• Papillär
  • Follikulär
  • Medullär
  • Anaplastisk

I Finland diagnostiseras årligen cirka 400–500 fall av sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer är upp till fyra gånger vanligare hos kvinnor än hos män.

Den vanligaste typen av sköldkörtelcancer är papillär cancer som utgör c. 80 % av alla fall av sköldkörtelcancer. Den näst vanligaste är follikulär cancer, som utgör c. 10 %.  Andelen medullära cancrar är under 5 %.  Anaplastisk cancer är den sällsyntaste formen av sköldkörtelcancer och endast någon procent av fallen är av denna form. I regel är dessa patienter äldre.

Diagnos

Det vanligaste fyndet vid sköldkörtelcancer är en långsamtväxande knöl på halsen. Sedan läkaren konstaterat en sköldkörtelknöl remitteras patienten för ultraljudsundersökning av sköldkörteln och halsen.  Röntgenläkaren som gör ultraljudsundersökningen tar ett cellprov med en tunn nål under ultraljudskontroll.

Behandling

Sköldkörtelcancer behandlas genom att avlägsna sköldkörteln kirurgiskt. Då det gäller papillär och follikulär cancer, får patienten ännu radiojodbehandling efter operationen.  Detta eliminerar eventuellt återstående sköldkörtelvävnad. Om cancern är liten och solitär, räcker det ibland med bortoperation bara av den sköldkörtelhalva där cancern sitter. Ibland påträffas papillär cancer av en tillfällighet då sköldkörteln opereras av någon annan orsak. Om cancern är mindre än 1 cm och har en gynnsam struktur vid mikroskopiundersökning, behövs ingen radiojodbehandling.  I fall av medullär cancer avlägsnas alltid närliggande lymfknutor. Om det gäller anaplastisk cancer, behövs såväl kirurgi, strålbehandling som cytostatika. Läkaren bedömer individuellt lämplig behandling för varje patient.

Sedan sköldkörteln bortopererats i sin helhet måste substitutionsbehandling med tyroxin påbörjas efter operationen. Om bara ena sköldkörtelhalvan bortopererats, klarar den resterande halvan i allmänhet av att producera tillräckligt med sköldkörtelhormoner och då behövs ingen tyroxinbehandling.

Uppföljning

Uppföljning av papillär och follikulär cancer sker med ultraljudsundersökningar och bestämning av tyreoglobulinhalten i serum. Medullär cancer uppföljs med bestämning av halten av kalcitonin och CEA (karcinoembryonalt antigen) i serum.

Sköldkörtelcancer och graviditet

Om sköldkörtelcancer diagnostiseras under graviditet, behandlas cancern enbart med operation. Radiojod ges inte åt gravida eller ammande kvinnor.  Om en kvinna fått radiojodbehandling, är det bra att undvika graviditet i sex månader efter behandlingen. Samma karenstid gäller för män.


Källor:

Sköldkörtelförbundet i Finland r.f.

Cancerpatienterna i Finland r.f.

www.terveyskirjasto.fi

Takaisin ylös