n, Vanhustyön Keskusliiton, Kansalaisareenan ja SoveLi ry:n jäsen.

Tietosuojaseloste

 

Takaisin ylös