Kilpirauhasliitto ry

Kilpirauhasliitto perustettiin marraskuussa 1999 jatkamaan vuonna 1996 perustetun valtakunnallisen Kilpirauhaspotilasyhdistys ry:n toimintaa. Liittoon kuuluu 15 alueellista kilpirauhasyhdistystä. Jäsenyhdistysten ja liiton jäsenmäärä on noin 10 000.

Toiminta-ajatus

Liiton toiminnan tarkoituksena on toimia valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja
edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien ja lisäkilpirauhassairauksien tunnettuutta,
hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden ja lisäkilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia.

Visio

Kilpirauhasliitto on tunnettu, arvostettu ja vetovoimainen kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaiden hyvinvoinnin vahvistaja.

Toimintaa ohjaavat arvot

 • Vastuullisuus: Tarjoamme monipuolista tutkittua tietoa ja kokemusasiantuntemusta ymmärrettävällä ja helposti
  saavutettavalla tavalla. Avoimuus ja ennakointi ovat toimintamme kivijalka.
 • Osallisuus: Kehitämme toimintaamme yhdessä jäsenistön ja jäsenyhdistysten sekä yhteistyökumppaneiden
  kanssa. Toimintamme perustuu kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaiden sekä heidän läheistensä
  tarpeisiin. Tuemme jäsenyhdistyksiä tarjoamaan monipuolisia vapaaehtoistoiminnan, vertaistuen,
  tiedon saannin, osallistumisen sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia ja kanavia.
 • Kumppanuus: Toimintamme perustuu aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen jäsenistön, jäsenyhdistysten ja
  muiden sidosryhmien kanssa. Vapaaehtoisemme ovat meille arvostettuja kumppaneita.

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä. Liiton palveluksessa on toiminnanjohtaja, kaksi järjestösuunnittelijaa, hankekoordinaattori sekä osa-aikainen toimistotyöntekijä, henkilöstövahvuus on 4,2 työntekijää.

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet lähivuosina ovat viestintä, kohderyhmän tavoittaminen, jäsenyyden vahvistaminen, edunvalvonta ja vaikuttamistyö, vapaaehtoistoiminnan edistäminen ja kuntoutumistoiminnan kehittäminen.

Toiminta rahoitetaan STEAn avustuksilla, jäsenmaksutuotoilla ja varainhankinnalla.
Liitto julkaisee neljä numeroa vuodessa ilmestyvää Kilpi-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna.
Toimistosta on saatavana sekä suomen että ruotsin kielellä sairausesitteet:

 • Kilpirauhasen vajaatoiminta
 • Kilpirauhasen liikatoiminta
 • Lasten kilpirauhastaudit

sekä suomen kielellä nämä sairausesitteet:

 • Tämä sinun on hyvä tietää kilpirauhassyövästä
 • Lisäkilpirauhaset

Liitto on kansainvälisen kilpirauhaspotilasyhdistyksen TFI:n (Thyroid Federation International), SOSTE:n, Vanhustyön Keskusliiton ja Kansalaisareenan jäsen.

Tietosuojaseloste

 

Takaisin ylös