Suomen Kilpirauhasliitto ry

Suomen Kilpirauhasliitto perustettiin marraskuussa 1999 jatkamaan vuonna 1996 perustetun valtakunnallisen Kilpirauhaspotilasyhdistys ry:n toimintaa. Liittoon kuuluu 15 alueellista kilpirauhasyhdistystä. Jäsenyhdistysten ja liiton jäsenmäärä on noin 10 000.

Toiminta-ajatus

Kilpirauhasliitto toimii valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksien tunnettavuutta, hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Visio

Suomen Kilpirauhasliitto on tunnettu ja asiantunteva potilaiden, terveydenhuollon ja yhteistyökumppaneiden arvostama järjestö.

Toimintaa ohjaavat arvot

  • Eettisyys: toimintatavat ovat eettisiä ja vastuullisia
  • Jäsenlähtöisyys: jäsenistöön suhtaudutaan kunnioittaen ja yksilöllisyyttä arvostaen
  • Vapaaehtoisuus: vapaaehtoistoimintaan suhtaudutaan arvostaen ja kunnioittaen, korostaen itsestä huolehtimisen tärkeyttä
  • Yhdenvertaisuus: jäsenistön kohtelu on yhdenvertaista riippumatta diagnoosista, sukupuolesta tai asuinpaikasta
  • Avoimuus: toiminnan keskeinen periaate on läpinäkyvyys

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Liiton palveluksessa on toiminnanjohtaja, kaksi järjestösuunnittelijaa, hankekoordinaattori sekä osa-aikainen toimistotyöntekijä, henkilöstövahvuus on 4,2 työntekijää.
Toiminnan keskeisimmät painopistealueet lähivuosina ovat viestintä, kohderyhmän tavoittaminen, jäsenyyden vahvistaminen, edunvalvonta ja vaikuttamistyö, vapaaehtoistoiminnan edistäminen ja kuntoutumistoiminnan kehittäminen.

Toiminta rahoitetaan STEAn avustuksilla, jäsenmaksutuotoilla ja varainhankinnalla.
Liitto julkaisee neljä numeroa vuodessa ilmestyvää Kilpi-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna.
Toimistosta on saatavana sekä suomen että ruotsin kielellä sairausesitteet:

  • Kilpirauhasen vajaatoiminta
  • Kilpirauhasen liikatoiminta
  • Lasten kilpirauhastaudit

sekä suomen kielellä vihkonen

  • Tämä sinun on hyvä tietää kilpirauhassyövästä
  • Lisäkilpirauhaset

Liitto on kansainvälisen kilpirauhaspotilasyhdistyksen TFI:n (Thyroid Federation International), SOSTE:n, Vanhustyön Keskusliiton ja Kansalaisareenan jäsen.

Tietosuojaseloste

Lataa tästä tietosuojaseloste»

Takaisin ylös