Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) ja kilpirauhassairaudet

Kuvassa mies pitelee vatsaansa kipujen vuoksi

Teksti: Airi Jussila, LT, erikoislääkäri, TAYS, gastroenterologian vastuualue
Julkaistu aiemmin Kilpi-lehdessä 1/2019.

Tulehduksellisilla suolistosairauksilla (IBD) tarkoitetaan haavaista paksusuolitulehdusta, Crohnin tautia ja sekä luokittelematonta paksusuolitulehdusta. Mikroskooppiset paksusuolisuolitulehdukset eli kollageeni ja lymfosyyttinen koliitti luetaan myös tulehduksellisiin suolistosairauksiin. Viimeksi mainittuja ei käsitellä tässä artikkelissa.

Kahdella kolmesta IBD:hen sairastuneista on haavainen paksusuolentulehdus ja noin joka kolmannella Crohnin tauti. Sairauden toteamisvaiheessa noin 10 prosentilla on luokittelematon paksusuolentulehdus, jossa on piirteitä sekä haavaisesta paksusuolentulehduksesta että Crohnin taudista. Suomessa on lähes 50 000 näitä sairauksia sairastavaa ja uusia tapauksia todetaan Suomessa vuosittain yli 2 000. IBD puhkeaa tyypillisimmin 15–30 -vuotiaalle henkilölle. Sairaus voi kuitenkin alkaa missä iässä tahansa. Tulehduksellisille suolistosairauksille on ominaista maha-suolikanavan krooninen tulehdus ja oireettomien ja oireisten kausien vaihtelu. Sairauksiin voi liittyä myös liitännäissairauksia. Tyypillisiä liitännäissairauksia ovat ihon, silmien, suun ja nivelten sekä maksan sairaudet.

Kilpirauhassairauksien esiintymisestä IBD:tä sairastavilla on vähän tietoa. Suomenkielistä kirjallisuutta ei löydy lainkaan.

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ja IBD
Kilpirauhasen liikatoiminta ja vajaatoiminta ovat väestöllä yleisiä. Liikatoimintaa todetaan Suomessa noin yhdellä prosentilla väestöstä, ja vajaatoimintaan tarkoitettua tyroksiini-lääkettä käyttää Suomessa lähes 6 % väestöstä. Suomesta ei ole tietoa kilpirauhasen liikatoiminnan tai vajaatoiminnan yleisyydestä IBD:tä sairastavilla. Muualta maailmasta saadun tiedon mukaan näyttää siltä, että kilpirauhasen toimintahäiriöitä on saman verran IBD:tä sairastavilla kuin muullakin väestöllä.

Muut kilpirauhassairaudet ja IBD
Niillä haavaista paksusuolitulehdusta sairastavilla, joilla on useita autoimmuunisairauksia, saattaa olla muuta väestöä enemmän ns. Hashimoton tautia. Niillä harvinaista Turnerin oireyhtymää sairastavilla, joilla on IBD, näyttäisi esiintyvän muuta väestöä enemmän Hashimoton tautia. Hashimoton tauti on autoimmuuni kilpirauhastulehdus, joka johtaa yleensä ajan myötä kilpirauhasen vajaatoimintaan. Lähes kaikilla Hashimoton tautia sairastavilla todetaan kilpirauhasen vajaatoimintaa lamaavia TPO-vasta-aineita (TPOAb).

Kilpirauhasen syöpäkasvaimet ja IBD
Kilpirauhasessa todetaan usein kyhmyjä. Havaituista kyhmyistä ainoastaan noin 5 % on syöpää ja kilpirauhasen syöpätaudit ovatkin melko harvinaisia. Näistä yleisimmät ovat papillaarinen ja follikulaarinen kilpirauhassyöpä. Yli 80 % kilpirauhassyövistä on papillaarisia. Sen ennuste on hyvä, yli 97 %:a potilaista on elossa kymmenen vuoden kuluttua taudin toteamisesta.
Tuoreen artikkelin mukaan IBD:tä sairastavilla näyttäisi olevan hieman muuta väestöä enemmän kilpirauhassyöpää. Tämä koskee eteenkin haavaista paksusuolitulehdusta sairastavia. Immunosuppressivisen eli puolustuskykyä lamaavaan lääkityksen käyttö näyttäisi ehkä lisäävän riskiä sairastua kilpirauhassyöpiin. Myös suomalaisilla haavaista paksuolitulehdusta sairastavilla näyttää esiintyvän hiukan muuta väestöä enemmän kilpirauhassyöpää. Kilpirauhasyöpään sairastumisen riski on kuitenkin vain hiukan lisääntynyt muuhun väestöön verrattuna ja todellinen sairastumisriski on hyvin pieni.

Kilpirauhasairauksien hoito ja ennuste IBD:tä sairastavilla
Kilpirauhasairauksia hoidetaan IBD:tä sairastavilla kuten muillakin. Ne myös hoituvat yhtä hyvin sekä IBD:tä sairastavilla että muilla. IBD:n vaikeus ei näytä vaikuttavan kilpirauhassairauksien esiintymiseen eikä ennusteeseen.

Ydinasiat
• Kilpirauhassairauksien riski ei IBD:tä sairastavilla juuri poikkea muusta väestöstä.
• Jos IBD:tä sairastavalla on useita autoimmuunisairauksia, kannattaa kilpirauhasarvoja silloin tällöin seurata.
• IBD:hen ja mahdollisesti immunosuppressiiviseen lääkitykseen liittyvän lievästi lisääntyneen kilpirauhassyövän riskin vuoksi IBD-potilaan kilpirauhasta on syytä silloin tällöin tutkia.

Kirjallisuutta
1. Cao L. Assessment of thyroid cancer risk in more than 334,000 patients with inflammatory bowel disease: a case-control study and a meta-analysis. World J Surg Oncol. 2018;16:182.
2. Shizuma T. Concomitant Thyroid Disorders and Inflammatory Bowel Disease: A Literature Review. Biomed Res Int. 2016;2016:5187061.
3. Jussila A, Virta LJ, Pukkala E, Färkkilä MA. Malignancies in patients with inflammatory bowel disease: a nationwide register study in Finland. Scand J Gastroenterol. 2013;48:1405-13.
4. Kilpirauhassairaudet kirjassa: Endokrinologia 2009. Toimitanut Välimäki M, Sane Timo, Dunkel L.