Potilaan näkökulma mukana lääkäreiden koulutuksessa

Teksti: Asta Tirronen

Suomen Kilpirauhasliiton koulutetut kokemustoimijat olivat mukana tuomassa potilaan näkökulmaa sadoille perusterveydenhuollon lääkäreille. Liitto pitää erittäin tärkeänä sitä, että kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosointiin ja hoitoon liittyvää tietoa saadaan aikaisempaa enemmän terveyskeskuksissa ja työterveydessä toimiville ammattilaisille.

Suomalainen perheyhtiö Verman Oy yhteistyössä suomalaisten endokrinologien kanssa järjestivät loka-tammikuussa lääkäreille viisi koulutustilaisuutta kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Kohderyhmänä oli pääasiassa terveyskeskus- ja työterveyslääkärit, yhteensä noin 400 osallistujaa. Koulutukset järjestettiin Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Kilpirauhasliitto tarjosi ja sai jokaiseen koulutustilaisuuteen potilaspuheenvuoron. Potilaspuheenvuoron esittäjinä olivat liiton koulutetut kokemustoimijat. Kilpirauhassairauksien hyvän hoidon kehittämisessä, tietoisuuden lisäämisessä ja potilaan kohtaamisessa tarvitaan lääkäreiden ja potilaiden yhteistyötä. Tämä koulutuskiertue on ollut loistava esimerkki yhteistyön tärkeydestä ja toteuttamisesta. Kiitos koulutuksen järjestäjille, jotka ennakkoluulottomasti ottivat ohjelmaan potilaspuheenvuoron!

Koulutuksen sisältö on ollut monipuolista perustietoa kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan liittyen. Sairauden monitahoisuutta on tuotu esiin erilaisin potilastapauksin. Potilaspuheenvuorossa on syvennetty kyseisen potilaan kohtaamiin haasteisiin, ongelmiin ja onnistumisiin hoidossa ja samalla viety vahvasti lääkäreiden tietoon potilaan kuuntelemisen ja kuulemisen tärkeyttä sekä yksilöllistä hoidon tarvetta. Liitossa kohtaamme päivittäisessä työssämme ne ongelmat, joihin osa potilaista törmää vajaatoiminnan hoitopolussaan, jopa hoitosuunnitelman ja hoitopolun täydelliseen puuttumiseen.

Olemme Kilpirauhasliitossa erittäin iloisia siitä, että päänavaus perusterveydenhuollossa toimivien lääkäreiden kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidon täydennyskoulutuksessa on nyt tehty ja odotamme jatkoa koulutustilaisuuksille.

Vuosittaisilla Endopäivillä erikoislääkärit ja kilpirauhassairauksien hoitoon suuntautuneet yleislääkärit saavat uusinta tutkimustietoa niin kotimaasta kuin maailmalta, mutta nämä tilaisuudet eivät juurikaan tavoita perusterveydenhuollossa toimivia lääkäreitä. Siksi tämä koulutuskierros ja mahdolliset tulevat koulutustilaisuudet ovat potilaan kannalta erittäin merkittäviä.

Edellisessä Kilpi-lehdessä sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Saara Metso toteaa haastattelussaan, että luottamusta lääkärien ja potilaiden välillä rakennetaan nyt uudelleen. Hänen mukaansa menetettyyn luottamukseen ovat yhtenä syynä olleet aikataulupaineet perusterveydenhuollossa, erityisesti silloin, jos muidenkin sairauksien kirjo on potilaalla suuri. Hän painottaa, että kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa kyse on paljolti ajankäytöstä ja kohtaamisesta. Nämä ajatukset ja pohdinnat jaamme täysin Metson kanssa.

Kilpirauhaspotilaan hyvä hoito, toimiva arki sairaudesta huolimatta ja vahva elämänhallinta ovat asioita, joita liitto edistää kaikessa toiminnassaan. Näiden toteutuminen mahdollistuu kilpirauhaspotilaan kohdalla, jos hänellä on toimiva suhde hoitavan lääkärin kanssa. Tämän toteutumiseksi liitto toimii päämäärätietoisesti yhteistyössä niin lääkäreiden kuin potilaidenkin kanssa.

Valitettava usein mediassa – ja erityisesti sosiaalisessa mediassa -nousee esiin vain kilpirauhashoidon epäkohdat ilman parannusehdotuksia. Asioiden todellinen edistäminen vaatii yhteistoimintaa. Yhteistyö edellyttää kuuntelua, kuulemista, toisen näkökohtien arvostamista ja omasta ajattelusta eriävien ajatusten huomioimista – usein myös kompromisseja. Tätä keskustelua, yhteistyötä ja potilaan aseman edistämistä käydään pääsääntöisesti muilla foorumeilla kuin somessa. Siitä yksi esimerkki on näiden viiden koulutustilaisuuden toteuttaminen.

Koin tulleeni kuulluksi

Tampereen koulutuksessa potilaan puheenvuoron piti liiton kokemustoimija Tuula Karhila. Hän koki yleisön vastaanoton hyvänä ja tilaisuuden positiivisena ja antoisana. – Koin, että minua todella kuunnellaan. Sain reilun 20 minuutin esitykseeni mahtumaan sairastumiseni, miten jouduin odottamaan tutkimuksiin pääsyä ja lääkitystä.

Tuula sai ennen tilaisuuden alkua joiltakin osallistujilta palautetta rohkeudestaan tulla kertomaan kokemuksistaan. – Se kannusti ja helpotti astua yleisön eteen puhumaan omaa tarinaani.

Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus vastata joihinkin yleisöltä tulleisiin kysymyksiin. Tuula piti erittäin hyvänä Saara Metson viestiä kuulijoille, miten kilpirauhashoidot kannattaa ottaa haasteena, eikä mennä sieltä, missä aita on matalin.