Tue kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksiin liittyvää tutkimustyötä!

Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksiin liittyvää tutkimustietoa tarvitaan vielä paljon. Näihin sairauksiin liittyvä tutkimustyö kiinnostaa alan ammattilaisia lääketieteen näkökulman lisäksi sairauden vaikutuksista kognitiivisiin taitoihin, mielenterveyteen, sosiaaliseen elämään ja arjessa selviämiseen.

Sinulla on mahdollisuus tukea tutkimustyötä maksamalla haluamasi summa Kilpirauhasliitto ry:n tutkimusapuraharahastoon, jonka tilinumero on FI02 5780 3820 1855 27. Käytä maksaessasi viitettä 5555.

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus ja valvonta

Kerätyt varat myönnetään apurahoina kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairauksiin liittyviin väitöskirjatutkimuksiin ja muihin tieteellisiin tutkimuksiin. Varoja käytetään tutkimusten tekemiseen, tutkimusten julkaisukuluihin tai tutkimuksesta johtaviin tieteellisiin artikkeleihin ja abstrakteihin, jotka julkaistaan tiedeyhteisöjen arvostamissa suomalaisissa tai kansainvälisissä tieteellisisissä julkaisuissa, kokouksissa tai konferensseissa. Apurahoja voidaan myöntää myös tutkimuksille, joiden aiheena ovat muut sairaudet, joiden yhteyttä kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairauksiin selvitetään.

Kilpirauhasliitto ry:n hallitus valvoo tutkimusapurahaston toimintaa, toimintaperiaatteiden toteutumista ja varojen käyttöä. Hallitus laatii vuosikokoukselle, jossa päätäntävaltaa käyttävät jäsenet, vuosittaisen toimintakertomuksen rahaston toiminnasta ja varojen käytöstä. Hallitus voi delegoida käytännön toiminnan organisoinnin ja hoitamisen nimeämälleen työryhmälle tai Kilpirauhasliiton toimihenkilöille. Päätökset rahaston käytöstä tekee liiton hallitus. Myönnetyistä apurahoista tiedotetaan Kilpi-lehdessä. Vuonna 2021 Kilpirauhasliitto lahjoitti 5 000 € apurahoja tukimustyöhön.

Kilpirauhasliito ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa RA/2022/801, joka on toistaiseksi voimassa oleva koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lisätietoa: Mirja Hellstedt, toiminnanjohtaja, mirja.hellstedt@kilpirauhasliitto.fi, Kilpirauhasliitto ry, PL 40, 00621 HELSINKI

Kiitämme lämpimästi tuestasi!

 

Takaisin ylös