VEM ÄR VI?

Sköldkörtelförbundet i Finland r.f. grundades i november 1996 för att fortsätta den verksamhet som den landsomfattande Sköldkörtelpatientföreningen r.f. bedrivit i Finland.  Sköldkörtelförbundet omfattar 15 regionala sköldkörtelföreningar. Det sammanlagda medlemsantalet för medlemsföreningarna och förbundet uppgår till c. 10 000.

Verksamheten

Sköldkörtelförbundet är en landomfattande folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation som har till uppgift att sprida information och verka för ökad kunskap och förståelse för sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar, att befrämja vård och forskning kring dessa sjukdomar och att befrämja det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet för patienter med sköldkörtelsjukdomar.

Förbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen, som består förutom av ordförande, av sex ordinarie medlemmar och sex ersättande medlemmar.  Förbundet har anställt en verksamhetsledare, två organisationsplanerare, en projektkoordinator och en deltidsanställd kontorist.  Personalstyrkan uppgår till 4,2 arbetstagare.
Kärnan för verksamheten är information och kommunikation, service till målgruppen, förstärkning av medlemskapet, intressebevakning och lobbning, befrämjande av frivilligverksamheten och utveckling av rehabiliteringsverksamheten.

Verksamheten finansieras med medel från STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral), med medlemsavgifter och med insamlade medel.
Förbundet utger tidningen Kilpi som utkommer fyra gånger årligen och som medlemmarna får som medlemsförmån.
Förbundets byrå tillhandahåller följande broschyrer både på finska och svenska, vilka beskriver olika sjukdomar:

  • Underfunktion av sköldkörteln
  • Överfunktion av sköldkörteln
  • Bisköldkörtlarna
  • Sköldkörtelsjukdomar hos barn

Dessutom finns följande broschyr på finska

  • Tämä sinun on hyvä tietää kilpirauhassyövästä (Bra att veta om sköldkörtelcancer)

Förbundet är medlem i följande organisationer:  TFI (Thyroid Federation International)SOSTE (Finlands social och hälsa r.f.)Centralförbundet för de gamlas väl,  och Medborgararenan.

 

Ladda ner dataskyddsbeskrivningen »

Takaisin ylös